Att lära sig att älska är att vara beredd att släppa taget

Att lära sig att älska är att vara beredd att släppa taget

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Ägande och rädsla går stick i stäv med vad det inneär att lära sig att älska. För att uppleva denna känsla i sin helhet är det nödvändigt att frigöra, släppa taget, frigöra oss själva från vad som inte är vårt. Allt vi älskar har egenskapen att vara fritt, och är därför kortlivat och föränderligt.

När vi älskar finner vi det svårt att släppa taget om vad vi klängt oss fast vid. Det är något vi är beredda på tills vi genomlever upplevelsen. Plötsligt har vi en situation där vi är beroende, och vi har stärkt detta beroende utan att vara medvetna om det.

Har du någonsin varit rädd för att ett förhållande skulle ta slut? Det har du förmodligen, och denna situation skapar obehag och lidande. Vi påbörjar förhållanden med massor av entusiasm och spänning, och i den stunden verkar allt perfekt och evigt. Verkligheten ter sig dock annorlunda, för allt som börjar tenderar att komma till ett slut, förändras och förvandlas.

Att förbereda oss på förändringar gör oss mer medvetna om att varje stund är unik. Vi lär oss över tid att ansträngningen att hålla sig fast vid något bara orsakar lidande.

Fri person

En del av att lära sig att älska är att lära sig att släppa taget

Vi tror att det finns permanenta saker. Därför lurar vi oss själva med övertygelsen att det finns känslor som alltid kommer finnas där. Att personer aldrig förändras och att situationer kommer förbli desamma. Allt detta är en del av historien vi vill berätta för oss själva för att inte behöva bemöta verkligheten.

Har du inte märkt hur sakerna omkring dig genomgår förändring? Har du inte märkt hur du genomgår förändring? Din kropp, dina omständigheter, dina attityder och dina erfarenheter; allt förändras över tid. Otvivelaktigt lever vi i kontinuerlig förändring.

Kärlek är potentiellt en av de viktigaste upplevelserna som kan drabba oss, så vi vill värdera den, kvarhålla den och behålla känslan för evigt. Kärlek är så. Den är evig medan den varar, även om vi måste acceptera att den förvandlas och flödar som vatten i en bäck.

Att älska är inkompatibelt med att hålla fast. Frihet är en viktig del av kärlekens essens. Detta är en av de viktigaste lärdomarna vi måste lära oss om vi vill bekämpa den frustration, den bitterhet, det lidande och till och med det hat som dyker upp när vi håller fast vid något som inte längre existerar.

Genom att inte veta vad kärlek är blir vi frustrerade

Kärlek gör inte ont. Det är en känsla vi njuter av och genomlever med spänning, entusiasm och lugn eftersom vi är med personen vi älskar. Det är en stor inre frid och befrielse i hur vi uttrycker vårt väsen. Med denna känsla finns det inte plats för lidande.

Vad sker när vi älskar och det inte är ömsesidigt? Denna vanliga situation som genererar så mycket smärta kan användas som ett exempel på att vi inte har lyckats att lära oss att älska. Vi blir frustrerade, inte för att vi älskar, utan för att vi har lärt oss att älska med villkor, förväntningar och anspråk om ägande.

“För de flesta personer är problemet med kärlek huvudsakligen att älskas, inte att älska, inte i ens egen kapacitet att älska.”

-Erich Fromm-

Vi finner det väldigt svårt att acceptera att kärleken tar slut. När den andra personen inte känner på samma sätt känner vi oss sårade och bedrövade. Dessa känslor är en del av vår uppfattning av kärlek. Genom att skapa personliga åsikter som inte har något att göra med kärlek, faller vi in i självdestruktivitet.

Frustration upphör genom att vi förstår våra felaktiga uppfattningar av kärlek: att vi inser att friheten börjar när vi släpper taget om allt som inte låter oss vara fria. Dessvärre klänger vi oss fast vid idén om hur saker borde vara, vilket gör oss besvikna.

Kvinna vid flod som vill lära sig att älska

Att släppa taget är det bästa kärlekstestet

Vi får problem när vi motsätter oss förändringar av kärleken. Vi kan vända på denna situation genom vår förmåga att fortsätta älska. Genom att acceptera friheten av att vara älskad och genom att låta oss själva släppa taget. Denna upplevelse är vad som faktiskt kan föra oss närmre inre frid.

Att lära sig att släppa taget frigör oss. Det ger oss utrymme för att fortsätta flöda, vilket i sin tur möjliggör processen för den andra personen att följa sin väg. Den som denne valt och måste följa. Detta är det ärligaste kärlekstestet vi själva och andra kan utföra.

Vi älskar oss själva när vi ger oss själva chansen att börja om igen och fortsätter vara mottagliga för chansen att lära oss nya sätt att älska. Utan inre blockeringar som plågar, paralyserar och förgör vår naturliga förmåga att uppleva våra känslor intensivt.

Essensen av all skönhet vi upplever är friheten själv. Om vi kan sluta spänna oss för att lära oss att släppa taget, kan vi förena oss på vägen mot lycka och kärlek.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.