Hur du märker om någon kan komma att ghosta dig

Hur vet du att den där personen du precis träffat - och som du gillar - inte plötsligt kommer att försvinna utan att ge dig någon förklaring? Även om det inte finns någon kristallkula för att upptäcka denna företeelse, finns det ett antal faktorer som kan ge dig en ledtråd om sannolikheten för att det ska hända.
Hur du märker om någon kan komma att ghosta dig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2023

Har någon valt att ghosta dig någon gång? Alltså lämnat dig utan någon förklaring? Att plötsligt avsluta förhållanden eller klippa vänskapsband utan någon uppenbar anledning är en allt vanligare praxis idag. Även om det är sant att den här typen av beteende alltid har förekommit i det mellanmänskliga universumet, har det blivit en vanligare företeelse i det digitala samhället, med dess svaga band.

Att drabbas av ghosting (att någon avslutar ett förhållande utan att säga något) kan vara en traumatisk upplevelse. Faktum är att många av oss är rädda för att träffa människor som någon gång kommer att försvinna från våra liv, precis när vi har börjat bli förtjusta i dem.

Denna tysta ångest och begravda rädsla är förståelig. När allt kommer omkring förväntar vi oss att andra ska bete sig på ett känslomässigt ansvarsfullt sätt med oss. Vi förväntar oss också maximal kommunikation och respekt. Även om det är omöjligt att förutsäga till 100 % vad någon kommer att göra, finns det vissa indikationer som kan ge vissa ledtrådar.

Ghosting kan förekomma i alla typer av relationer. Det är smärtsamma upplevelser som många av oss aldrig återhämtar oss från.

Sorgset par som kramas
Rädslan att vi ska bli övergivna är vanlig när vi tidigare har upplevt ghosting.

Hur du märker om någon kan tänkas ghosta dig

Igår hade du en partner som du planerade helgen med och idag svarar denne inte längre på dina meddelanden. Dessutom dyker du inte längre upp i flödet på personens sociala medier.

För några månader sedan träffade du en fantastisk person som du hade många gemensamma intressen med. Du trodde att personen skulle visa sig vara en god vän, och ändå försvann han eller hon över en natt utan att säga någonting.

För många människor är den här typen av berättelser extremt välbekanta upplevelser. Detta till den grad att ämnet ghosting har varit föremål för mycket akademisk forskning. En studie utförd av University of Alabama i USA tar upp orsaken till detta beteende. Den visar att även om det nästan alltid manifesteras på ett digitalt sätt (att inte svara på meddelanden) så finns det mer komplexa realiteter.

I själva verket verkar det som att det finns vissa personlighetstyper som är mer benägna att ghosta. Det skulle vara väldigt praktiskt att ha någon form av instrument för att upptäcka den här typen av människor. Tyvärr finns det än så länge inget sådant verktyg tillgängligt. Med det sagt kan psykologi ge vissa riktlinjer för att upptäcka dessa individer.

När vi inte är vänner med dessa individer på sociala medier, är sannolikheten större att de kommer att välja att ghosta om relationen försämras.

1. Personen är undvikande och vill ha ett enkelt liv

Är du tillsammans med någon som försöker undvika konflikter och diskussioner? Undvikande människor som inte tar itu med vardagliga problem och undviker svåra samtal är mer benägna att lämna dig utan att säga något. De är den typen av människor som föredrar att relationer och livet är enkelt, lätt och roligt.

Men varje relation och till och med din blotta existens innebär att du måste hantera komplicerade situationer. Det är då du får reda på vem som kommer att stanna vid din sida och arbeta mot det som är värt att vårda.

2. Personen har låg självkänsla

Det finns människor vars låga självkänsla gör att de faller offer för beteenden som är både utmattande och smärtsamma. De tycker inte om eller respekterar inte sig själva och i en desperat självskyddsmekanism föredrar de att dra sig undan innan någon lär känna dem bättre. Faktum är att de är irrationellt rädda för besvikelse eller att avslöja för andra den meningslösa och tunna personlighet som de hatar så mycket.

De som inte älskar eller respekterar sig själva antar att ingen kommer att göra det. Därför väljer de att fly för att undvika ytterligare skador.

3. Personen kan komma att ghosta dig om denne har gjort det förut

Om du vill veta om någon kan komma att ghosta dig, fråga personen om dennes tidigare relationer. Personer som har för vana att ta till dessa metoder kommer att berätta att de har lämnat efter sig många partners och vänner som de tenderar att beteckna som giftiga.

Det är individer med en större benägenhet att kritisera andra. De ser faktiskt oändliga brister hos andra och ser sig själva som extremt självständiga. I själva verket ger de intrycket att de vet allt om livet.

