Aktivera ditt inre larm för att få bättre självkontroll

Att ha självkontroll innebär att man vet hur man behåller sitt lugn och agerar oavsett situation.
Aktivera ditt inre larm för att få bättre självkontroll
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2019

Många människor strävar efter att få bättre självkontroll. Problemet är att de ofta inte har tillräckligt med viljestyrka. Det räcker inte alltid att ha motivation om du inte vet hur du ska gå tillväga. Som tur är finns det steg du kan ta för att uppnå detta mål.

Självkontroll innebär i princip att man har förmågan att hålla sina känslor i styr och behålla sitt lugn i stressiga, hotfulla eller särskilt känsloladdade situationer. En del människor kallar detta att “hålla huvudet kallt”, men egentligen handlar det mer om att “ha ro i hjärtat”.

Du måste stärka din självkontroll gradvis. Det går inte att plötsligt slå om från att ha varit impulsiv till att bli kolugn. Det är fråga om en enhetlig process som måste ske i etapper. Till stor del gäller det att lära sig att aktivera sitt inre larm. Låt oss ta en tydligare titt på hur det går till.

Nedslagen man med handen över huvudet

Oro är ett stort hinder när du vill få bättre självkontroll

De saker som gör dig stressad, frustrerad eller orolig är oftast inte lika stressfyllda, frustrerande eller dramatiska som de kan verka. Vi är ofta våra egna värsta fiender och gör våra problem större än vad de egentligen är.

När du inte kan bearbeta dina känslor och känner att du håller på att drunkna, betyder det att du ser världen ur ett ångestperspektiv. Det är precis vad oro innebär: ett ängsligt sätt att se på världen. Men att jaga upp dig över allt som kan hända hjälper dig inte.

Därför är det första larm du måste aktivera det som gör dig medveten om att du är orolig. Men vad kan du göra om detta larm utlöses? Jo, här är några förslag:

 • Ge uttryck för din oro. Skriv ned tankarna eller spela in dem. Det viktiga är att inte låta oron fastna inom dig.
 • Sätt en tidsbegränsning för oron. Att öronmärka en viss tid för att tänka på saker som gör dig orolig kan vara till stor nytta.
 • Utnyttja denna tid. Använd den tid vi nämnde ovan till att försöka hitta lösningar. Även om du inte hittar några magiska snabblösningar, kommer du kanske på hur nästa steg ska se ut.
 • Koppla av resten av tiden. Utöver den tid du satt åt för din oro, måste du koppla av och försöka undvika att tänka på negativa saker.

Processen

Om du vill få bättre självkontroll måste du också lära dig att snabbt reagera på de känslor som du har svårast att hantera. Du måste urskilja känslan, vilket betyder att inte reflexmässigt reagera på den. På så vis kan du skjuta undan den.

För att göra detta behöver du kunna identifiera vad det är som bekymrar dig. Därefter skriver du ned det och skjuter undan det. Utifrån detta kan du så försöka att uppnå själslig ro. Var tålmodig, så kommer du att märka att dina känslor med tiden blir mer balanserade.

Bekymrad kvinna med handen för pannan

Hur du stärker din självkontroll

Om du får bättre självkontroll kommer du inte längre att reagera impulsivt och du kommer också att kunna föregripa negativa känslor.

Här är några steg som hjälper dig med detta.

 • Lär dig att motstå överdrivna reaktioner. Med andra ord, lär dig att behålla ditt lugn och inte göra något du senare kommer att ångra.
 • Identifiera den känsla som hotar att ta överhanden (rädsla, ilska, oro, stress, etc.) och håll den i styr.
 • Tappa inte behärskningen i situationer som gör dig stressad, arg eller frustrerad, och gå vidare med ditt liv.
 • Tillämpa avslappningstekniker och använd dem i svåra stunder. På så sätt får du lättare att finna lugn och ro.
 • Behåll din självkontroll och reagera på ett konstruktivt vis. Detta innebär att hitta lösningar till negativa känslor.
 • Sträva efter att uppnå en hög nivå av självkontroll och att även lugna andra personer.
 • Lär dig att förutse situationer som kan leda till spänning och utveckla strategier för att förebygga dem eller hindra att de spårar ur.

I slutändan är det viktigaste att du använder ditt inre larm för att hjälpa dig att förhindra att negativa tankar och känslor spinner ur kontroll. Detta kan du göra med hjälp av viljestyrka, idog övning, att bli medveten om dig själv och genom att inte sätta press på dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.