Flow och engagemang: Är du en strömmande flod eller en stilla damm?

Flow och engagemang: Är du en strömmande flod eller en stilla damm?
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Blir du motiverad av det du gör? Om svaret är nej, vad tänker du göra för att ändra på detta? Är du en strömmande flod eller en stagnerande damm? I den här artikeln kommer vi att överföra de två begreppen flow och engagemang till området personlig och mental hälsa.

De har båda länge använts frekvent inom området organisationer och arbetspsykologi. Deras tillämpning är dock minst lika intressant i det dagliga livet på ett personligt plan.

Vad innebär egentligen flow och engagemang?

Både flow och engagemang hänvisar till det sätt på vilket du rör dig genom livet på ett engagerat och flytande sätt. De hänvisar till upplevelsen av att flöda med allt som händer dig, din motivation och passion för aktiviteterna du utför, liksom din uthållighet inför vissa svårigheter.

“Begreppen flow och engagemang hänvisar till optimala och extremt njutbara upplevelser som kännetecknas av fokuserad uppmärksamhet och koncentration, förekomsten av utmanande mål och kontroll över situationen, förlorad tidsuppfattning och inre njutning.”

-Salanova-

Kvinna som känner tillfredsställelse
Flow är ett positivt känslotillstånd som myntades av Mihály Csíkszentmihályi.

Flow

Flödar du? Detta begrepp avser både en upplevelse och ett tillstånd. Det är som glasögonen genom vilka man ser på livet.

Mihály Csíkszentmihályi var en psykolog, av ungerskt-amerikanskt ursprung, som väckte detta intuitiva koncept till liv. Han såg flow som den optimala upplevelsen av njutning. Det uppstår när en individ är motiverad och tränad att utföra en aktivitet som också är utmanande.

I ett tillstånd av flow tar du fram det bästa i dig själv utan att ens inse det. Dessutom använder du alla dina resurser och all din potential för att uppnå dina mål. Samtidigt styr du över såväl din miljö som dig själv.

Inre och yttre motivation

Aktiviteterna du utför måste stärka dig på insidan. Det finns två typer av motivation, yttre och inre.

  • Yttre motivation innebär att du gör något för att uppnå något annat, externt. Till exempel arbetar du för att tjäna pengar eller tillreder en utsökt måltid till din familj så att de kan njuta av den.
  • Inre motivation syftar på vad du får ut av en aktivitet, oavsett om du uppnår något externt. Till exempel kan du arbeta och känna dig nöjd eller leta efter ett jobb som får dig att må bättre. Å andra sidan kanske du lagar mat för att du tycker om det eller tycker att det är avkopplande.

Aktiviteter som gör att du kan förbli i ett tillstånd av flow måste i sig vara tillfredsställande. De måste aktivera de inre motorerna som gör att du kan fokusera på dem till den grad att du tappar kollen på tiden när du utför dem.

“Flow är en mer isolerad process och relaterad till specifika egenskaper eller uppgifter.”

-Salanova-

Engagemang

Många experter på ämnet ser engagemang som ett positivt känslomässigt tillstånd. Det är relaterat till uppfyllelse samt hängivelse till och absorption av sakerna som får dig att känna dig uppfylld. Enligt psykologen Segovia kännetecknas engagemanget av tre egenskaper:

Kraft

Kraft innebär höga nivåer av energi och mental aktivering, såväl som viljan och predispositionen att anstränga sig och hålla ut trots svårigheter. Det är den mest beteendemässiga komponenten av engagemang.

Kraft kännetecknas av mentalt motstånd och viljan att anstränga sig i de aktiviteter du utför.

Hängivelse

Hängivelse handlar om att vara entusiastisk, att vara stolt över sig själv och följaktligen känna sig inspirerad. Det är också ackompanjerat av känslor av betydelse och utmaning och är den faktor som har störst prediktivt värde. Därför är det det viktigaste när det gäller tillfredsställelse.

Hängivelse syftar på deltagande och känslor av entusiasm och stolthet över vad du är och vad du gör.

Absorption

Du kanske tror att det är dåligt att bli uppslukad av något. Detta kunde dock inte vara längre från sanningen. Faktum är att hälsosam absorption förstås som ett tillstånd av koncentration. Det är känslan av att tiden går fort och att du har svårt att slita dig från det som uppslukar dig eftersom det får dig att må så bra.

Kvinna med flöde och engagemang
Hur många gånger har du känt att tiden gått så fort att du ville ha mer när du höll på med något? Detta är hälsosam absorption. Det får dig att se tiden som har gått som extremt njutbar.

Hur starkt är ditt flow och engagemang?

Att lära sig att röra sig med livet är en konst som vi alla kan lära oss att njuta av. Du måste stanna upp och titta på din omgivning och ta reda på hur du kan förbättra den. Du bör också utföra handlingar av egenvård som ger dig upplevelser av flow och engagemang.

Sammanfattningsvis hänvisar både flow och engagemang till inre och positiva motivationer, men med vissa skillnader. Salanova hävdar till exempel att engagemang är ett tillstånd som varar längre, är mer stabilt över tid och mer generellt. Å andra sidan ser han flow som en mer isolerad process som är relaterad till den specifika uppgift du utför.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • OscaSegovia, A. (2022). Psicologia De Las Organizaciones. SANZ Y TORRES.
  • Saavedra Nodar, P. (2015). Psicología positiva aplicada a las organizaciones: engagement y flow.
  • Salanova, M., Martínez, I. M., Cifre, E., & Schaufeli, W. B. (2005). ¿ Se pueden vivir experiencias óptimas en el trabajo? Analizando el flow en contextos laborales. Revista de psicología general y aplicada, 58(1), 89-100.
  • Salanova, M., Martínez, I. M., Cifre, E., & Schaufeli, W. B. (2005). ¿ Se pueden vivir experiencias óptimas en el trabajo? Analizando el flow en contextos laborales. Revista de psicología general y aplicada, 58(1), 89-100.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.