Viktiga faktorer att tänka på när du ger ditt barn en mobiltelefon

Har du nyligen funderat på att ge ditt barn en mobiltelefon? I så fall har du tur, för vi har sammanställt några tips för att skydda din lilla favorit från riskerna med internet.
Viktiga faktorer att tänka på när du ger ditt barn en mobiltelefon
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 15 juli, 2023

Vi lever i den digitala tidsåldern. En hyperuppkopplad era där barn har tillgång till internet i en riktigt tidig ålder. Tack vare dessa enheter interagerar minderåriga mer med varandra och bygger större sociala nätverk. Samtidigt lär de sig snabbare och blir snart digitala infödda. Men att ge en mobiltelefon till ett barn kan vara riskfyllt. Dessutom skapar det ett visst ansvar för dess vårdnadshavare.

Det här är några av frågorna vi vill reflektera över i den här artikeln. Vi kommer att använda några råd från den spanska byrån för dataskydd (AEPD), i samarbete med FN:s barnfond (UNICEF).

Att förmedla kunskap, instruera och utbilda barn om det breda utbudet av möjligheter som tekniken erbjuder är ibland svårt. Särskilt eftersom riskerna ofta inte är särskilt synliga. Dessutom bör det vara den vuxnes uppgift, snarare än barnets, att identifiera dem och vidta försiktighetsåtgärder.

“En mobiltelefon är mer än bara en telefon.”

-AEPD-

Vad du måste tänka på när du ger en mobiltelefon till ditt barn

Som vuxen är det ditt ansvar att ditt barn får en säker och njutbar upplevelse i sin första relation med teknik. Faktum är att många föräldrar hyser oro för att barnen ska missbruka användningen av sina mobiltelefoner. Det handlar om alltifrån att barnet köper varor eller tjänster på nätet utan föräldrarnas tillåtelse (till exempel prenumerationer på spel) till mer allvarliga omständigheter, som pedofili. Detta eftersom det finns vuxna på internet som låtsas vara unga för att stalka minderåriga på nätet.

Dessutom måste du ha i åtanke att internet är en arena för nya former av trakasserier, som nätmobbning , så du måste komma ihåg att kontrollera barnets mobiltelefon regelbundet. När allt kommer omkring är det bättre att förebygga än att “släcka bränder”.

Du måste också vara medveten om att ditt barn behöver kvalitetstid utanför det digitala universumet. Att det leker och interagerar med sina kamrater i verkliga livet är extremt viktigt för det ska utvecklas på ett korrekt sätt.

Barn bör inte överskrida de timmar som de får använda telefonen
Det är viktigt att barnen inte överskrider de tidsgränser som föräldrarna satt för deras telefonanvändning.

1. Förbered barnet innan du ger det en mobiltelefon

Innan du ger ditt barn en mobiltelefon bör ni komma överens om hur han eller hon ska använda den. Gå igenom dess fördelar och möjliga risker i lugn och ro tillsammans med barnet.

Idag är barn i allt yngre åldrar väl bevandrade i den moderna tekniken. Med det sagt bör du som förälder överväga hur moget ditt barn är innan du förser det med en mobiltelefon. För att garantera en säker användning av enheten kan du upprätta ett dokument som listar dess sunda användningsområden såväl som riskerna. Du kan även inkludera bilder eller illustrationer som tilltalar barnet.

2. Granska, övervaka och begränsa användningen

Det finns olika program och appar som gör att du som förälder kan övervaka ditt barns tillgång till internet. Du kanske tror att detta är ett intrång i ditt barns privatliv. Men som minderårig ligger dess säkerhet i dina händer.

Du måste komma ihåg att det är viktigt att ditt barns dagliga rutin kretsar kring viktiga områden som att studera, göra läxor, leka, prata etc. Om du märker att tiden barnet lägger på dessa områden minskar bör du överväga att införa begränsningar för användningen av dess mobiltelefon. Det är viktigt att barnet utvecklas korrekt. För att så ska ske är interaktion med dess kamrater i den verkliga världen avgörande.