4. Personen har en undvikande anknytningsstil

Ibland släpper du in människor i ditt liv som fortfarande lider av tidigare konflikter från sin barndom. Det skulle vara fantastiskt om vi alla helade vårt förflutna och hanterade våra tidigare trauman så att vi kunde ge det bästa av oss själva till andra. Men detta är inte alltid fallet. Som ett resultat är det vanligt att du har att göra med människor med anknytningsproblem.

När det kommer till att avgöra om någon kan komma att ghosta dig, måste du lägga märke till om personen uppvisar en undvikande anknytning. Vissa människor har svårt att uppnå intimitet. De blir överväldigade när du försöker ansluta känslomässigt till dem och de tenderar inte att stödja dig. Trots detta tvekar de inte att berätta att de älskar dig. Med det sagt är det en avlägsen typ av tillgivenhet och de undviker att engagera sig.

Bakom ghosting ligger ofta psykologiska problem som ångest eller depression.

Ledsen tonårsflicka som blivit ghostad
Narcissism kan göra att människor plötsligt försvinner från våra liv utan någon förklaring.

5. Ni har inte samma nätverk av vänner eller bekanta

Du träffar ofta människor som inte ingår i din sociala krets. Till exempel någon du träffar via en dejtingapp och inleder en relation med.

Även om det faktum att ni inte har gemensamma vänner inte rättfärdigar att personen dumpar dig utan förklaring, kan det faktiskt göra det lättare för denne att göra det om saker går snett.

Personen kan faktiskt försvinna med förvissning om att denne inte kommer att träffa dig igen eftersom ni inte umgås med samma människor.

6. Personen är narcissist eller känslomässigt inkompetent

Om du vill veta om någon kan komma att ghosta dig måste du också veta hur du identifierar narcissistiska beteenden. Personer med lågt känslomässigt engagemang som etablerar relationer baserade på specifika intressen är ofta snabba att lämna utan att säga något när de bestämmer sig för att göra det.

Problemet är att du inte alltid ser den här typen av människor komma eller inser att du har släppt in en narcissist i ditt liv. Du bör alltid vara misstänksam mot alla som först bländar dig med tusen vänligheter men sedan börjar kräva tjänster, eftergifter och din uppmärksamhet.

7. Personen kan ghosta dig om denne lider av ångest och känner ett behov av att isolera sig

Människor som lider av ångest tvivlar på absolut allt, även sig själva. Faktum är att de grips av en sådan intensiv osäkerhet och rädsla och så utmattande tankar att de ofta väljer att sticka utan förklaring. Följaktligen kommer människor som lider av trauma eller en depressiv sjukdom att tendera att välja isolering och lämna relationen eftersom de känner sig oförmögna att lägga energi på den.

I dessa fall är valet att klippa banden utan att ge en förklaring ett tecken på ett psykologiskt splittrat sinne. Om det var möjligt skulle de agera annorlunda, men deras kliniska situation driver dem mot beteenden som ofta är svåra för dig att förstå.

Sammanfattningsvis, när det kommer till att märka om någon skulle kunna tänkas ghosta dig, finns det flera aspekter du måste ta hänsyn till. De typer av personligheter vi har beskrivit här manifesterar bara riskfaktorer för “ghosting”. Du kan aldrig veta med 100 % säkerhet om en viss person faktiskt kommer att ghosta dig.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att om någon lämnar dig utan att uppge en anledning, får du inte känna skuld för det. Tro inte för ett ögonblick att det är ditt fel att du har blivit övergiven. Faktum är att dessa människor för det mesta har fler problem själva som de behöver adressera än du.

Detta kanske intresserar dig
Ghosting: Att försvinna istället för att göra slut
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ghosting: Att försvinna istället för att göra slut

Vissa försvinner från en relation istället för att avsluta den direkt. Det är så vanligt att fenomenet har fått ett namn: ghosting.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Freedman G., Powell D. N., Le B., Williams K. D. (2019). Ghosting and destiny: Implicit theories of relationships predict beliefs about ghosting. Journal of Social and Personal Relationships, 36, 905–924. https://doi.org/10.1177/0265407517748791
  • Hobbs M., Owen S., Gerber L. (2017). Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy. Journal of Sociology, 53, 1–14. https://doi.org/10.1177/1440783316662718
  • LeFebvre L. E. (2017). Ghosting as a relationship dissolution strategy in the technological age. In Punyanunt-Carter N. M., Wrench J. S. (Eds.), The impact of social media in modern romantic relationships (pp. 219–235). Lexington Books.
  • Krüger S., Spilde C. A. (2020). Judging books by their covers – Tinder interface, usage and sociocultural implications. Information, Communication & Society, 1–16. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1572771

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.