Vad är hyperfokus vid ADHD?

Hyperfokus är ett föga känt fenomen som kan ge personer med ADHD en fantastisk nivå av fokus. Vi berättar hur i denna artikel.
Vad är hyperfokus vid ADHD?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 april, 2024

Har du hört talas om “hyperfokus” eller hyperkoncentration? Neurodivergenta personer, i synnerhet de som diagnostiserats med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), upplever ofta denna process. Hyperfokus vid ADHD handlar om att ägna en intensiv och ihållande nivå av uppmärksamhet åt en specifik uppgift över tid. Detta till den grad att personen inte blir distraherad för en sekund.

Hur kan det vara såhär? Är det inte förväntat att de med detta neuroutvecklingstillstånd har en tydlig begränsning när det kommer till att koncentrera sig på någon aktivitet? Men det som ADHD faktiskt orsakar är ett problem i regleringen av uppmärksamheten och inte en begränsning av den. Det betyder att varje gång de ägnar sig åt något de gillar är deras förmåga att fokusera extraordinär.

Vi kommer att förklara vad just denna hjärnmekanism beror på i följande artikel.

Många föräldrar klagar ofta över att deras barn med ADHD kan spendera timmar med att spela TV-spel, vilket visar på en hög uppmärksamhetsnivå som dock är nästintill obefintlig när det kommer till andra uppgifter.

Vad är hyperfokus?

Hyperfokus är en egenskap hos personer med ADHD eller autism som tillåter dem att intensivt fokusera sin uppmärksamhet på en viss aktivitet. Det första du bör veta är att vi genom att se på denna kognitiva förmåga ur ett visst perspektiv, bryter stigmat mot personer inom neurodivergensens spektrum.

Ett arbete som publicerats i Psychological Research belyser att det är en särart som inte studerats av vetenskapen. Vad vi vet är att även om det är vanligt förekommande inom de tidigare nämnda kliniska befolkningsgrupperna, kan vissa neurotypiska (personer med typiska neurologiska mönster) också uppleva det. Låt oss ta reda på mer information nedan.

Detta kanske också intresserar dig: Är du en vuxen person med ADD eller ADHD?

Hur yttrar sig hyperfokus?

Det finns en bok som är en viktig resurs för personer med ADHD. Det är Adventures in Fast Forward: Life, Love, and Work for the ADD Adult av Kathleen G. Nadeu. I den beskriver hon det verkliga fallet med en kvinna som var så fokuserad på att skriva en text att hon inte märkte att hennes hus brann och att brandmännen försökte rädda henne.

Nivån av kognitiv absorption som dessa människor når är så hög att hela sammanhanget som omger dem upphör att existera. Man kan säga att det är ett än mer intensivt tillstånd än den mentala process som psykologen Mihaly Csikszentmihalyi beskrev som flow eller optimal upplevelse.

Här är de huvudsakliga egenskaperna hos hyperfokus vid ADHD:

 • Det är en selektiv process. Det betyder att det endast förekommer vid uppgifter eller aktiviteter som är motiverande för personen.
 • Isolering. Detta tillstånd av intensiv koncentration avskiljer dig helt från din omgivning till den grad att du kan råka ut för olyckor.
 • Ett fantasifullt sinne. Denna typ av koncentration manifesterar sig också med intensiva och utarbetade fantasifulla processer som helt avskiljer personen från den omedelbara verkligheten.
 • Förmågan att visualisera. Personer med ADHD kan visualisera uppgifter, aktiviteter och koncept på ett tydligt och berikande sätt, förutsatt att ämnet är motiverande för dem.
 • Social interaktion. Hyperfokus kan också visa sig när du interagerar med andra människor. Att upprätthålla intressanta samtal är till exempel givande och kommer med stor uppmärksamhet.
 • Kreativitet. I själva verket, som en publikation i tidskriften Personality and Individual Differences visar, är en egenskap som definierar personer med ADHD deras kreativa kraft, något som kan förmedlas av denna faktor.
 • Hyperfokus och mental flexibilitet. Detta kognitiva förhållningssätt är effektivt och kan göra det lättare för personen att lösa komplexa problem. Dessutom underlättar det flexibiliteten att resonera med nya perspektiv när man bemöter samma problem.
 • Minskad impulsivitet. Om det finns en känd aspekt som vi associerar med ADHD så är det oförmågan att reglera impulser. Men när personen är fokuserad på en uppgift som denne gillar, är denna dimension helt reglerad.

Det största problemet personer med hyperfokus har är dålig tidshantering. Om de inte kan avleda uppmärksamheten från uppgiften som motiverar dem, kan de försumma andra viktiga aktiviteter.

Vilka brukar uppvisa förmågan att hyperfokusera?

En undersökning publicerad i Research in Developmental Disabilities ger oss information på detta område. Det är intressant att veta att även om hyperfokus förekommer i högre grad hos personer med ADHD, är det inte exklusivt för denna del av befolkningen. Faktum är att det kan förekomma i följande fall:

 • Patienter med schizofreni
 • Människor utan neurodivergens
 • Vissa män och kvinnor med autism

Positiva och negativa effekter av hyperfokus

Hyperfokus hänvisas ofta till som en exceptionell superkraft som personer med ADHD har. Det är uppenbart att denna kognitiva särart fungerar som en tillgång som kan erbjuda dem stora fördelar. Så länge de är fokuserade på uppgifter som motiverar och tillfredsställer dem, kommer deras prestationer att vara optimala och till och med exceptionella.

