Den psykologiska profilen hos personer som begår övergrepp

Den psykologiska profilen hos personer som begår övergrepp
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2023

Ansenlig ansträngning har lagts på att ta fram en psykologisk profil för personer som begår övergrepp. Forskningen har ännu inte producerat pålitlig empirisk data, men med det sagt pekar bevisen på vissa drag som alla dessa individer delar.

Traditionellt sett lärs pojkar och flickor olika saker när de växer upp. Samhället lär flickor att vara försiktiga och känsliga; de får tips om hur de ska vara söta och göra sina dockor gulliga.

Pojkar får i sin tur ofta leksaker som har att göra med mod och oräddhet. Ofta deltar de i sporter med mycket kroppskontakt, och målet är att göra dem starka, tuffa och kapabla att skydda flickorna. Men de kan inte visa en tillstymmelse av svaghet.

Avgörande faktorer: social influens och traditionella värderingar

Media spelar en avgörande roll i könsskillnaderna hos barn. Filmer och TV-serier har ofta samma slags karaktärer: den vältränade polisen, den manliga beskyddaren av familjen, den tuffe superhjälten. Och även om de börjat införa kvinnliga versioner så har relativt få filmer en kvinnlig hjälte som räddar en man.

Generellt är de som begår övergrepp personer med väldigt traditionella värderingar som uppfostrades i en miljö med sexistiska stereotyper. När de var små internaliserade de dessa saker och blev till vuxna som såg sig själva i linje med detta.

Gråtande kvinna

Vilka är karaktärsdragen hos personer som begår övergrepp?

Med dessa faktorer i åtanke kan du förmodligen gissa dig till att offren för det mesta är kvinnor medan förövarna är män. Statistik backar upp dessa antaganden, och nu ska vi dela med oss av de mest karaktäristiska dragen.

Kognitiva biaser: orubblig psykologi

Personer som begår övergrepp har förvrängda tankar om könsroller. De ser det andra könet som underlägset, och det är så våldet rättfärdigas. De är fyllda av fördomar som får dem att reagera på våldsamma sätt.

Deras intolerans gör dem tyranniska, envisa och antidemokratiska. Stelheten hos deras tankesätt får dem att ta saker väldigt personligt. De lämnar inget rum för perspektiv som inte stämmer överens med deras egna.

En oförmåga att lösa problem

Deras brist på mental flexibilitet gör det omöjligt för dem att finna lösningar på sina problem. Detta kan vara för att de uppvisar ett polärt, dikotomt tankemönster. De sätter sig med andra ord på en extrem sida, den goda eller onda. Det finns inget mellanläge, ingen nyansering får förekomma.

Bevis visar att de ser allt som svart eller vitt eftersom det var så de uppfostrades. De är vanligtvis barn till personer som uppfostrade dem väldigt strikt och militäriskt.

Personer som begår övergrepp har låg självkänsla

Deras barndom satte tonen för deras emotionella utveckling. Det är därför den psykologiska profilen för personer som begår övergrepp kretsar kring låg självkänsla. Denna brist på självkärlek kanske är orsaken till eller konsekvensen av övergrepp. Givetvis är det inget som rättfärdigar deras beteende.

Problemet är att de inte är medvetna om sin brist på självkärlek. Istället för att förbättra sin självbild väljer de att anta en passivt aggressiv attityd på alla områden av livet.

Svårigheter med att kommunicera

Den passivt aggressiva attityden avslöjar deras svårigheter med att kommunicera effektivt med andra. Oförmåga att vara bestämd är faktiskt ett av de mest karaktäristiska dragen i den psykologiska profilen för personer som begår övergrepp.

De påtvingar offret sin auktoritet och sina regler genom bitterhet, envishet och lathet. Dessa individer är vanligtvis inte särskilt bestämda, så de uttrycker inte sig själva direkt eller tydligt.

Emotionellt beroende

Den huvudsakliga orsaken till slitaget på deras relationer med andra är gradvis social isolering. På grund av bristen på alla typer av vänskap fokuserar de all uppmärksamhet på sin partner.

Sakta men säkert kommer deras kärleksförhållande bli till en besatthet. De skapar emotionellt beroende eftersom de ser den andra personen som en källa för intimitet eller stöd. De fortsätter att kräva mer och mer, och relationen blir ohälsosam.

Hjärtformat lås

Personer som begår övergrepp har ett behov av kontroll

Personer som begår övergrepp känner behovet av och plikten att kontrollera allt deras partner gör eller känner. Dennes arbete, familjerelationer, vänskapskrets, hobbyer… De utvecklar attityder av extrem övervakning och ohälsosam svartsjuka.

Frustration

Dessa personer släpper ofta ut sin ilska och vrede i hemmet på grund av frustrationen de upplever på jobbet. De är väldigt irritabla och saknar generellt sett impulskontroll. Denna typ av våld, även kallat uttryckligt våld, blir vanligtvis starkare i takt med att fler våldsamma incidenter sker.

Ingen självkontroll eller empati

Den psykologiska profilen för personer som begår övergrepp inkluderar brist på emotionell kontroll. De är emotionella analfabeter som har stora problem med att uttrycka sina känslor. De vet inte hur man reflekterar och saknar alla former av empati.

Detta är vad som hindrar dem från att känna någon form av skuld över smärtan och skadan de åsamkar sitt offer.

Personer som begår övergrepp använder sig av förföriska lögner

Dessa personer lockar ofta över offren på sin sida genom förförelse. De är manipulativa personer som använder lögner och falska löften. De är dessutom kapabla att spela olika typer av roller för att få vad de vill ha.

Även om varje fall är unikt så ger dessa karaktärsdrag ett generellt porträtt av dessa personer. Generellt kan man se att de är egoistiska, sexistiska och manipulativa. För dem är psykologisk misshandel ett sätt att relatera till människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.