Varför du måste finna syftet med ditt liv

Idag, imorgon och dagen därpå. Vi hoppas att du aldrig ska sakna ett syfte att gå vidare, att sätta upp mål för framtiden, att komma ihåg dina prioriteringar och att ha klara målsättningar som ger dig sant hopp.
Varför du måste finna syftet med ditt liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

I hjärta och sinne måste du alltid ha ett syfte som får dig att gå vidare. Att du känner syftet med ditt liv är det som ger dig en anledning att kliva ur sängen om morgonen. Det ger dig energin och motivationen att tro att dagen du har framför dig kommer att bli bättre än gårdagen. Det ger ditt liv den mening som behövs för att göra det värt att leva. När det gäller psykisk hälsa och personlig utveckling finns det få saker som är lika viktiga som det att finna ett syfte med livet.

När man talar med människor som har humörsvängningar eller även de som har psykiska störningar, så är detta något som verkligen blir påtagligt. Många människor hävdar helt enkelt att de inte har några mål överhuvudtaget. Deras liv verkar bara sväva i ett totalt tomrum, utan hopp och i en meningslös daglig tillvaro.

En del ägnar sig också åt hobbyer utan att ha glädje av dem. Andra kan ha partners, vänner och familj och ändå bara känna tomhet.

Detta är ett förödande tillstånd som kräver en omsorgsfull, och ofta långvarig, psykoterapeutisk process för att personen i fråga ska återupptäcka sin styrka. Personen måste också omformulera sina tankar och finna en känslomässig balans för att återuppbygga sitt liv och fastställa nya mål inför framtiden.

Vikten av att omformulera syftet med ditt liv

Här bör vi precisera att det är helt normalt att genomleva perioder då man tvingas omformulera sina syften. Vi genomgår alla vissa övergångsperioder då vi är tvungna att se verkligheten i vitögat och ompröva våra inre önskningar, tankar och känslor.

När vi avslutar ett förhållande, förlorar eller lämnar ett jobb och även när vi stöter på motgångar, blir vi tvungna att definiera olika aspekter av våra liv.

Men detta är positivt. En människa är en pågående berättelse, en unik berättelse som ständigt redigeras. Så länge det fortfarande finns bläck i pennan för att notera dessa syften, så finns det alltid hopp.

När du vet syftet med ditt liv hjälper det dig vart du än går

Syftet med ditt liv för att gå vidare, hörnstenen för psykiskt välmående

År 2016 påbörjade Harvard University ett forskningsprojekt som avsåg att ge en djupare idé om hur människor kan blomstra. Vi kan se på detta som något som sträcker sig utöver det egna välbefinnandet. Det handlar framför allt om förmågan att övervinna svårigheter och bli motståndskraftig. Att använda sig av psykologiska strategier som gör att man kan hantera alla situationer i livet och uppnå lycka.

Detta forskningsprojekt har pågått under flera år och det är redan uppenbart att en av de huvudsakliga faktorerna för att uppnå dessa mål är att man måste arbeta med dem.

Att finna mening med våra liv, som Viktor Frankl skulle ha uttryckt det, är något som har direkt inverkan på vår psykiska hälsa. Detta bekräftas av kompletterande studier, såsom den som publicerades i American Journal of Epidemiology år 2019.

Enligt denna studie, ledd av Ying Chen och Eric Kim, får det att ha ett syfte direkta effekter på vår fysiska hälsa, psykologiska balans, självaktning och emotionella bearbetning. Dessa mål och den mening som var och en tillskriver människans existens fungerar som ett inre stöd, som lyfter bördor, filtrerar bort rädsla och återställer balans och hopp.

Vad innebär det att ha ett syfte?

Så nu när du vet vikten av att ha ett syfte för att förbättra din livskvalitet leder detta oss till följande fråga: Vad innebär det egentligen att ha ett syfte?

Först måste vi inse att ett syfte inte bara är en målsättning. Det handlar t.ex. inte om att vilja ha ett större hus. Och det handlar inte om att skaffa sig ett bättre jobb. Inte heller handlar det om att uppnå en idealvikt eller att regelbundet gå till gymmet.

Det är fråga om något mycket mer. Det att finna syftet med ditt liv har att göra med mer än bara begär. Det lyfter upp dig, hjälper dig att hitta din plats i livet och ger dig mål att eftersträva, hopp i ditt hjärta och energi för att motivera dig.

Psykologen Mihály Csíkszentmihályi förklarar i sin bok, Flow: Den optimala upplevelsens psykologi, att det att ha ett syfte betyder att man har en bestämd avsikt i tankarna som leder en till något som är meningsfullt för en själv, något som även går utöver den egna personen.

Ett exempel på detta skulle kunna vara att hjälpa andra på något sätt. Ett annat exempel är att skapa något som inspirerar andra: en bok, en sång eller ett konstverk. Det skulle kunna vara något som har att göra med att lära sig något eller att få större kunskap inom ett specifikt ämne eller område. Ett annat bra syfte kan vara att skänka glädje åt sin familj eller att ta hand om dem man älskar.

När du vet syftet med ditt liv är det lättare att uppnå dina mål

Handla alltid med ett syfte

Mark Twain har beskrivit vad han ansåg vara de två viktigaste dagarna i våra liv. Den första är när vi föds. Den andra är när vi äntligen upptäcker meningen med våra liv, meningen som gör att vår existens får ett syfte.

Som du väl vet är det inte alltid lätt. Det är inte lätt att veta vad som verkligen får ditt hjärta att brinna, vad som får det att bulta.

Men i sinom tid kommer det att gå upp för dig. Då kommer du att känna din passion och din mening. Det är viktigt att du identifierar dem och att du alltid har ett syfte när du går framåt. Varför? För när du har syfte, passion och mening i ditt liv kan detta verkligen hjälpa dig i svåra stunder. Mitt i stormen kan du se möjligheter som dyker upp. Dessa ger dig den optimism som du behöver för att möta utmaningar med hopp i hjärtat.

Som vi redan påpekat kan det å andra sidan hända att dessa föresatser att gå framåt när som helst ändras. Att vara 20 är inte detsamma som att vara 60. Och du är inte heller samma person, vare sig psykiskt eller yrkesmässigt, när du avslutar ett kapitel som när du påbörjar ett annat. Nya behov, nya känslor och nya syften dyker plötsligt upp vid horisonten och dessa föder nytt hopp.

Låt oss inte glömma dem! Även du bär på en inre flamma som kan ge näring åt alla dina drömmar och följa dig på de vägar du väljer. Håll den vid liv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chen, Y., Kim, E.S., Koh, H.K., Frazier, A.L., and VanderWeele, T.J. (2019). Sense of mission and subsequent health and well-being among young adults: an outcome-wide analysis. American Journal of Epidemiology, 188(4):664-673.
  • Cohen, R., Bavishi, C, & Rosanski, A. (2015). Purpose in life and its relationship to all-cause mortality and cardiovascular events: a meta-analysis. Psychosomatic Medicine, 78(2), 122-133.
  • Hanson, J.A. and VanderWeele, T.J. (2020). The Comprehensive Measure of Meaning: psychological and philosophical foundations. In: M. Lee, L.D. Kubzansky, and T.J. VanderWeele (Eds.). Measuring Well-Being: Interdisciplinary Perspectives from the Social Sciences and the Humanities. Oxford University Press, forthcoming.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.