Kollektiv narcissism: ett virus som sprider sig

Kollektiv narcissism: ett virus som sprider sig
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2018

Kollektiv narcissism har blivit till ett virus. Det infekterar och sprider sig enkelt. Och detta behov att ens egen grupp ska bli hyllad till andras förtret är en dynamik som har uppstått i alla tidsperioder. Det har varierat i intensitet och vi har sett dess värsta sidor under vissa historiska tillfällen, som exempelvis i Nazityskland.

Den uttrycker en viss nostalgi för existensen av den “överlägsna rasen”. Det behöver dock inte nödvändigtvis handla om ras. Varje grupp som delar ett visst identitetselement passar in i denna dynamik. Och vi kan prata om länder, men även om sportgrupper eller yrken.

Det är väldigt uppenbart inom fotbollen. Kollektiv narcissism gör att vissa fans inte kan acceptera att motståndaren vinner. Det leder även dem till att göra styrkeuppvisningar, med sånger, höga ljud och målade ansikten som är menade att skrämma.

“Narcissist: det handlar inte så mycket om att titta på din egen självbild, utan mer om att tänka att hela världen existerar för att reflektera den tillbaka mot dig”.
David Levithan

Detsamma gäller för länder och nationalistiska känslor. Vissa personer blir upprörda för att en annan person inte tycker om deras land. De tolererar inte kritik rörande dem själva och deras land måste beundras av alla och vara bäst i allt.

Vi vill såklart alla känna oss stolta över vårt ursprung och var vi kommer ifrån. Men då det omvandlas till en situation som den ovan så är det inte längre en hälsosam känsla. Förr eller senare kommer detta att leda till intolerans och våld.

Från gruppstolthet till kollektiv narcissism

Vad är skillnaden mellan nationell stolthet, eller gruppstolthet och kollektiv narcissism? En person som är infekterad av virus av den kollektiva narcissismen är inte bara stolt över sin grupp, utan behöver även visa sig överlägsen. Bakom allt detta döljer det sig en osäkerhet. De letar därför efter bekräftelse på vad de tänker genom att jämföra sig själva med andra.

Fåglar i hus

I varje mänsklig känsla, attityd eller beteende som överdrivs så finns det antagligen en viss neuroticism. Narcissism är inte ett uttryck. Då det byggs på en individnivå så tycker folk om att visa upp sig och täcka över det som de verkligen går igenom med en mask av säkerhet.

Samma sak händer i ett kollektiv. Det är enklare för den kollektiva narcissismen att frodas i grupper där det finns en delad och svag självbild. De tvivlar på sin status, och det är anledningen till varför de för det mesta längtar efter erkännande från andra. Och inte bara det, utan de längtar även efter att andra ska misslyckas.

En studie som utfördes vid Warszawas universitet i Polen indikerade att grupper med kollektiv narcissism generellt består av individer som känner sig ganska så otillräckliga. Gruppen är ett försök att kompensera för denna känsla av tomhet.

Manipulation hos narcissistiska grupper

Det är normalt att auktoritära ledare uppstår inom grupper med kollektiv narcissism – ibland totalitära. Följarna får då en känsla av säkerhet genom att ha en stark ledare som för dem är nästintill oövervinnerlig. Dessa ledare tenderar sedan att utnyttja situationen och den “överlägsenhet” som de har över andra.

Man som rider på fisk

En annan studie har även slagit fast att dessa typer av grupper tycker om konspirationsteorier rörande hur andra grupper försöker komma åt dem. Genom att ha en gemensam fiende så förstärker de bandet i en grupp. Narcissismen får dem att fantisera över att vara övervakade, avundade och potentiellt attackerade.

Aggression och hämnd tar sig an en annan mening i denna typ av grupp. Att begå våldshandlingar mot de personer som inte tillhör kollektivet är nu något “positivt”. Detta händer speciellt ifall aggressionen är mot en specifik fiende, konspiratör eller någon som är allierad med ens fiender.

Samma sak uppstår med hämnden, där narcissistiska grupper inte längre ser en irrationell och skadlig passion, utan snarare en legitim rätt, baserad på behovet att försvara sig själv.

Till skillnad från grupper med kollektiv narcissism så har grupper med en hälsosam stolthet positiva effekter. Denna typ av stolthet producerar ett bättre samarbete och ett ömsesidigt förtroende.

Gruppen känner inte ett behov av att trycker ner andra som är annorlunda. Stolthet är grunden till själva demokratin, men kollektiv narcissism är grunden till fascism och ett sätt som det utövar en stor kontroll.

Bilder: Catrin Welz Stein

Detta kanske intresserar dig
5 skillnader mellan narcissism och självkänsla
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 skillnader mellan narcissism och självkänsla

Det är enkelt att blanda ihop narcissism och självkänsla. Det finns dock stora skillnader mellan dessa två och vi kommer att prata om dem i denna a...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.