Skillnaden mellan fantasi och önskan

Skillnaden mellan fantasi och önskan

Senaste uppdateringen: 14 september, 2022

Önskan innefattar mer än fantasi. Med önskan finns det en komponent av handling medan fantasin endast är hypotetisk. I den här artikeln ska vi kika närmare på skillnaderna mellan dem.

Miljontals tankar passerar genom våra sinnen varje dag, men vi väljer bara ut dem som är mest relevanta.

Vi väljer tankarna som bäst representerar oss vid ett givet tillfälle. Vi väljer tankarna som är mest användbara för att lösa ett visst problem snabbt. Tankarna som stödjer vår syn på världen, på andra människor och på framtiden.

Det är denna väldigt mänskliga kapacitet som låter oss förändra världen omkring oss och modifiera sättet vi tolkar den på. Men detta går hand i hand med vår tendens att ge vika för negativa tankar som skadar och paralyserar oss.

Kvinna i profil

Vårt sinne är kapabelt att tänka sig det bästa, men även att återskapa våra värsta mardrömmar. Patologisk ångest till exempel är baserad på vår tolkning av situationer vi ser som hotande och som ofta endast existerar i vår fantasi.

Med andra ord är vi medfött influerade av våra förutsägelser och förväntningar om vad som kan komma att ske. Dessa tankar kan paralysera oss när vi ställs inför hotfulla situationer som inte ens existerar ännu. Våra tankar, som utgörs av tidigare upplevelser och fysiska reaktioner av rädsla, förväntar sig katastrof.

Fantasi: själens bästa vän och värsta fiende

Fantasi tillåter oss att konstruera parallella världar, omöjliga varelser och magnifika berättelser, såsom de vi ser i filmer. Det är inte bara artistiska skapelser som drar nytta av förmågan att fantisera; även vetenskapen gör framsteg tack vare att vi kan gå bortom vad vi ser och vet med hjälp av fantasin.

Men det är väldigt viktigt att veta var linjen mellan fantasi och verklighet går. Det är där skillnaden mellan vad vi verkligen vill ha och vad vi bara fantiserar om gömmer sig.

Nyckeln till detta hittas i vetskapen om att vi är kapabla att tänka oss det bästa, men även det värsta. Vi måste vara medvetna om att allt vi fantiserar om inte är något vi verkligen vill ha. Vi måste kunna se dem för vad de verkligen är: endast tankar.

“När jag undersöker mina tankemetoder når jag slutsatsen att fantasins gåva har betytt mer än min talang för att absorbera positiv kunskap.”

Albert Einstein

Vi kan till exempel köra en bil och tänka oss att vi vrider ratten snabbt och på grund av den frivilliga handlingen utlöser en serie händelser som slutar i katastrof.

Vi kan tänka oss ögonblicket, orden som sägs av vår familj på sjukhuset, smärtan vi skulle orsaka. Vidare kan vi tänka oss den demolerade bilen. Vi kan till och med gå så långt som att fantisera om vår egen begravning. Vi kan tänka oss och se dessa saker i vårt sinne, men det betyder inte att vi vill att det ska ske.

Eller så kan vi promenera längs gatan, se en person och tänka oss dennes historia. Vi kan fantisera om hur personens liv ser ut liksom dennes personlighet, förflutna, jobb och hobbyer. Det betyder dock inte att vi nödvändigtvis vill möta den personen.

När fantasi blir önskan

Önskan är något mer än fantasi. Fantasi förblir i vårt sinne. Den simmar genom våra föreställningar och ökar vårt kreativa tänkande. Med önskan finns det en komponent av handling, ett syfte att röra sig, medan fantasi endast är hypotetisk.

Fantasi blir till önskan

När vi drivs av önskan så berörs vi av något djupt inom oss. Våra önskningar är i linje med vår moral och vårt sätt att förstå världen.

En önskan kan börja som fantasi. Vi fantiserar om något och frågar oss själva huruvida vi vill utföra och göra det till verklighet. Om svaret är ett definitivt ja kan vi från det ögonblicket ta beslutet att utföra en handling eller gest som leder oss på vägen mot målet vi vill nå.

För att tydligt förstå skillnaden mellan fantasi och önskan kan vi tänka på exemplet otrohet. Vi kan ha fantasier om att vara med andra personer, men i det verkliga livet vill vi inte det.

I verkligheten tjänar fantasi endast som ett sätt att träna vår förmåga att göra föreställningar. Vi kan helt enkelt få glädje av dessa bilder eller omvandla dem till ett artistiskt uttryck. Detta betyder inte att vi är otrogna. Det är bara fantasi, och vi bör inte må dåligt över det.

Om fantasin blir till en verklig önskan kan den dock vara mer än bara en lek för sinnet. Den kan beröra något inom oss och motivera oss att faktiskt agera ut den i form av handlingar och ord.

Det betyder inte att den med säkerhet kommer bli verklighet, men det betyder att vi verkligen vill ha något. Fantasi är inte önskan. Vi kan ha fantasier utan att någonsin vilja göra dem till faktiska verkligheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.