Substantiv sexologi: en vetenskaplig gren

I Spanien kallas trenden som kopplar samman all kunskap relaterad till sex och könen för substantiv sexologi. Få reda på mer om detta här!
Substantiv sexologi: en vetenskaplig gren
Alberto Álamo

Skriven och verifierad av psykologen Alberto Álamo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I Spanien finns det en vetenskaplig gren som kallas substantiv sexologi. Även om du kanske har hört termen sexologi förut så är denna särskilda vetenskap unik. Substantiv sexologi studerar sexualitetens alla aspekter under ett tak.

Substantiv sexologi studerar inte bara sex som du “har” (sexuella förhållanden) eller könet du har (genitalierna). Den här grenen studerar sexualiteten som en inneboende del av det mänskliga tillståndet.

Engelskans “sex” betyder både sex och kön, och skrivs inom den här vetenskapen i plural “sexes“. Detta eftersom termen hänvisar både till de manliga och kvinnliga genitalierna, men även till de oändliga sätt som människor kan leva och känna som män och kvinnor. Som en konsekvens ser den substantiva sexologin “sexes” som en diversifierande faktor.

Varför substantiv?

Kunskapsteorin är nu tillräckligt utbredd för att vara kapabel att tala om sexologi som en gren i sig, och inte bara som en specialisering av andra. Oavsett detta är den sexologiska kunskapen fragmenterad och utspridd.

Du kan se fragmenteringen i det att varje disciplin studerar sex som del av ett vidare ämne, men inte som ett helt. Folk talar om psykologin inom sex, sexuell hälsa, sexuell antropologi osv. Det gör det svårt för folk att se det som en seriös fristående disciplin.

om substantiv sexologi

Folk associerar vanligtvis sexologi som studien om vad folk gör i sängen. Sexologi är dock mycket mer övergripande än så. Det inkluderar självfallet sex, men också allt som människan som könsvarelser innebär.

Substantiv sexologi har fått sitt namn eftersom det har som mål att täcka all den fragmenterade kunskap till en sammanhängande och strukturerad disciplin. Den här vetenskapen distanserar sig från de sätt som andra discipliner använder “sexuell” som ett adjektiv eller som en del av det stora hela. Istället studerar sexologi mänsklig sexualitet ur skilda perspektiv.

Fördelarna med substantiv sexologi

Att ha en unik identitet inom en kunskap, en historia, en metodologi och specifika verktyg tillåter sexologin att behandla problem på ett mycket effektiva och mer holistiskt sätt. Detta är några av de fördelar som sexologin har som vetenskap:

  • Bättre utbildade yrkesutövare. Substantiv sexologi garanterar att utövarna har en bred kunskap om mänsklig sexualitet istället för en liten förståelse av specifika nyanser.
  • Större mångfald. Att studera sex som en särskiljande faktor men också som källa till mångfald garanterar förståelsen av den sexuella mångfaldens nyanser. På samma gång möjliggör det behandlingen av problem på ett mycket mer holistiskt sätt.
  • Akademiskt deltagande. Att förena diskursen till en enda disciplin gör det möjligt för substantiv sexologi att bli ett magisterämne på universitetsnivå. Att samla all kunskap om sexologi i en enda disciplin är motivationen i och för sig själv för att nå detta mål.
  • I samhällets tjänst. Den här kunskapen kommer att tydliggöra tvivel som folk har om sex och sexualitet. Koncept som oskuld, begär, förförelse eller utövningar som ibland anses som tabu kommer att frigöras från fördomar och stereotyper. Hur kommer detta att inträffa? Genom professionella substantiv sexologer som kommer att tillhandahålla en bättre sexuell undervisning.
par med psykolog

Ett holistiskt tillvägagångssätt

Den här nya sexologin beskrivs bäst alla aspekter av den mänskliga sexualiteten och sexuell mångfald. Inte bara det, men det integrerar även diskursen om könen och allt som de innebär.

Sammanfattningsvis återtar termen “substantiv” vad sexologi är och vad det borde vara. Detta är dock ett temporärt ord. När sexologin får den vikt och identitet som den förtjänar, kommer det inte att finnas något behov att att särskilja den eftersom den redan kommer att vara substantiv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.