5 tecken på att du uppfostrar narcissistiska barn

5 tecken på att du uppfostrar narcissistiska barn

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2022

Att lära ut självkänsla är något föräldrar inte kan försumma när de uppfostrar sina barn. Det är nämligen nödvändigt för god känslomässig utveckling. Men vissa föräldrar blir besatta av sina barns självkänsla till den grad att de går till överdrift, vilket resulterar i narcissistiska barn.

En nyligen utförd studie avslöjade att föräldrar som tror att deras barn är bättre än andra inte hjälper deras självkänsla. Tvärtom skadar de dem genom att öka risken för narcissism. Studien slog fast att det är viktigt för barn att känna sig älskade, men inte bättre än andra, för att de ska förbättra sin självkänsla.

Enligt forskare kommer barn internalisera uppfattningen att de är överlägsna när föräldrarna ser dem som speciella och mer berättigade än andra. Men när föräldrar behandlar dem med tillgivenhet och uppskattning kommer de internalisera uppfattningen att de är värdefulla individer, vilket är basen för självkänsla.

Men att vara övervärderad av sina föräldrar är inte det enda som skapar narcissistiska barn. Forskare sade att narcissism påverkas av genetiska faktorer, precis som alla andra personlighetsdrag. På grund av dessa risker är vissa barn mer benägna att bli narcissistiska än andra.

Hur man vet om man uppfostrar narcissistiska barn

Följande drag är tydliga tecken på att din uppfostran främjar narcissistiska attityder hos dina barn. Att ändra och anpassa dessa aspekter kommer förbättra deras emotionella och psykologiska utveckling, och undvika att göra dem till narcissister.

Glöm inte att narcissism, ur en psykologisk synvinkel, är en personlighetsstörning som negativt påverkar liven hos de drabbade.

1. Att få dem att tro att de är ofelbara

Det är svårt för vissa barn att vara självsäkra. Även när de har tillräckliga färdigheter för att göra något bra så bli de paralyserade vid tanken på misslyckande. För att öka deras självkänsla måste du ge dem självsäkerhet, uppmuntra dem och berömma dem så att de vet att de kan göra det.

Det är en sak att berömma dem och erkänna deras framgångar och triumfer. Det är inte heller fel att hjälpa dem att lita på sin förmåga att lösa problem och vara framgångsrika i olika delar av livet. Men det är något annat att få dem att tro att de aldrig begår misstag.

Det är nödvändigt för barn att lära sig att leva med misstag. Det är den bästa medicinen för narcissistiska barn. Och de måste även förstå att det är en viktig del av att leka och lära. De måste lära sig att integrera sina misstag, att ramla och ställa sig upp igen, precis som när de lärde sig att gå. En som begår misstag är en som försöker, vilket betyder att denne har chansen att lyckas.

2. Att konstant jämföra dem med andra för att visa att de är överlägsna

Efter 7-8 års ålder börjar barn jämföra sig själva med andra. Ibland börjar intresset för jämförelser tidigare om det uppmuntras av föräldrar som är ivriga att demonstrera hur bra de är eller vilka dygder de besitter.

Men dessa jämförelser sätter stor press på barn, som inte vill hamna bakom sina kamrater. När ett barn står ut från mängden är det bra att erkänna dess prestationer och dygder, men utan att jämföra det med andra.

Att vara bra eller till och med bättre än andra på något betyder inte att man är överlägsen. Men barn ser det inte på det sättet. Deras värld målas nämligen i breda drag som sedan förfinas lite i taget. Så det är vårt jobb att ge dem en hjälpande hand när det kommer till att upptäcka livets nyanser.

3. Att vara en förebild som inte kan ta kritik kan skapa narcissistiska barn

Att lyssna på kritik från andra är ganska oangenämt för de flesta vuxna, så du kan tänka dig hur svårt det är för narcissistiska barn. Men du måste veta hur man hanterar kritik på ett konstruktivt sätt och vara en förebild som uppmanar dina barn att göra detsamma. Du måste inte säga ja och nicka till allt. Men snarare än att vara kritisk mot dig själv ska du föra en dialog om problemet och lova att förändra det som förbättras kan.

Om barn ser att deras föräldrar inte kan tåla kritik, sluter sig när någon föreslår en fördelaktig förändring de kan göra eller agerar som någon som alltid har rätt och inte lyssnar på någon annan, är det logiskt att de kommer agera på samma sätt.

Vissa föräldrar är inte ens kapabla att hantera kritik av sina barn. De reagerar irrationellt för att de inte ska tas ned från sina höga hästar av perfektion och överlägsenhet, vilket är ännu värre.

4. Att skryta om dem och ursäkta deras brister

Låt oss vara ärliga. Det är en sak att vara stolt över sina barn, och en annan att skryta om dem och försvara allt de gör för att bevisa att de är bäst, samtidigt som man ursäktar alla brister och fel. Detta kommer inte göra dem bäst. Vissa barn reagerar genom att göra uppror mot sina föräldrar medan andra bara blir narcissistiska. Inget av dessa alternativ är enkelt eller hälsosamt för dem.

Det är inte dåligt för barn att misslyckas då och då. Det finns inget att oroa sig över, ingen anledning att skämmas. Att ursäkta deras beteende istället för att visa dem att ingen är perfekt berövar dem på en viktig chans till inlärning.

5. Att tala illa om barn som är annorlunda eller “underlägsna”

Barn som är annorlunda eller har färre förmågor är inte underlägsna. Men vissa föräldrar gör narr av dem utan anledning, oavsett om det är intellektuellt, fysiskt eller sättet de klär sig på. Och deras barn börjar tro att de står över alla andra.

Att tala negativt om andra är ett sätt för vissa personer att betona sina egna goda egenskaper. Men att till exempel kalla någon ful kommer inte göra dig snyggare.

Du måste inte hitta det värsta i andra för att dina bra saker ska skina. Men om föräldrar insisterar på att tala illa om andra barn så att deras barn känner sig viktigare, kommer de bara få barnen att tappa perspektivet av sig själva och sitt eget värde.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.