“Håll möjligheten öppen att låsa upp innehåll av intresse som passar deras mognadsnivå och kom överens med dem om filter, begränsningar och tider.”

-AEPD-

3. Lär ditt barn att använda sin mobiltelefon på ett tryggt sätt

Som vuxen är du förmodligen ofta försiktig med att exponera dig själv för mycket på internet. Barn är också sårbara för denna offentliga exponering. Därför måste du uppmana barnet att vara försiktig när det lämnar uppgifter om sig själv till tredje part.

Efter att ha gett ditt barn en mobiltelefon bör du prata med det om användningen av de olika sociala medier-apparna och om hur det ska använda sina personuppgifter. Till exempel dess namn och efternamn, fotografier och beskrivning av sina intressen. Ni bör försöka arbeta som ett team för att konfigurera hur barnet använder sina personuppgifter.

Även om det ibland inte är känt tillåter olika appar konfigurationen av olika nivåer av djup när det gäller integritet. Därför är det värt besväret att styra vilken information andra personer kan komma åt i enlighet med sekretessnivåerna och vilken data barnet inte har åtkomst till. Du bör också rekommendera att ditt barn använder en pseudonym istället för sitt riktiga namn.

4. Vilka spel spelar barnet?

Mobiltelefoner är inte längre bara ett medel för att prata med andra människor. De låter oss göra mycket mer. Från att fånga oförglömliga ögonblick till att spela spel online med andra från hela världen… Mobiltelefoner erbjuder ett helt digitalt universum av alternativ.

Att intressera dig för de virtuella spel som ditt barn spelar kan ge dig värdefull information. Det här innehållet kan till exempel ofta vara olämpligt för dess ålder och mognadsgrad. Av denna anledning bör du sätta gränser genom att begränsa barnets tillgång till spel som kretsar kring våldsamt eller sexuellt innehåll.

“Att följa med dem i deras digitala liv innebär också att övervaka vad de spelar, hur mycket tid de spenderar på sina mobiltelefonener och hur de beter sig.”

-AEPD-

Sätt regler om telefonanvändning för tonåringar
Innan du ger ditt barn en mobiltelefon måste du upprätta regler för dess användning. Konfigurera sedan personliga data tillsammans med barnet.

5. Vilka pratar barnet med?

Att övervaka vilka ditt barn pratar med i sin mobiltelefon är särskilt viktigt. Idag är alltfler barn uppkopplade digitalt. Dessutom ökar antalet fall av nätmobbning, baiting, grooming och trakasserier av barn. Om du vill undvika dessa obehagliga fenomen måste du ha koll på vilka barnet chattar med online.

För att göra detta kan du upprätta ett “användaravtal” där du kommer överens med ditt barn om vad det kan göra och vad det bör undvika. I detta kan du fastställa dagar och tidpunkter då du ska granska barnets mobiltelefon. Eller om du ska granska den slumpmässigt utan förvarning. Det är värt att notera att om ditt barn vet att du kommer att göra det, är det mer sannolikt att det följer reglerna och känner sig mindre irriterat efteråt.

Som du kan se finns det många aspekter att ta hänsyn till om du bestämmer dig för att ge ditt barn en mobiltelefon. Lyckligtvis kan du genom att ta del av ovanstående riktlinjer och tips förhindra att ditt barn exponerar sig för mycket på internet och skydda det mot många risker. När allt kommer omkring måste du vara medveten om att du som vårdnadshavare är både moraliskt och juridiskt ansvarig för barnet.

“Identifiera i god tid alla situationer som påverkar barnens fysiska och psykiska välbefinnande. Var uppmärksam på deras känslor, särskilt missanpassade humörsvängningar efter perioder av hög användning.”

-AEPD-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García-Maldonado, G., Joffre-Velázquez, V. M., Martínez-Salazar, G. J., & Llanes-Castillo, A. (2011). Ciberbullying: forma virtual de intimidación escolar. Revista Colombiana de psiquiatría, 40(1), 115-130.
  • Un móvil es más que un móvil. (2022). AEPD. https://www.aepd.es/es/mas-que-un-movil

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.