Varför vissa människor inte erkänner sina misstag

Varför vissa människor inte erkänner sina misstag
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Precis som Alexander Pope sade en gång: “Att begå misstag är mänskligt; att förlåta är gudomligt”. Men vi lever i en tid av uppenbar perfektion. Nuförtiden är det många människor som inte erkänner sina misstag. De tycker inte om att erkänna att de kan ha fel. Dessutom tar inte politiker ansvar för sina misstag och institutioner blundar för sina brister.

Varför är det så svårt för människor att erkänna sina misstag? En studie av Ohio State University visade att det är mer sannolikt för människor att be om ursäkt för något de gjort än för dem att ta mod till sig att erkänna ett misstag.

Psykologerna Roy Lewick och Leah Polin upptäckte att det är lättare för människor att säga “Jag är ledsen om jag förolämpade dig” än att säga “Du har rätt, jag gjorde ett misstag”. Med den förstnämnda ursäkten är målet att fixa den känslomässiga aspekten utan att verkligen ta fullt ansvar, i motsats till vad som händer när människor öppet medger att de hade fel.

Det är inte lätt att erkänna för andra att du inte är perfekt. Men den välbekanta önskan att verka felfri, oskyldig och extremt effektiv kan skapa mycket strikta och ohälsosamma situationer. Det kan vara lätt att glömma att lycka inte handlar om att vara perfekt. Det handlar om att vara mänsklig!

I slutändan är det faktiskt ett exceptionellt tillfälle att växa och förbättra sig som människa genom att erkänna sina misstag.

“Det finns människor som inte gör några misstag eftersom de aldrig vill göra något som är värt att göra.”

Goethe

Man med en kamera som huvud

Faktorer som förklarar varför människor inte erkänner sina misstag

Människor som inte erkänner sina misstag får oss först att känna oss frustrerade. Därefter kanske vi försöker få dem att förstå vår synvinkel, men när det inte går så ger vi upp. Det beror på att dessa människor har så stela personligheter och så dåliga sociala färdigheter att vi blir medvetna om att det inte är värt att låta oss bli modfällda på grund av dem.

För en tid sedan publicerade New York Times en intressant artikel om exakt detta ämne. Paul Krugman, professor vid Princeton University, påpekade att vi lever i en värld med en epidemi av ofelbarhet. Detta kan tydligt ses hos politiker som desperat vill visa upp en bild av absolut perfektion.

Att erkänna sina misstag och ta ansvar för dåliga beslut är en röd linje som ingen vill korsa. Detta beror främst på den traditionella tanken att erkännande av misstag är ett tecken på svaghet. Och i en värld som kännetecknas av ständig osäkerhet, är att visa svaghet förknippat med något negativt.

Utöver detta välkända sociala scenario är det också intressant att observera de personer som står oss närmast och som heller inte erkänner sina misstag. Varför beter de sig på det viset?

Narcissism

Brunel University i London genomförde en intressant studie där de analyserade olika personligheter och hur människor interagerade med sociala medier. Narcissister var de som var besatta av att ständigt uppdatera om sina prestationer och styrkor.

Men människor med den här typen av personlighet, som kännetecknas av en mycket positiv självbild, tillåter mycket sällan sig själva att erkänna att de har gjort något fel. Att göra det utgör en direkt kränkning av deras förväntningar på sig själva. De kommer alltid att föredra att upptäcka alla andras brister.

En man med fåglar i huvudet

Personlig oansvarighet

Personlig oansvarighet är relaterad till emotionell omogenhet och brist på sociala färdigheter. Således saknar människor som inte erkänner sina misstag de väsentliga socialiseringsförmågorna.

“Om jag inte tar ansvar för mina fel, antar jag att de inte existerar och att mina handlingar inte har några konsekvenser. Därför är jag kapabel till allt.” Detta personliga fokus leder oss till oundvikligt misslyckande och olycka.

Försvarsmekanismer kan förklara varför vissa inte erkänner sina misstag

Alla gör vi misstag. När vi gör det, har vi två alternativ. Det första och mest rimliga är att erkänna att vi misslyckades och ta ansvar. Det andra är att vägra och tillämpa en försvarsmekanism. Kognitiv dissonans är definitivt vanligare: en person väljer att ignorera eller inte acceptera två motstridiga situationer så att dennes identitet förblir intakt.

Till exempel pekade en artikel som publicerades i European Journal of Social Psychology på något ganska intressant. Människor som valde att inte ta ansvar för sina misstag trodde att det gjorde dem starkare, och att de hade större makt över andra och sig själva. Därför är de medvetna om att de begick ett misstag och att det finns kognitiv dissonans, men de väljer att tysta ned det för att skydda sitt ego.

Kvinna med klänning som brinner

Människor som inte erkänner sina misstag använder många psykologiska strategier för att oförsynt undvika all form av ansvar. Att försöka tala dem till rätta och få dem att ta sitt förnuft till fånga är definitivt inte lätt. Det betyder emellertid inte att det är omöjligt. Det är aldrig för sent för oss att kliva ned från piedestalen, vara mer mänskliga och erkänna våra egna misstag för att växa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Festinger, Leo (1990) Teoría de la disonancia cognitiva. Paidós (Madrid)

  • Lowen, Alexander (2000) El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. Paidós América

  • Festinger, Leo (1992) Métodos de investigación en ciencias sociales. Paidós (Madrid)


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.