Överträning gör dig impulsiv så var försiktig

Träningen är en av de mest hälsosamma vanor som du kan ha. Det finns dock gånger då folk anstränger kroppen för mycket.
Överträning gör dig impulsiv så var försiktig
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Visste du att överträning gör dig impulsiv? Det är faktiskt sant, och idag ska vi berätta varför.

Träning har många fördelar för kroppen och sinnet. Det förbättrar din kondition, stärker dina muskler, tonar din hud och är även bra för ditt kardiovaskulära system och dina kognitiva förmågor.

Men man kan drabbas av många problem om man övertränar och inte vilar ordentligt mellan passen. Träningen kan exempelvis bli till ett beroende.

Andra vanliga tillstånd är är muskeldysmorfi och ett beroende av att springa.

Vidare kan det leda till muskelskador, problem med hjärta och lungor samt sämre immunförsvar, skadade leder och överträningssyndrom.

Man som springer på väg.

Överträning gör dig impulsiv

Träningen går ibland lite för långt och övergår till överträningssyndrom. Syndromet påminner om då man är utbränd på jobbet och prestationsförmågan i träningen försämras, även då personen vilar.

Det visar sig i form av ett antal fysiska och psykologiska symptom. Man kan skilja mellan fysisk och mental överträning genom att titta på symptomen:

Fysisk överträning

De fysiska och fysiologiska symptom som kan visa sig vid detta tillstånd är:

 • Ökat blodtryck och ökad puls
 • Hög kroppstemperatur
 • Hypertoni
 • Viktminskning och aptitbrist
 • Gastrointestinala sjukdomar
 • Muskelsmärtor
 • Risk för infektioner och ett minskat immunförsvar
 • Ökning av kortisol
 • Ökning av fettsyror
 • En minskning av järn, hemoglobin och/eller glykogen
 • Mental överträning

Följande psykologiska symptom kan också uppstå:

En studie har också visat att överträning kan leda till en ökad impulsivitet. Faktum är att detta inte bara drabbar detta karaktärsdrag, utan att det även kan ha väldigt negativa konsekvenser på både personens beteende och hälsa.

Impulsivitet är ett karaktärsdrag som leder till att man snabbt agerar på oväntade sätt då man berörs av inre eller yttre stimuli. Personen agerar därför utan att tänka eller iallafall utan att tänka på konsekvenserna.

Studien om att överträning gör dig impulsiv

I September så publicerade en fransk forskargrupp en utredning rörande konsekvenserna av överträning på folks impulsivitet. Man visade speciellt hur överträning påverkar kognitiv kontroll.

För att göra detta så rekryterade de 37 triatleter som de delade in i två grupper: överträningsgruppen och kontrollgruppen.

19 av dem ökade träningens varaktighet med 40% vid varje session i tre veckor medan de resterande 19 personerna tränade som vanligt under samma period.

Efter att ha tränat i flera veckor utfördes det en utvärdering av deltagarna. Forskarna delade upp dessa sessioner på följande sätt:

 • Atleterna utförde kognitiva kontrolluppgifter i samband med beslutstagande under 50 minuter. De fick även välja mellan två belöningar: en direkt eller en på lång sikt.
 • Ett cykelpass under 45 minuter på maxhastighet för att utlösa effekterna av överträningen. Med andra ord så letade de efter tecken på utmattning.
 • 50 minuter till då de utförde samma kognitiva uppgifter och tog liknande beslut som i det första blocket.

Forskarna observerade därför nivåerna i hjärnbarken, utförande av specifika uppgifter och preferensen för direkta eller långvariga belöningar.

Vad kom man fram till?

Forskarna var intresserade av den aktivitet i hjärnbarken som var relaterad till impulsivitet. Kognitiva uppgifter inkluderades för att aktivera det nämnda området i hjärnan.

När man jämförde hjärnans aktivitet efter 45 minuters träning med aktiviteten under den första delen av sessionen upptäckte man en minskning i aktiviteten hos laterala prefrontala hjärnbarken vid beslutstagandet, och inte i den kognitiva prestationsförmågan.

Detta innebär att överträning har en negativ effekt på personens beslutstagande och att det minskar personens psykologiska resurser.

De märkte dessutom att övertränade triatleter tenderade att föredra mindre belöningar om de gavs tidigare, jämfört med kontrollgruppen.

Träning med plankan.

Överträning gör folk mer impulsiva – hälsoimplikationer

Dessa resultat är relevanta på flera sätt:

 • Å ena sidan gör den kognitiva kontrollen och impulsiviteten att folk kan utföra uppgifter på ett mer riktat och medvetet sätt. Inom sport så leder sämre kognitiv kontroll till en högre känsla av säkerhet, vilket utsätter kroppen för stora påfrestningar. Om man då inte tar pauser för att vila när det är nödvändigt eller om man uppskattar mer direkta belöningar så kan det öka risken för skador.
 • Preferensen för en direkt tillfredsställelse påminner om doping. Det är en berusande känsla som försämrar kroppen och som kan vara förödande för de mål man har i det långa loppet. Det har därför direkta konsekvenser för en persons fysiska och psykologiska hälsa.

Som med de flesta aktiviteter kan en ackumulerad utmattning p.g.a. överträning ha en negativ påverkan, både på kort och lång sikt.

Det är därför viktigt att man har hälsosamma vanor och att man tar lämpliga beslut så att man inte utsätter kroppen för mer än vad den klarar av.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.