7 steg till lycka enligt hinduismen

7 steg till lycka enligt hinduismen

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2021

En legend inom hinduismen berättar historien om den enda lyckliga mannen i hela riket. På denna plats bodde några väldigt rika personer, men de kunde inte njuta av sin rikedom. De ville alltid ha mer, och därför ägnade de mer av sin tid åt att göra affärer och öka sin rikedom. Det fanns andra som å andra sidan var väldigt fattiga. De var inte heller lyckliga eftersom de ägnade en stor del av sina liv åt att tänka på det som de inte hade.

När det förekom ett rykte att det fanns en man som var totalt lycklig så var alla intresserade av att träffa honom. Det sades att denna man hade en kista och i denna kista fanns alla hemligheterna till att uppnå lyckan. De rika sökte upp honom och försökte få honom att sälja kistan, men mannen vägrade sälja den. De fattiga bönföll honom, men mannen gav inte vika. De försökte till och med stjäla kistan, men de lyckades inte.

“Vi söker lycka, men utan att veta var, som berusade män som letar efter sina hem, och som bara vet att de har ett.”

-Voltaire-

Efter ett tag anlände ett barn till mannen. Han berättade för mannen att han också ville vara lycklig. Mannen blev rörd av det som barnet sade. Han berättade för honom att lyckan var som en stege och att varje steg krävde att man lärde sig en ny läxa. Han visade honom följande sju steg.

Steg 1: Kultivera självkärlek för att vara lycklig

Mannen med kistan sade till barnet att han först måste älska sig själv. Självkärlek innebär att man är värdig lyckan. För att uppnå detta måste man ge livet värde. Ta hand om din hälsa och ditt fysiska välmående.

Hindu

Det är också nödvändigt att förstå att vi är unika varelser i denna värld. Det betyder att var och en av våra dygder och brister är resultatet av en unik historia i universum. Vi är inte mindre eller mer än någon annan, vi är bara effekten av miljoner orsaker.

Steg 2: Hinduismen uppmanar dig att handla och omsätta saker i praktiken

En av de saker som kan göra folk som mest olyckliga är att tänka på att vara bäst, eller att ha ett bättre liv, men att bara låta detta förbli en tanke. Detta leder bara till frustration och skuldkänslor. Om du tror att du kan göra något, bör du bara göra det. Du bör inte tvivla eller tänka så mycket på det.

Det är även viktigt att dina handlingar går i linje med dina ord. Och såklart med dina tankar. Om du tänker på ett visst sätt, men handlar på ett annat, kommer du bara att skapa förvirring. När det finns harmoni i din inre värld kommer allt att flyta betydligt enklare.

Steg 3. Hinduismen säger att det är viktigt att inte vara avundsjuk

De personer som spenderar sina liv med att tänka på vad andra har uppnått istället för att tänka på det de gör själva går på en stig mot bitterhet. Du vet aldrig vad en person har gått igenom för att uppnå det som denne har. Du kan därför inte bedöma om denne förtjänar det eller inte.

Istället för att tänka på om andra kommer att klara av en sak eller inte bör du ta hand om din egen framgång. Om du låter avundsjukan blomma inom ditt hjärta kommer du att lida. Och ditt lidande kommer att vara destruktivt. Om du kan känna dig lycklig för det andra har uppnått kommer du även att bli mer lycklig själv. Du kommer då att ha styrkan att nå dina mål.

Steg 4. Kämpa mot bitterheten

Ibland får vi ta emot förolämpningar och de är så starka att smärtan för evigt fastnar inom ens hjärta. Med tidens gång omvandlas smärtan till frustration, som sedan blir till ilska. Du kommer att ha en väldigt negativ känsla inom dig som till slut kommer att paralysera dig.

Blomma

Bitterheten är en värdelös passion som skadar den person som har den inom sig. Livet har sin egen logik. När du bemöts av förolämpningar bör du därför komma ihåg att den person som har gett dig dem kommer att bli dömd till slut. Förr eller senare kommer alla att få vad de förtjänar. Därför bör alla försöka att förlåta och släppa taget.

Steg 5. Ta inte det som inte tillhör dig

Enligt hinduismen så kommer den som tar något från andra att till slut bli av med något som har ännu större värde. Att inte respektera andra personers ägodelar kommer även att göra så att du till slut blir av med allt som du kommer över.

Detta gäller inte bara för materiella gods. Det har även att göra med idéer eller fördelar som inte tillhör dig. Inom hinduismen leder denna typ av handling till moraliskt och materialistiskt förfall för individen.

Steg 6. Radera övergrepp från ditt liv

Ingen person bör någonsin bli utsatt för övergrepp. Detta inkluderar personer och även växter och djur. Den som kan interagera med livet på ett bra sätt kommer att vara lycklig. Alla levande varelser är en källa av lycka och välmående, och de bör därför vara uppskattade.

Detta implicerar förstås ett radikalt motstånd mot att bli illa behandlad. Det bra att du är fast, att du stöter bort situationer eller personer som behandlar dig illa. Ingen form av övergrepp är “för ditt eget bästa” eller för någon annans bästa. För att utvecklas, eller rätta till misstag, är det inte nödvändigt att man blir utsatt för destruktiva behandlingar.

Steg 7. Hinduismen uppmanar dig att vara tacksam varje dag av ditt liv

Det är väldigt enkelt och det har en väldigt kraftfull effekt på dina känslor. Du har utan tvekan en anledning till att vara tacksam varje dag. Om “tack” är det första ordet som du använder varje dag kommer du att se hur ditt liv fylls av färg.

Tacksamhet är viktigt enligt hinduismen

Denna enkla ritual förändrar liv. När den blir till en vana kommer du att bli placerad i en position av godhet mot allt runt omkring dig. Detta kommer att göra dig lyckligare och du kommer att bli en mer generös person. Du kommer även att bättre förstå vilket värde som ditt liv har.

Vi har även nämnt att de 7 stegen till lyckan är som en stege. Ett kommer efter det andra. Detta blir till en utvecklingsprocess som leder till inre frid. Den där friden är förutsättningen för att du ska kunna uppnå lycka. Och att vara lycklig innebär att man uppnår ett tillstånd där individen accepterar sig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.