Vänner med fördelar eller älskare utan rättigheter?

Vänner med fördelar eller älskare utan rättigheter?

Senaste uppdateringen: 14 april, 2022

Nyligen cirkulerade det en notis på internet om en ovanlig produkt: en feromonbaserad parfym. Reklamen indikerade att detta var 100% effektivt. “Medlemmarna av det motsatta könet kommer att bli förtrollade av dig”, lovade den. Det var en “vetenskaplig” beskrivning som antyder att ingen kommer kunna motstå doftens kraftfulla effekter. Och det är här temat “vänner med fördelar” kommer in i bilden.

Idén att kärlek har mer att göra med biokemi än med känslor är något som håller på att bli allt mer populärt. Det har även föreslagits att det inte finns ett grundläggande problem som måste lösas. På kärleksområdet måste vi lära oss att “fånga” andra med vår charm. Inte bara en person, utan många av det motsatta könet.

“Sex utan kärlek är lika tomt och meningslöst som kärlek utan sex.”

-Hunter S. Thompson-

En motsägelsefull önskan verkar ha kommit in i på kärleksområdet nuförtiden. Och det är att många partners är något som när vårt ego, vårt behov av att experimentera. Samtidigt lämnar vi en speciell plats som endast kan fyllas genom att en fantastisk person anländer. Ankomsten av “vårt livs kärlek”.

Vänner med fördelar som är temporära

I detta scenario kommer vänner med fördelar att passa oss som handen i handsken. Vi kommer att förklara detta för de få av er som kanske inte vet vad denna term betyder. Vänner med fördelar är personer som bibehåller en vänskap där de ibland har sex. Nyckeln ligger därmed i att båda personerna förstår att sex inte innebär att de inte längre är vänner. Deras vänskap bör inte heller få dem att exkludera sex från relationen.

Par

Överenskommelsen mellan vänner med fördelar har vissa implicita regler som båda parterna måste följa. Annars kommer denna “relation” inte att fungera. Vänner med fördelar har en grundläggande pakt av att inte förälska sig. Ingen av dem vill binda sig. Utav denna anledning har sex en enda funktion: att tillfredsställa en rent fysisk lust.

Det finns en annan regel som båda måste följa, och som deras överenskommelse att inte förälska sig beror på. Det är att inte lägga sig i den andra personens liv på något sätt. Med andra ord har fördelarna en väldigt specifik gräns. De har fördelarna med att röra och se. Men de tillåts inte kräva den andra personen på tid, uppmärksamhet eller förståelse.

Den gyllene regeln är att inget är exkluderat. Varje person kan ha andra typer av relationer med andra personer. Parterna har inte under några omständigheter rätten att känna sig avundsjuka. De kan heller inte ifrågasätta den andra personen om denne vill avbryta upplägget.

Älskare utan rättigheter?

Till den stora besvikelsen hos förespråkare av vänner med fördelar och producenterna av feromonbaserade parfymer hör att den mänskliga hjärnan är ett väldigt komplext organ där det inte kan finnas en särskiljning mellan kroppen och känslor. Att vara på toppen av pyramiden på den evolutionära skalan har alltså sina konsekvenser.

Par

Det finns inte något sätt för en person att ha sex med någon och inte associera den upplevelsen med en känsla. Vi tenderar nämligen att associera det med vad det är, vad det har varit och vad det kommer att vara. Det finns alltså inte något sätt där den andra personen i relationen blir “en bit kött”. En som är enkelt att göra sig av med då akten är slut.

Den andra personen lämnar alltid något efter sig. Ett eko som ibland pratar om självförnekelse. Om förväntningar och fantasier, om emotionella behov och brister.

En vänskap med fördelar verkar vara en extrem källa till rädsla eller desperation. Eller kanske båda. Rädslan för kärleken och de många riskerna för lidande som kommer med den.

Av desperation, eller av handlingen att ge upp förväntningarna av mer av livet. De som väljer denna typ av relation är påverkade av en omöjlig önskan. De vill med andra ord leka med elden utan att bli brända.

Är de vänner med fördelar?

Vänskap med fördelar tenderar därför att ofta sluta illa. Det fungerar generellt sett inte. En av de båda blir ofta sårad eller så slutar det med att båda när sina osäkerheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.