Sex och teknologi: influens och egenheter

Sex och teknologi kan vara fantatiskt eller en mardröm. Läs vidare för att lära dig mer!
Sex och teknologi: influens och egenheter
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Den mänskliga sexualiteten har varit opåverkad av teknologiska framsteg under tusentals år. Teknologin har dock börjat hamna i rampljuset och sex och teknologi har en nära relation. Detta beror på existensen av själva teknologin, men det beror också på att det sätt vi förstår och upplever sexualiteten har förändrats. Låt oss prata lite mer om relationen mellan sex och teknologi.

Sex och teknologi

Teknologisk framsteg har gett människan nya utrymmen. Detta har låtit oss skapa nya sätt att socialisera inom varje område, även när det gäller det mest intima.

Då sexualiteten är väldigt viktig så kommer varje element som påverkar den också att bli viktig. Teknologi, mobila appar, internet och sociala nätverk har haft en stor påverkan på sexualiteten.

Kvinna som tittar på sin telefon.

Dessa dagar har nästan alla med sig en mobiltelefon vart de än går. Vi ringer dock varandra mindre än någonsin förr. Istället väljer vi mer avlägsna kommunikationsformer. De teknologiska framstegen uppstår så snabbt att det är svårt att dra några slutsatser om hur vi relaterar till teknologin.

Men det finns ingen tvekan om att teknologin har haft en stor påverkan, både på ett personligt och socialt plan. Den kan verka oförutsägbar ibland, men vi bör dock gå in på djupet rörande vad det finns för relation mellan sex och teknologi.

Internet och sex

Internet är gränslöst. Det finns därför ett gränslöst antal webbsidor med sexuellt innehåll. Internet är en plats med både informationsmaterial och nöjesmaterial.

Det är å andra sidan vanligt att unga delar med sig av sexuellt innehåll. Denna praktik har attraktiva egenskaper: den är väldigt visuell och det tar inte mycket tid.

Sexuellt innehåll

Sexuellt innehåll finns i många olika format och är väldigt enkelt att hitta. Statistiken har också visat att många personer i olika åldrar söker efter sexuellt innehåll.

Men detta är långt ifrån harmlöst. Anledningen till detta är att det sexuella innehållet formar de sexuella förväntningarna. Utav någon anledning hanterar inte våra hjärnor den information vi får som fiktion.

Sexting

En farlig praktik som förenar sex och teknologi är sexting. Det är något som de flesta unga sysslar med. Det innebär att man skickar bilder och videos med sexuellt innehåll i form av “selfies”.

Det kan vara ett sätt att liva upp sexlivet hos vuxna, men det blir ett riskfyllt erotiskt spel hos tonåringar. Material och bilder kan falla i fel händer.

Detta kan tyvärr leda till något som kallas grooming. En groomare är en individ som försöker såra en minderårig eller tonåring genom sociala nätverk. En groomare använder teknologi för att dölja sin identitet och kontakta personer som är betydligt yngre med syftet att få sexuellt material från dem.

“Det har blivit väldigt uppenbart att vår teknologi har överskridit vår mänsklighet.”
-Albert Einstein-

Man som ler och tittar på sin telefon.

Sex och teknologi: Ett kontroversiellt samband

Sex och teknologi har ett kontroversiellt samband. Teknologin öppnar upp en värld av möjligheter. Många av dess möjligheter har dock en skadlig effekt istället för att hjälpa oss.

Teknologin har också revolutionerat det emotionella bandet mellan människor. Applikationer som exempelvis Tinder har omvandlat kärlek till ett konsumtionsvara.

Teknologin har också gett upphov till apparater som stimulerar känslan av att röra och att bli rörd av en annan person. Men virtuellt sex har skapat konflikter och misstro och den intima kommunikationen blir värre dag efter dag.

I slutändan handlar det inte om själva teknologin utan om hur vi använder den. Sex och teknologi är inte dåligt i sig, men det är hur man använder relationen mellan dessa sfärer som kommer påverka om det är fördelaktigt eller inte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bonavitta, P. (2015). El Amor en los Tiempos de Tinder. Cultura y Representaciones Sociales
  • Espinoza, J. (2015). Reconfigurando el amor: Mediación tecnológica y relaciones afectivas. Revista Question Académica
  • Villacampa, C. & Gómez, M.J. (2016). Nuevas Tecnologías y Victimización Sexual de Menores por Online Grooming. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.