En mentalsjukdom gör dig inte till en våldsam person

En mentalsjukdom gör dig inte till en våldsam person

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

En mentalsjukdom indikerar inte våld. Det kanske är brist på kunskap om mentalsjukdomar som orsakar rädsla och får oss att distansera oss från personer som behöver oss. Som alla andra kan de bli arga, men det är inte nödvändigtvis ett resultat av deras sjukdomar och det behöver inte innebära att de är våldsamma.

Jag är inte en våldsam person; jag känner mig bara missförstådd och maktlös.

Det har tyvärr alltid trotts att det finns en stark länk mellan mentalsjukdomar och våld. Detta har lett till diskriminering av personer som har en mentalsjukdom och skapat ett stort stigma kring mentalsjukdomar.

Olika typer av mentalsjukdomar

När vi tänker på mentalsjukdomar så tänker vi på de allra värsta, som schizofreni och personlighetsstörningar, men vi inser inte att det finns många tillstånd som är betydligt vanligare, såsom ångest och ätstörningar.

Kvinna med mask

Så vad är det som pågår? Varför anser vi att mentalt sjuka personer är våldsamma? Svaret finns i de våldsamma episoder som du hör om. Tänk på personlighetsstörningar till exempel. I dessa fall kan de drabbade ha ett normalt liv, men de kan svara på vissa situationer med våld. Detta händer för det mesta när deras symptom inte är under kontroll.

Att de svarar våldsamt i en situation gör dem inte till aggressiva personer i största allmänhet. Det är helt enkelt en reaktion på en omständighet som de inte vet hur de ska hantera eftersom de har ett problem. Detta innebär inte att vi måste vara rädda för en person som har en mentalsjukdom, eller att detta är ett vanligt beteende bland mentalt sjuka personer.

98% av alla personer som har schizofreni begår inte våldshandlingar.

Som vi tidigare har nämnt är spektrumet av mentalsjukdomar ganska brett och alla manifesterar inte tecken på våld. Ångest och depression är mentala problem som gör att de drabbade inte kan leva ett normalt liv. Bör vi stämpla dessa personer som våldsamma eller galna? Bör vi vara rädda för dem? Nej, man bör aldrig generalisera när det gäller mentalproblem.

Träd

Enligt studier är det endast 10% av alla som har mentalsjukdomar som utför någon form av kriminell handling. Det är ett ganska så upplysande faktum.

Jag är inte våldsam; mentalsjukdom är stigmatiserande

Vad som står klart när det kommer till mentalsjukdomar är att de är ganska stigmatiserande, men frågan är varför. Alla faktorerna ovan kommer från vår egen kultur. Stigmat runt mentalsjukdomar förstärks genom böcker, historia och filmer.

De institutioner som behandlar dessa sjukdomar har traditionellt setts som platser som bör tas bort från samhället eftersom deras inneboende kan vara potentiellt farliga. Man ansåg (som väl är i mindre grad idag) att psykiatriska institutioner huserade personer som kunde orsaka allvarlig skada när som helst på grund av deras brist på kontroll.

Media framhäver en mindre vanlig men mer negativ verklighet, speciellt om mentalsjukdomar. Detta skapar en nästan diabolisk bild av dem, vilket resulterar i en ogrundad rädsla i samhället.

Beth Thomas

Låt oss titta på exemplet med Beth Thomas, en flicka som led av övergrepp från hennes far sedan hon var liten. Detta skapade en form av psykos i henne. Fallet med Beth skakade upp världen och skrämde hennes föräldrar och familjemedlemmar. Hennes problem orsakades av något hon inte valt. Idag har hon återhämtat sig och lever ett normalt liv.

Min mentala sjukdom hindrar mig inte från att leva med dig i samhället, och det är inte heller en barriär mot att arbeta tillsammans. Dina fördomar, å andra sidan, är den enda begränsning som jag har stött på.

Det stämmer att Beth uppvisade våldstendenser, men bara mot sin familj. Det är svårt att se att detta beteende är riktat mot samhället generellt. Det är de personer som är närmast patienten som är mest drabbade. Men om man bortser från hennes sjukdom så är hon en person precis som du och jag, och det finns inte någon anledning att vara rädd för henne.

Kvinna med blombukett

Med allt detta i åtanke så innebär det bara att du tittar på problemet på fel sätt om du är rädd för en person med en mentalsjukdom. Det är inte alla tillstånd som orsakar våld, och det är inte allt våld som är riktat mot samhället.

Kan du föreställa dig att du lider av ett mentalproblem och alla runt omkring undviker dig som om du hade pesten, trots att du inte är en våldsam person? Det hade antagligen förvärrat din situation. Det är därför bra om vi har en djup förståelse för mentalsjukdomar både för vår egen skull och för dem som lider av dem. Vi kommer aldrig kunna hjälpa dem om vi inte förstår dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.