Emotionell anknytning och rädslan för övergivande

Emotionell anknytning och rädslan för övergivande
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att känna oss trygga och säkra på alla områden i våra liv är avgörande för att vi ska uppleva ett välbefinnande. Men det största behovet av detta är i våra relationer. Om där finns säkerhet, gör det att vi känner förtroende och skydd. Om dessa känslor emellertid hotas av det förflutnas spöken, kommer i stället rädslan att invadera våra liv. En av de största rädslorna är rädslan för övergivande.

Den osäkerhet som rädslan för övergivande orsakar kan undergräva en relation. Detta är särskilt sant när ursprunget till allt är en trasig och undertryckt barndom. Den som har denna tvångsmässiga rädsla kan oavsiktligt skada sin relation och få sin partner att bekräfta vad den redan misstänker. Å andra sidan kan förhållandet bli så destruktivt att båda parterna fångas i en spiral av obehag och lidande.

Att ibland vara rädd för att förhållandet inte fungerar är helt normalt. Att leva i en kontinuerlig situation med misstro och överkänslighet för avslag orsakar emellertid bara obehag och instabilitet. Låt oss titta mer på vad rädslan för övergivande innebär.

Betydelsen av anknytningsbandet i rädslan för övergivande

Under våra första levnadsår upprättar vi ett känslomässigt band med vår huvudsakliga vårdgivare, som kallas anknytning. Genom detta förhållande och den typ av anknytning vi bygger kommer var och en av oss att förvärva en serie känslomässiga förmågor. Dessa kommer vi att tillämpa i våra framtida interpersonella relationer.

Om denna länk aldrig skapas, kommer detta att orsaka stora problem i framtiden. Om så är fallet kan våra fysiska och känslomässiga behov ha konditionerat oss och gör att vi växer upp och känner oss oskyddade, osäkra och misstänksamma. Detta är en av konsekvenserna som förklaras i Bowlbys anknytningsteori (se nedan). Han förklarar den djupa känslan av övergivande som många upplever, även om de är omgivna av sina nära och kära. Låt oss titta på ett exempel för att försöka förstå det bättre.

Gråtande flicka demonstrerar rädslan för övergivande

Det hungriga barnet

Ett spädbarn känner sig hungrig eftersom han inte har ätit på flera timmar. Hela kroppen berättar för honom att han är hungrig. Men de enda verktygen han har till sitt förfogande är gråt och upprördhet. Hans mor, som är den huvudsakliga vårdgivaren i detta fall, uppfattar de signaler som han avger och tolkar att han är hungrig. Varför? Eftersom hon har lärt sig att upptäcka sitt barns fysiska och känslomässiga behov och att uppfylla dem. Detta kommer att återställa barnets fysiologiska och emotionella balans.

När barnet kontinuerligt genomlever dessa typer av upplevelser, kommer han alltid att leta efter fysisk närhet med sin mor. Han litar på henne för att kunna lugna honom och återställa balansen. Senare i sin utveckling kommer barnet att enkelt kunna uthärda upprörande upplevelser genom att se sin mor närma sig honom eller säga: ”Jag kommer snart tillbaka”.

På grund av detta, när något liknande händer dig när du är vuxen, håller du dig lugn. Du vet att om några timmar ser du din släkting, partner eller vän. Din hjärna har lärt sig att den kan känna sig lugn och att detta kan vara en permanent känsla.

Om spädbarnshjärnan aldrig har upplevt den känslan av lugn eller tron ​​på att det efter en dålig upplevelse åter kommer uppleva ett tillstånd av lugn och ro, kommer inte den vuxna hjärnan heller att vara kapabel till det. Du känner dig inte säker i en intim relation eftersom du inte har lärt dig var du kan hitta lugn.

Dessutom leder avsaknaden av kontakt och bristande vård till en högre produktion av adrenalin i hjärnan. Detta predisponerar oss för mer aggressivt och impulsivt beteende. Det gör det också svårt för oss att kontrollera våra känslor.

De känslomässiga såren av övergivande inom parrelationer

Som vi kan se finns det sår, som rädslan för övergivande, som även om vi inte är medvetna om dem, lurar i den djupaste delen av oss. De kan styra många delar av våra liv. Många situationer som vi upplever i barndomen sätter sin prägel på oss. Om de inte behandlas kan de styra oss inifrån, utan att vi ens inser det.

