Den psykologiska profilen hos en som begår övergrepp

Den psykologiska profilen hos en som begår övergrepp
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ansenlig ansträngning har lagts på att ta fram en psykologisk profil för personen som begår övergrepp. Forskningen har ännu inte producerat pålitlig empirisk data, men med det sagt pekar bevisen på en vissa drag som alla dessa individer delar.

Traditionellt sett lärs pojkar och flickor olika saker när de växer upp. Samhället lär flickor att vara försiktiga och känsliga; de får tips om hur de ska vara söta och göra sina dockor gulliga.

Pojkar får i sin tur ofta leksaker som har att göra med mod och oräddhet. Ofta deltar de i sporter med mycket kroppskontakt, och målet är att göra dem starka, tuffa och kapabla att skydda flickorna. Men de kan inte visa en tillstymmelse av svaghet.

Avgörande faktorer: social influens och traditionella värderingar

Media spelar en avgörande roll i könsskillnaderna hos barn. Filmer och TV-serier har ofta samma karaktärer: den vältränade polisen, den manliga beskyddaren av familjen, den tuffe superhjälten. Och även om de börjat införa kvinnliga versioner så har relativt få filmer en kvinnlig hjälte som räddar en man.

Generellt är en personer som begår övergrepp någon med väldigt traditionella värderingar och som uppfostrades i en miljö med sexistiska stereotyper. När de var små internaliserade de dessa saker och blev till vuxna som såg sig själva i linje med detta.

Gråtande kvinna

Den psykologiska profilen för någon som begår övergrepp

Med dessa faktorer i åtanke kan du förmodligen gissa dig till att offren för det mesta är kvinnor medan förövarna är män. Statistisk backar upp dessa antaganden, och nu ska vi dela med oss av de mest karaktäristiska dragen.

Kognitiva bias: orubblig psykologi

Personer som begår övergrepp har förvrängda tankar om könsroller. De ser det andra könet som underlägset, och det är så våldet rättfärdigas. De är fulla av fördomar som vår dem att reagera på våldsamma sätt.

Deras intolerans gör dem tyranniska, envisa och antidemokratiska. Stelheten hos deras tankesätt får dem att ta saker väldigt personligt. De lämnar inget rum för perspektiv som inte stämmer överens med deras egna.

En oförmåga att lösa problem

Deras brist på mental flexibilitet kommer göra det omöjligt för dem att finna lösningar på sina problem. Detta kan vara för att de uppvisar ett polärt, dikotomiskt tankemönster. De sätter sig med andra ord på en extrem sida, den goda eller onda. Det finns ingen mittpunkt, inga måttlighet.

Bevisa visar att de ser allt som svart eller vitt eftersom det var så de uppfostrades. De är vanligtvis barn till personer som uppfostrade dem väldigt strikt och militäriskt.

Låg självkänsla

Deras barndom sade tonen för deras emotionella utveckling. Det är därför den psykologiska profilen för någon som begår övergrepp kretsar kring låg självkänsla. Deras brist på självkärlek kanske är orsaken eller konsekvensen av övergreppen. Givetvis är det inget som rättfärdigar deras beteende.

Problemet är att de inte är medvetna om sin brist på självkärlek. Istället för att förbättra sin självbild väljer de att anta en passivt aggressivt attityd i alla områden av livet.

Svårigheter med att kommunicera

Den passivt aggressiva attityden förråder deras svårigheter med att kommunicera effektivt med andra. Låg bestämdhet är faktiskt ett av de mest karaktäristiska dragen i den psykologiska profilen för en som begår övergrepp.

Sättet de tvingar på sin auktoritet och sina regler är genom bitterhet, envishet och lathet. Dessa individer är inte vanligtvis särskilt bestämda, så de uttrycker inte sig själva direkt eller tydligt.

Emotionellt beroende

Den huvudsakliga orsaken till slitaget på deras relationer med andra är gradvis social isolering. På grund av bristen på alla typer av vänskap fokuserar de all uppmärksamhet på sin partner.

Sakta men säkert kommer deras romantiska relation bli till en besatthet. De skapar emotionellt beroende eftersom de ser den andra personen som en källa för intimitet eller stöd. De fortsätter att kräva mer och mer, och relationen blir ohälsosam.

Hjärtformat lås

Behov av kontroll

Personer som begår övergrepp känner behovet av och plikten att kontrollera allt sin partner gör eller känner. Dennes arbete, familjerelationer, vänskapskrets, hobbyer… De utvecklar attityder av extrem övervakning och ohälsosam svartsjuka.

Frustration

Dessa personer släpper ofta ut sin ilska och vrede i hemmet på grund av frustrationen de upplever på jobbet. De är väldigt irritabla och saknar generellt sett impulskontroll. Denna typ av våld, även kallat uttryckligt våld, blir vanligtvis starkare i takt med att fler våldsamma incidenter sker.

Ingen självkontroll eller empati

Den psykologiska profilen för någon som begår övergrepp inkluderar brist på emotionell kontroll. Misshandlare är emotionella analfabeter; de har stora problem med att uttrycka sina känslor. De vet inte hur hur man reflekterar och saknar alla former av empati.

Detta är vad som hindrar dem från att känna någon form av skuld över smärtan och skadan man åsamkar sitt offer.

Förförande lögner

Dessa personer lockar ofta över offren på sin sida genom förförelse. De är manipulativa personer som använder lögner och falska löften. De är dessutom kapabla att spela olika typer av roller för att få vad de vill ha.

Även om varje fall är unikt så ger dessa karaktärsdrag ett generellt porträtt av dessa personer. Generellt kan man se att de är egoistiska, sexistiska och manipulativa. För dem är psykologisk misshandel ett sätt att relatera till människor.

Detta kanske intresserar dig
Emotionell misshandel sårar själen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Emotionell misshandel sårar själen

Emotionell misshandel är en väldigt närvarande verklighet i dessa tider, och den bryr sig inte om ålder, kön eller social status.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.