Vad pågår i sinnet hos en psykopat?

Vad pågår i sinnet hos en psykopat?

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2022

Ordet “psykopat” skickar direkt våra sinnen till flera ikoner inom modern kultur.

Alla uppvisar inte patologin ifråga, men generellt sett är film, TV och litteratur fulla av verkliga och påhittade karaktärer som väcker fascination, nyfikenhet och avsmak på samma gång.

Varför är vi så dragna till psykopater? Vad är det med deras sinnen och beteendeform som gör att vi söker förklaringar och möjliga rättfärdiganden?

Psykopati är en typ av personlighetsstörning. En psykopat är en person vars personlighet karaktäriseras av dominans av andra genom hot, utan skuldkänslor eller ånger för personens handlingar, och även av bruk av manipulation för att gagna dennes egna intressen. Allt under en fasad av att vara helt normal.

Är en psykopat en galen person?

Människor gör ofta misstaget att förväxla psykopater med psykotiska individer. Den huvudsakliga skillnaden är att de förstnämnda inte har hallucinationer eller andra former av irrationellt tänkande och inte förlorar kontakten med verkligheten.

Dessutom är närvaron av dessa människor i samhället väldigt låg i statistiska termer, och de flesta är integrerade i samhället.

Vi har studerat dem i affärsvärlden, i fall av våld i hemmet samt bland statsmän (Stalin, Milosevic, Mugabe etc.). Psykologen Babiak har utfört studier där han definierat deras karaktäristiska beteenden.

“Folk tenderar att tänka på psykopater som brottslingar. Majoriteten av alla psykopater är faktiskt inte kriminella.”

-Robert D. Hare-

Psykopat

Hur mår psykopater? Vad tänker de?

Cleckley etablerade sexton kriterier. På listan hittar vi brist på grundläggande känslomässiga reaktioner, oförmåga att älska, frånvaro av nervositet, charmerande personlighet, brist på skuld- och skamkänslor, bruk av lögner, opersonligt sexliv med mera.

Det finns faktiskt två typer av psykopater: primära och sekundära.

De förstnämnda är okänsliga, obarmhärtiga och manipulativa. De etablerar bedrägliga förhållanden med personerna omkring dem samtidigt som de uppvisar arrogans. Om de använder våld är det vanligtvis som ett verktyg som ska gagna dem.

De senare har svårt att tolerera tristess, agerar utan att tänka på konsekvenserna, är impulsiva och våldsamma.

Studier av psykopaters kapacitet för empati har visat att de inte kan känna empati med andras glädje eller lycka. De har svårt att sympatisera med andra; det finns ingen känslomässig reaktion.

Marionetter

Är de naturligt dåliga personer?

Det finns flera teorier, och vissa föreslår att den huvudsakliga anledningen är biologisk. Forskare undersökte personer i skrämmande eller sårande situationer samt deras känslomässiga svar när de ställdes inför tecken på skada/bestraffning. Man kom fram till att primära psykopater är vårdslösa.

Om de inte upplever rädsla för skada eller bestraffning från barnsben finns det ingen känslomässig erfarenhet, och därför svarar de knappt med rädsla när de står inför hot eller tecken på fara.

Det är dessutom vida känt att dessa personer har minimala svar i sina hjärnor på bilder av rädsla, smärta eller lidande (låg aktivering av amygdala, som ansvar för att bearbeta och förvara känslomässiga reaktioner).

Studier som genomförts av Yang, Raine, Dr. Phil och hans kollegor har faktiskt påpekat att den cerebrala strukturen är avsevärt mindre.

Med det sagt vet vi att psykopater har svagt samvete jämfört med resten av befolkningen.

Den huvudsakliga forskningen har visat att de har större svårigheter med att anskaffa nya rädslor som associeras med sociala normer, och de har liten rädsla för bestraffning och dess konsekvenser samt större svårighet att förstå bestraffningskomponenten, som är så viktig i utvecklingen av ett samvete.

Med tanke på karaktärsdragen, forskningen och biologin blir därför den slutgiltiga frågan: Skiljer en psykopat mellan ont och gott? Och svaret är ja.

De är helt medvetna om kalibreringen de måste bibehålla mellan gott och ont, och om de skadar denna är de medvetna om vad de gör.

Rent vetenskapligt finns det faktiskt onda människor, och man undersöker fortfarande frågan. Som tur är har de flesta av oss dock inte gått över till den mörka sidan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.