Vad är orsaken till organiserad brottslighet?

Vad är organiserad brottslighet? Vilka faktorer gör denna typ av brottslighet möjlig? Läs vidare för att ta reda på det!
Vad är orsaken till organiserad brottslighet?
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Organiserad brottslighet är en speciell typ av brottslighet som kännetecknas av att brotten kräver en viss planering och ett samordnat deltagande. Några exempel på kriminella organisationer är Camorran (napolitanska maffian), Cosa Nostra och “Ndrangheta”, som är italienska amerikanska maffior. I Japan finns Yakuzan. Det finns även colombianska och mexikanska karteller och bland annat ryska och östeuropeiska maffior.

Här är kärnattributen hos dessa kriminella organisationer:

  • De utgörs av en grupp individer.
  • De ansluter sig till varandra för att uppnå vissa gemensamma mål.
  • De har olika ansvarsområden.
  • De opererar på ett samordnat sätt och följer vissa regler.
  • De agerar kontinuerligt
  • De bildades med syftet att erhålla ekonomiska fördelar, främst genom olagliga medel.
Män som är involverade organiserad brottslighet

Vad är orsaken till organiserad brottslighet?

Organiserad brottslighet behöver en metodologi för att kunna fungera, objektiv som kräver välplanerade operationer och förtroende bland gruppens medlemmar. Om en av dem misslyckas kan målet vara svårare att uppnå och medlemmarna av gänget kan hamna i fängelse.

Även om det medför vissa risker att vara medlem i dessa grupper, finns det tre faktorer som kan förklara varför någon blir en aktiv medlem i organiserad brottslighet: motivation, möjlighet och funktioner.

För att starta en kriminell organisation eller engagera sig i en, måste det först finnas en anledning och en motivation till att göra det. Dessutom måste det finnas vissa nödvändiga villkor och möjligheter. Om det inte finns någon kriminell organisation i närheten, kommer det inte att vara möjligt att gå med.

Slutligen, när man väl är medlem i organisationen, måste det finnas vissa fördelar eller funktioner. Om det inte finns någon försäkran eller om risken att bli utesluten ökar, så minskar motivationen.

“Det finns inget brott, det finns inget illdåd, det finns inget knep, det finns inget bedrägeri, det finns ingen omoral som inte lever efter principen om hemlighetsmakeri.”

-Joseph Pulitzer-

Makrosociala faktorer

Det finns flera teorier som försöker förklara hur organiserad brottslighet fungerar. Makrosociala faktorer talar om de fragila staternas hypotes och hypotesen om en misslyckad ekonomi. Som deras namn antyder föreslår dessa hypoteser att fragila nationer med misslyckade ekonomier är ansvariga för organiserad brottslighet.

Sådana teorier är emellertid inte särskilt sannolika eftersom organiserad brottslighet också existerar i framgångsrika och demokratiska länder.

Andra makrofaktorer som hjälper till att förstå organiserad brottslighet i en viss region är sociala förändringar. Migrering kan till exempel möjliggöra det och tekniska genombrott kan leda till skapandet av nya droger.

Dessutom genererar en brottslig miljö alltid mer brott. Det finns alltid någon som vill hämnas på någon annan och det finns alltid någon som ser en möjlighet att dra nytta av att utnyttja andra.

Å andra sidan är geografiska faktorer lika viktiga. Låt oss ta Mexikos situation som ett exempel. Det är ett land som är omgivet av kokainproducerande länder samtidigt som det gränsar till ett land som är en potentiell marknad för dessa droger: USA.

“Fattigdom är förälder till revolution och brottslighet.”

-Aristoteles-

Mikrosociala faktorer

Mikrosociala faktorer spelar också roll.  Ett land kan vara det bästa stället för organiserad brottslighet, men i slutändan är det själva gruppen som måste forma den. Därför kan faktorer som oförmågan att få status eller att göra en vinst vara viktiga när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet.

På samma vis kan grupper och minoriteter som känner sig uteslutna börja med att bilda kriminella organisationer. Detta är resultatet av bristande kontroll, såsom lagar eller säkerhetsorgan.

Kriminella subkulturer är också mycket relevanta. Ett barn som växer upp i en kriminell miljö kommer sannolikt att bli en brottsling som vuxen. Att lära sig vissa färdigheter kommer sålunda att vara fundamentalt. Allt detta uppmuntras av sociala relationer med medlemmar av kriminella organisationer, särskilt om det finns ett gemensamt förtroende.

En man med en pistol som tittar på totem

Organiserad brottslighet och personlighet

Slutligen spelar personliga faktorer också en roll. Även om de flesta medlemmar av kriminella organisationer är män, tillhör även kvinnor dem. Roller inom kriminella organisationer delas för närvarande mellan män och kvinnor.

I stället kan saker som att ha varit kriminell tidigare eller dela en gemensam identitet, antingen etnisk, kulturell, nationell eller regional, med en kriminell organisation avgöra medlemskapet.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns olika sätt att få tillgång till organiserad brottslighet, liksom olika typer av grupper som utövar organiserad brottslighet.

Oavsett hur en kriminell ansluter sig till en organisation kräver den organiserade brottsligheten specialisering eller specialkunskap. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De la Corte, L., & Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.ogr: Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.