Uppnå framgång med kreativ visualisering

Uppnå framgång med kreativ visualisering

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2022

Kreativ visualisering kan definieras som en teknik där fantasin används för att hjälpa till med att uppnå önskade drömmar eller mål. Det är ett sätt att attrahera framgång och förbättra livet genom sinnets färdigheter, så att man kan ändra de omständigheter som omger en person och förverkliga det man vill.

Det är också ett naturligt sätt att använda tankens kraft, som kan attrahera vad du tänker och omvandla fantasin till verklighet. Dessutom är det ett sätt att forma din idealiska värld.

Att överkomma begränsande tankar

Genom kreativ visualisering kan du uppnå stora saker. Men det fungerar inte likadant för alla eftersom var och en har vissa områden som de finner svåra att förändra. De har vissa begränsningar tack vare deras tankar och uppfattningar, och deras liv är begränsat till vad de vet.

Utav denna anledning är det väldigt viktigt att du öppnar ditt sinne, för ju öppnare ditt sinne är, desto större möjligheter kommer du att ha. Du måste gå bortom dina begränsningar. Det kommer säkerligen att ta ett tag för saker att börja förändras, men det är värt den möda du investerar för du kommer att se bra resultat. Du måste bara öppna ditt sinne och ha positiva tankar.

De flesta personer kan tänka och upprepa samma tankar om och om igen, vilket är anledningen till att de skapar och återskapar samma typ av situation om och om igen. Det positiva är att man kan förändra dessa tankar genom att visualisera olika situationer för att skapa en annorlunda verklighet.

Steg för att utföra kreativ visualisering

Om du vill använda kreativ visualisering för att uppnå ett mål, måste du följa vissa steg:

  • Ha ett klart mål som du verkligen vill uppnå.
  • Se till att använda dina tankar för goda saker och för att hjälpa andra. Försök aldrig att använda dem för att skada någon. Allt som du skapar måste vara bra för dem som är involverade och inte skada dem runt omkring dig.
  • Placera dig själv på en lugn plats där du inte blir distraherad. Slappna av och andas lugnt några gånger.
  • Visualisera en klar och detaljerad bild av det som du vill uppnå, och använd alla dina sinnen och föreställ dig de känslor som detta kommer att skapa inom dig.
  • Du måste visualisera det minst två gånger per dag, runt tio minuter varje gång och arbeta mot det varje dag.
  • Du måste alltid ha ett öppet sinne för att kunna se möjligheterna när de visar sig. Kreativ visualisering kommer att öppna dörrar för dig, men saker händer inte av sig själva. Du måste också handla och göra det bästa av situationen.
  • Ha alltid en positiv attityd, med positiva tankar och ord. Om tvivel eller negativitet kommer upp, ersätt dem med positiva tankar.
  • När du slutför visualiseringen, upprepa exempelvis: Må allt som händer vara på ett tillfredsställande sätt och med harmoni för alla involverade.

Bild av Jose Antonio Cotallo Lopez.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.