Kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?

Kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Efter att ha läst rubriken på denna artikel har du säkert tänkt tillbaka lite och insett att det finns många skillnader i hur män och kvinnor agerar. Men det viktiga är inte att veta hur varje kön uttrycker sig. Den sanna frågan är: kan män och kvinnor uppleva känslor på samma sätt?

Studier som utförts av Dr Gottman slår fast att män och kvinnor upplever väldigt liknande känslor, trots skillnaderna i hur könen uttrycker dessa. Andra studier, utförda vid University of Cambridge i England av professor Cohen, upptäckte att manliga och kvinnliga hjärnor är strukturerade olika.

Manliga och kvinnliga hjärnor

Kvinnors hjärnor är kodade för empati. Samtidigt är mäns hjärnor strukturerade för förståelsen och byggandet av system. Dessa skillnader blir alltmer synbara när barn växer upp. Detta gäller framförallt vid åldern där testosteronnivåerna ökar och skapar större skillnader.

Det är därför kvinnors hjärnor är bättre förberedda på att läsa känslor eller humör; mäns hjärnor är i sin tur bättre förmögna att se strukturer och system.

Det betyder givetvis inte att män inte kan förstå folks känslor eller att kvinnor inte kan bygga saker. Det innebär bara att de kvinnliga och manliga hjärnorna är predisponerade för vissa aktiviteter. De kommer kräva mer medveten ansträngning för att göra vad de inte var predisponerade att göra.

Barfota par

Kan man lära sig att uttrycka känslor?

Genetik och omgivning har nästan lika stor inflytelse över vårt beteende. Vi kommer med en hjärna som är förberedd på att fånga upp alla former av stimuli, men vår omgivning gör oss även predisponerade för vissa saker snarare än andra.

Våra förfäder lämnade sin prägel på oss och varje kommande generation. I de flesta samhällen var mannen den som jagade efter mat och utförde andra arbeten för familjen. Även om han kände smärta när han gick, dolde han sina känslor. Han var trots allt tvungen att fylla den maskulina rollen i familjen.

Dr Fisher påpekar även att kvinnor å andra sidan var tvungna att stanna hemma och ta hand om barnen. Därför är hennes empati mer utvecklad. De behövde vara uppmärksamma för att snabbt bli varse om barnens och familjens behov.

Hjärnan har strukturerats på detta sätt, kanske inte genom att känna, utan genom att uttrycka känslor. Idag är saker och ting annorlunda, men inte helt annorlunda på vissa håll i världen.

Vi har sett ansträngningar för att förändra utbildningssystemet för att försäkra samma möjligheter. Fler barn lärs om känslor nu när emotionell intelligens ses som en viktig egenskap hos unga människor.

Man och kvinna med vin

Fler skillnader mellan att uttrycka och att känna

Det finns alltså små skillnader mellan de kvinnliga och manliga hjärnorna, men de största skillnaderna ser vi i hur vi uttrycker känslor, inte hur vi känner dem.

Det finns skillnader, men det kommer alltid finnas ännu mer skillnader inom grupperna själva. Vi kommer alltså finna större skillnader mellan kvinnor som en grupp eller män som en grupp när det kommer till att uttrycka och uppleva känslor.

Vi som vuxna spelar en väldigt viktig roll i utbildningen. Det är vårt ansvar att försäkra lika möjligheter för män och kvinnor. Vi måste tänka på potentialen hos personen, och inte använda skillnader för att rättfärdiga stereotyper och fördomar.

Då kommer vi kunna uttrycka och uppleva känslor på samma sätt. Då kan v i dumpa uppfattningen att vi är starka om vi inte uttrycker våra känslor. Att veta hur man uttrycker dem är vad som gör oss mänskliga, oavsett om vi är män eller kvinnor.

Detta kanske intresserar dig
7 osynliga former av sexism vi måste uppmärksamma
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 osynliga former av sexism vi måste uppmärksamma

Det finns osynliga former av sexism, och det kan göra den svår att upptäcka. De kamoufleras ofta i beteenden som kan verka harmlösa.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.