Kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?

Kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 10 september, 2023

Efter att ha läst rubriken på denna artikel har du säkert tänkt tillbaka lite och insett att det finns många skillnader när det kommer till hur män och kvinnor agerar. Men det viktiga är inte att veta hur varje kön uttrycker sig. Den sanna frågan är: kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?

Studier som utförts av Dr. John Gottman slår fast att män och kvinnor upplever väldigt liknande känslor, trots skillnaderna i hur könen uttrycker dessa. Andra studier, utförda vid University of Cambridge i England av professor Cohen, upptäckte att manliga och kvinnliga hjärnor är strukturerade olika.

Manliga och kvinnliga hjärnor

Kvinnors hjärnor är kodade för empati. Samtidigt är mäns hjärnor strukturerade för förståelsen och byggandet av system. Dessa skillnader blir alltmer synbara när barn växer upp. Detta gäller framförallt vid åldern där testosteronnivåerna ökar och skapar större skillnader.

Det är därför kvinnors hjärnor är bättre förberedda på att läsa känslor eller humör; mäns hjärnor är i sin tur bättre förmögna att se strukturer och system.

Det betyder givetvis inte att män inte kan förstå människors känslor eller att kvinnor inte kan bygga saker. Det innebär bara att de kvinnliga och manliga hjärnorna är predisponerade för vissa aktiviteter. Det kommer kräva mer medveten ansträngning för att göra vad den inte är så predisponerad att göra.

Barfota par

Kan man lära sig att uttrycka känslor?

Genetik och miljö har nästan lika stort inflytande över vårt beteende. Vi kommer till världen med en hjärna som är förberedd på att fånga upp alla former av stimuli, men vår miljö gör oss även predisponerade för vissa saker snarare än andra.

Våra förfäder lämnade sin prägel på oss och varje kommande generation. I de flesta samhällen var mannen den som jagade efter mat och utförde andra arbeten för familjen. Även om han kände smärta när han lämnade hemmet, dolde han sina känslor. Han var trots allt tvungen att fylla den maskulina rollen i gruppen.

Dr. Helen Fisher framhåller att kvinnor å andra sidan var tvungna att stanna hemma och ta hand om barnen. Därför är kvinnors empati mer utvecklad. De behövde vara uppmärksamma för att snabbt bli varse om barnens och familjens behov.

Hjärnan har strukturerats på detta sätt, kanske inte genom att känna, utan genom att uttrycka känslor. Idag är saker och ting annorlunda, men inte väsentligt annorlunda på vissa håll i världen.

Vi har sett ansträngningar för att förändra utbildningssystemet för att säkerställa samma möjligheter. Fler barn lär sig om känslor nu när emotionell intelligens ses som en mycket viktig egenskap hos unga människor.

Man och kvinna med vinglas

Fler skillnader när det kommer till att uttrycka än att uppleva känslor

Det finns alltså små skillnader mellan de kvinnliga och manliga hjärnorna, men de största skillnaderna ser vi i hur vi uttrycker känslor, inte hur vi känner dem.

Det finns skillnader, men det kommer alltid finnas ännu större skillnader inom grupperna själva. Vi kommer alltså finna större skillnader mellan kvinnor som en grupp eller män som en grupp när det kommer till att uttrycka och uppleva känslor.

Vi som vuxna spelar en väldigt viktig roll i utbildningen. Det är vårt ansvar att säkerställa lika möjligheter för män och kvinnor. Vi måste tänka på potentialen hos personen, och inte använda skillnader för att rättfärdiga stereotyper och fördomar.

Då kommer vi kunna uttrycka och uppleva känslor på samma sätt. Då kan vi dumpa uppfattningen att vi är starka om vi inte uttrycker våra känslor. Att veta hur man uttrycker dem är vad som gör oss mänskliga, oavsett om vi är män eller kvinnor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.