Men som du vet ägnar vi oss inte bara åt aktiviteter som vi gillar under loppet av vårt akademiska liv och arbetsliv. Detta kan få personer med ADHD att utmärka sig på vissa områden och känna sig ineffektiva på andra. Vi kommer nedan att förklara fördelarna och begränsningarna med denna mycket speciella kognitiva kompetens.

Fördelar

När du utvecklas inom det studie- eller yrkesområde som är av intresse för dig är utfallet positivt. Din prestation kan vara exceptionell och du kan bli någon med stor talang. I denna mening sticker följande punkter ut:

 • Affektiva relationer levs med stor intensitet, särskilt i början.
 • Tack vare resultaten som man erhåller med hyperkoncentration stiger självkänslan.
 • Individer visar stor kompetens inom kreativitet och innovation inom de områden som är av intresse för dem.

Nackdelar

En studie publicerad av Frontiers in Psychiatry väcker intresse för en viss aspekt. Hyperfokus kan ibland leda till internetberoende och överdriven användning av skärmar. Nivån av stimulans som genereras av teknik och sociala nätverk kan göra att all din uppmärksamhet kapas av denna typ av stöd. Det är en verklighet som är värd att beakta.

Samtidigt kan vi också lista andra associerade nackdelar:

 • Det hyperfokuserade sinnet tappar koll på tiden.
 • Eftersom dessa personer känner sig absorberade av vissa uppgifter kan de försumma andra skyldigheter.
 • De kan lida av obalans i sin livsstil. Ett exempel på detta är sömnbrist som ett resultat av att de spenderar för många timmar på en aktivitet.
 • Situationer av självkritik och lidande uppstår ofta. De undrar varför de inte kan fokusera på andra, mindre intressanta områden lika bra.

Kan du reglera överdriven uppmärksamhet till din fördel?

Det är inte alla som vet att personer med ADHD hanterar sådana motsatta ytterligheter när det kommer till uppmärksamhet. Ibland kan de inte hålla den och ibland blir de så uppslukade att de isolerar sig från verkligheten. Om du identifierar dig med det här tillståndet eller om någon i din närhet upplever det, kan det vara bra för dig att beakta följande aspekter för att bättre hantera denna egenhet:

 • Inrikta ditt yrkesliv mot det du brinner för. Helst bör du vara på det klara med vad du gillar och vad som motiverar dig att fokusera på de områden där du utvecklas. På detta sätt kommer du känna dig uppfylld som person.
 • Identifiera de områden som fångar din uppmärksamhet. Det är viktigt att veta vilka aktiviteter din hjärna fokuserar mest på. Se till att de är hälsosamma stimuli och reglera de som kan vara dysfunktionella (som överdriven användning av din mobiltelefon).
 • Sätt tidsgränser. Om du uppvisar denna egenskap måste du reglera den med tidsgränser, antingen genom alarm eller andra metoder. Om du till exempel brinner för att läsa, försök att inte lägga halva natten på denna aktivitet så att din sömn blir lidande. Bestäm i förväg hur lång tid du ska ägna åt uppgiften och sluta när aviseringen kommer upp på din telefon.

Du kanske är intresserad av: Länken mellan ADHD och videospel

Neurodivergens och behovet av att synliggöra dess särdrag

I vårt samhälle finns det många människor med ganska varierade former av neurologisk funktion. ADHD och autism är två små exempel på denna fantastiska grupp. Det viktigaste i dessa fall är att vi slutar stigmatisera, och för att uppnå detta finns det inget bättre än psykologisk utbildning, som ger intressant information om dessa tillstånd.

Att ha denna typ av tillstånd ger vissa fördelar och vissa nackdelar som går att övervinna. Med stöd och resurser är det möjligt för personen att gå långt och visa den talang som denne bär inom sig. Hyperfokus är en egenskap som korrekt hanterad kan tillåta dig att uppnå fantastiska saker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ashinoff, B. K., & Abu-Akel, A. (2021). Hyperfocus: the forgotten frontier of attention. Psychological Research85(1), 1–19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7851038/
 • Groen, Y., Priegnitz, U., Fuermaier, A. B. M., Tucha, L., Tucha, O., Aschenbrenner, S., Weisbrod, M., & Garcia Pimenta, M. (2020). Testing the relation between ADHD and hyperfocus experiences. Research in Developmental Disabilities107, 103789. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33126147/
 • Ishii, S., Takagi, S., Kobayashi, N., Jitoku, D., Sugihara, G., & Takahashi, H. (2023). Hyperfocus symptom and internet addiction in individuals with attention-deficit/hyperactivity disorder trait. Frontiers in Psychiatry14, 1127777. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37009127/
 • Nadeu, K. G. (1996). Adventures In Fast Forward: Life, Love, and Work for the ADD Adult. Brunner-Routledge.
 • White, H. A., & Shah, P. (2006). Uninhibited imaginations: Creativity in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Personality and Individual Differences40(6), 1121–1131. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886905003764?via%3Dihub


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.