Bowlby konstaterar i sin anknytningsteori att känslomässiga band som bildats i barndomen fortsätter i form av modeller i den vuxnas representativa värld. Också Hazan och Shave bekräftar detta i sina utredningar. De visar att vuxnas beteende i relationer formar sig med hjälp av de mentala uppfattningarna som har sitt ursprung i förhållandet mellan barnet och deras föräldrar.

På detta sätt kan vi se att rädslan för övergivande i relationer har sina rötter i barndomen. De är spöken från det förflutna som återvänder och för med sig alla våra osäkerheter. De försöker påminna dig om att du inte är värd att få kärlek eller god behandling från andra människor. De uppträder vanligtvis för att hjärnan får en larmsignal.

Emotionell anknytning

Ett ord, en plats, en typ av beteende eller minnen räcker för att aktivera ett ”nödlarm” hos en person som aldrig kunde känna sig helt säker eller trygg. Därifrån rasar en hel lavin av känslor och uppföranden manifesteras. Instabilitet, apati och sorg, för att bara nämna tre.

Ett par kramas som ett tecken på emotionell anknytning

Dessutom utvecklar den som upplever rädslan för övergivande ett emotionellt beroende till sin partner. Det leder till att de blir beroende av deras ständiga godkännande. Om deras förhållande är giftigt, kommer de inte helt att kunna avsluta det eller distansera sig. Det är som om de inte var något utan den andra personen. De kan göra absolut vad som helst för att hålla relationen igång. Allt, det vill säga förutom att öppna gamla sår igen.

I vissa fall genererar rädslan för övergivande ett slags beroende till personens upplevda brist på värdighet och självförminskan. Eftersom de inte känner sig önskade eller trygga, måste de bekräfta att denna identitet fortfarande finns där. Det är därför, om de faktiskt hittar skydd och säkerhet, som de ändå till slut avvisar eller bestämmer sig för inte tro på det. Allt detta är orsakat av djupt sittande spår från obehandlad posttraumatisk stress.

Rädslan för övergivande

Rädslan för övergivande är ett mycket djupt känslomässigt sår som är förankrat i barndomen. Att läka detta sår innebär att acceptera och förlåta det förflutna för att släppa det. Det är en komplex uppgift. Speciellt om personen inte är medveten om hur de har predisponerats av sina tidigare erfarenheter. Detta förvärras ofta av deras försvarsmekanism. Det som borde ha fungerat som deras skydd, visar sig trots allt inte vara så ogenomträngligt.

I de mest komplexa fallen är det tillrådligt att söka professionell hjälp. En professionell rådgivare kommer att kunna hjälpa dig, särskilt i de första viktiga stegen. En annan aspekt som du bör arbeta med är självkänslan. Den är vanligtvis skadad, till och med helt trasig. Att lära sig värdesätta sig själv högre är viktigt för att komma ur fällan med emotionellt beroende. Dessutom kommer en bättre självkänsla att göra det mycket lättare att hantera de känslor och tankar som är förankrade i dina tidigare erfarenheter.

Att förändra våra känslor

Känslor som ilska, avsky, rädsla och sorg är mycket vanliga hos människor som bär rädslan för övergivande. Du måste lära dig att minska deras intensitet och att dechiffrera vad de egentligen betyder. När du gör det kommer du att kunna ändra dem till något positivt.

Negativa inställningar och förväntningar är andra element som man också bör beakta. Mestadels är det våra tankar som påverkar och ökar vår rädsla. De gör den mycket större än den borde vara. Om vi ​​är rädda att vår partner lämnar oss, kommer vi att vara mer uppmärksamma på deras beteende och ord. Vi kommer ofta att tolka dem felaktigt för att bekräfta rädslan i oss.

En bild av ett pappershjärta

Som vi kan se innebär ett botande av rädslan för övergivande en process för återuppbyggnad. Detta är en process som kräver tid. Vi måste lära oss att prioritera och bekänna vår rädsla. Det är något vi inte får glömma. Vid många tillfällen är det vi tror händer på utsidan inget annat än en projicering av vad som händer inuti oss. Om du känner igen dig i dessa symtom uppmuntrar vi dig att hitta hjälp och bot innan det är för sent.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.