Varför narcissister har svårt att be om förlåtelse

Varför narcissister har svårt att be om förlåtelse
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

På håll kan en narcissist som följer en utlagd strategi verka charmig, självsäker och t.o.m. omtänksam. Men det finns en del saker som narcissister aldrig gör, särskilt när det gäller relationer. Exempelvis kommer du aldrig se dem be om förlåtelse eller försöka gottgöra skador de orsakat, och de erkänner aldrig sina misstag. Experter i saken menar att detta beror på deras egocentriska och dominanta förhållningssätt, vilket ofta innebär en total avsaknad av empati.

I alla relationer, oavsett om de är romantiska, platoniska eller familjerelaterade, så är det vanligt med meningsskiljaktigheter och friktioner. Och förutom detta händer det dessutom att vi förolämpar eller sårar någon utan att ens vara medvetna om det. I sådana fall är det klokast att be om förlåtelse på ett uppriktigt sätt, så att vi kan bygga upp förtroendet igen och lära oss från denna erfarenhet. Målet är att se till att det inte inträffar igen.

Ju mer socialt och emotionellt intelligent du är, desto mer sannolikt är det att du inte bara kommer att be om förlåtelse, utan att du kommer att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. En person som är emotionellt kompetent och mogen bemöter olika situationer med ärlighet, öppenhet och en önskan om att ställa saker och ting till rätta.

Men vad händer när vi har med narcissister att göra? Undersökningar, som den som utfördes av Joost M. Leunissen och Constantine Sedikides vid University of Southampton, ger ett entydigt svar. Narcissister har inte alltid dåligt samvete för de missgärningar de gör. 

Det betyder att även om de känner sig socialt pressade att reparera skadan, upplever de samtidigt en inre konflikt och även kval när de tvingas göra det. Anledningen till detta är att de brottas med sin egen vilja.

Män som grälar

Narcissister kan inte be om förlåtelse

Masterson (1981) påpekar att narcissism kan förekomma i olika grad. Längst ner på skala ligger det som vi betraktar som “normalt”. Människor som befinner sig på denna nivå har i sort sett kontroll över sin självkänsla. Däremot finner vi i andra änden av spektrumet ett sjukligt tillstånd som går under benämningen narcissistisk personlighetsstörning.

Människor med narcissistisk personlighetsstörning har behov av att bygga upp och bevaka sin uppblåsta självbild. Det är deras sätt att skydda sitt bräckliga och brustna inre. Mer än något annat vill de projicera ofelbarhet och överlägsenhet.

Vad händer när narcissister begår ett brott? Vad händer t.ex. när deras partner anklagar dem för att vara respektlösa eller själviska? Sanningen är enkel: narcissister kan inte ta ansvar för något. I annat fall skulle de behöva konfrontera bilden av fullkomlighet som de strävar så hårt efter att uppehålla.

Kvinna som ser sig själv i spegeln

Narcissister vill att alla ska instämma med dem och tål inga motsägelser

Andrew P. Morrison är expert på narcissistiska personligheter. I sin introduktion till Essential Papers on Narcissism hävdar han att narcissisternas främsta mål är att hitta en “spegelperson”. Med andra ord vill de ha någon som alltid är överens med dem.

  • Narcissister föredrar att umgås med människor som hela tiden påminner dem om deras förtjänster. De vill att alla ska vara som den spegel Snövits elaka styvmor använde. Varje dag sa spegeln till drottningen att hon var den som var vackrast i landet.
  • Om du talar om för narcissister om hur de har begått misstag eller sårat någon är det nästan omöjligt att förmå dem att be om förlåtelse.
  • Anledningen till detta är att de inte känner någon skuld. Narcissister saknar empati. Därför kan de helt enkelt inte förstå varför en annan person känner sig sårad eller bekymrad.
  • Dessutom, eftersom narcissister ser relationer som ett medel för att uppnå ett mål, ser de inga problem i att säga till den andra personen att det är dennes problem.

Som du säkert förstår kan den här sortens dynamik lätt förstöra ett kärleksförhållande.

Narcissister får dig att tro att det är ditt fel

Vi vet att narcissister inte ber om ursäkt. Därför kan situation bli ännu mer komplicerad och motstridig.

  • Det kanske inte förefaller så, men narcissister har det också svårt. De lider mycket, för de känner sig alltid frustrerade och bittra. Deras låga självkänsla får dem att ständigt kämpa för att tillskansa sig det största vapnet och den mest imponerande trofén.
  • Deras behov av att förefalla perfekta och effektiva i tillägg till deras fåfänga, får dem ofta att springa rakt i väggen till en verklighet där man inte tolererar den här sortens attityd.
  • Om du begär att en narcissist ska be om förlåtelse för en bestämd situation, kommer han att få dig att känna som om det vore ditt fel. Varför? Därför att han inte förstår, för att han ser annorlunda på situation eller för att folk kommer att tycka att han är vek eller aningslös om han ber om ursäkt.

Utan att du inser det kan en narcissist gå till motangrepp fortare än du kan blinka. Glöm inte att narcissister är skickliga på att manipulera. Därför kan det sluta med att det är du som istället ber om ursäkt.

Vad gör man med narcissister som inte kan be om förlåtelse?

Vi bör påminna om vad vi tidigare konstaterat. Det finns många olika sorters narcissister. Högst på spektrumet finner vi narcissistiska psykopater. Detta är personer som verkar helt funktionella och normala. Men de är också mycket duktiga på att skada andra emotionellt.

  • Narcissister behöver professionell hjälp. De behöver terapeutiska interventioner som hjälper dem med sådant som antisocialt tänkande, självkänsla, illusionen av överlägsenhet, acceptans av sina egna brister, empati, mm. De måste bli fullt medvetna om hur de sårar andra med sitt beteende och sin attityd.
  • Om du behöver befatta dig med narcissister i ditt dagliga liv, så har du bara två alternativ. Du kan antingen agera respektfullt eller inte. Vidare kan du hjälpa dem att ändra sig och uppsöka professionell rådgivning, eller så kan du överväga att ta avstånd från dem.

Många fall beror på typen av narcissism. Det finns stora variationer längs spektrumet. Så ge inte upp, för det finns många olika lösningar. Om du har en familjemedlem, en partner eller en vän som uppvisar dessa drag, hjälp honom att förstå vilken effekt hans handlingar har och uppmana honom att söka hjälp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.