Riskerna med överdriven självkänsla

När du tänker på självkänsla får du förmodligen positiva associationer. Men självkänslan har också en mörk sida, och den framkommer när en människas självuppskattning övergår i narcissism. och hon ser sig själv som den viktigaste personen i världen. För att självkärleken ska vara hälsosam får den inte gå till överdrift.
Riskerna med överdriven självkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det är varken positivt eller sunt att ha överdriven självkänsla. Att ha för stort självförtroende eller att överskatta sitt eget värde leder till problematiska beteenden och attityder.

Personer med dessa egenskaper tar inte ansvar för sina egna misstag och har narcissistiska tendenser.

Självkänsla är ett oerhört viktigt ämne när man talar om personlig utveckling.

Det publiceras hela tiden nya böcker och artiklar om hur man ska stärka denna grundläggande psykologiska “muskel”, som är så avgörande för vårt välbefinnande.

Samtidigt glömmer vissa författare att nämna de negativa sidorna med hög självkänsla, och det är detta vi ska titta på i denna artikel.

Det är viktigt att poängtera att motmedlet mot låg självkänsla inte är hög självkänsla. Ytterligheter är alltid farliga och skadliga. Om du pendlar från den ena till den andra så skapar du bara fler problem.

Därför är det viktigt att vi förklarar vad vi menar med en sund självkänsla. I det moderna samhället värdesätter man ledarskap, självkärlek och självförtroende.

Men du ska alltid tänka på att “ju mer desto bättre” inte alltid är ett motto att eftersträva.

“Var trogen mot det som bara finns inom dig själv.”

-André Gide-

Överdriven självkänsla gör andra människor illa till mods

Människor med överdriven självkänsla

En av de mest intressanta böckerna av socialpsykologen Albert Bandura bär titeln Self-Efficacy: The Exercise of Control.

I denna hävdar Bandura att upplevd självförmåga (self-efficacy) och självkänsla är nyckelfaktorer för att kunna lösa problem och hantera livets olika aspekter.

Det är mycket som kan komma i vägen för dina mål och din lycka, däribland såväl låg självkänsla som överdriven självkänsla. Båda är lika negativa.

Hög självkänsla och en värld utan gränser

Barnpsykologer påpekar ofta att barn tidigt måste lära sig att världen har sina gränser. De måste förstå att det finns regler och att de inte alltid kan få vad de vill; att kunna tolerera frustrationer är en viktig lärdom i livet.

Om man aldrig lär sig det kan man ställas inför en mängd olika problem.

Många barn och tonåringar lär sig att de kan få allt de pekar på. De är som små envåldshärskare och känner sig berättigade att göra och få vad helst de har lust till.

Om man uppfostrar barn till att få en överdriven självkänsla kan de bli egocentriska, oförskämda, arroganta och impulsiva individer.

Farorna med överdriven självkänsla härrör vanligen från barnens uppfostran.

Överdriven självkänsla leder inte till framgång eller lycka

I motsats till vad man skulle kunna tro så kommer en överdriven självkänsla inte att göra dig mer framgångsrik. Tvärtom ger den upphov till följande problem:

  • Överdriven självkänsla kan få dig att tro att projekt, uppgifter och jobb som andra människor erbjuder dig är under din värdighet. På så sätt kan din stolthet göra att du går miste om många bra möjligheter.
  • Arrogans och känslan av att du är berättigad till saker får människor i din närhet att ta avstånd från dig. Ett uppblåst ego gör andra människor illa till mods.
  • Du är blind för dina egna misstag och kan inte lära av dem. Dina misslyckanden är alltid någon annans fel, aldrig ditt eget.
  • I förhållanden kan överdriven självkänsla göra det omöjligt för dig att se saker och ting utifrån din partners synvinkel. I värsta fall kan det leda till övergrepp.
  • Även dina arbets- och vänskapsmässiga relationer kan ta stor skada.
En överdriven självkänsla gör det svårt att se sina egna misstag

Självsäkerhet och brottslighet

Under lång tid förknippade forskarna brottsligt beteende med låg självkänsla. Dock har studier under senare år visat att det även finns ett samband mellan en överdriven självkänsla och våldsamma handlingar.

En studie genomförd av Dr. Robert Roy F. Baumeister vid Princeton University redogör för hur en känsla av överlägsenhet ofta är en avgörande faktor i kriminellt beteende.

Många brottslingar visar tecken på narcissism, machiavellism och psykopati, vilka går hand i hand med en överdriven självkänsla som rättfärdigar deras dåliga uppförande.

De har för höga tankar om sig själva och tror därför att de har rätt till allt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hög självkänsla även har en mörk sida. Alla vet att en låg självkänsla kan vara skadligt, men detsamma gäller den motsatta ytterligheten.

I slutändan är självkänsla konsten att ta hand om sig själv. Emellertid blir den osund om den går för långt åt endera hållet. Det viktiga är att hitta rätt balans mellan självuppskattning och respekt för andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem. Psychological Review103(1), 5–33. https://doi.org/10.1037/0033-295X.103.1.5

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.