3 tysta orsaker till de flesta separationer

3 tysta orsaker till de flesta separationer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När par separerar kan det vara väldigt svårt och till och med traumatiskt. Kärleksförhållanden är faktiskt ett av de största orosmolnen för personer runtom i världen. De har blivit läskigt territorium, men för många nödvändiga för lycka. Därför är det viktigt att känna till de vanliga orsakerna till separationer.

Par sätter sig ofta inte ned för att utvärdera sina problem och besluta sig för att bryta upp. De flesta separationer är abrupt för någon part; de omges av konflikt, förvirring och tvivel.

“I ett gräl är det svåra inte att försvara din åsikt, utan att veta vad den är.”

André Maurois

Uppbrott mellan personer som fortfarande älskar varandra sker hela tiden. Kanske är kärleken inte skinande och ny. Kanske känns den inte som den gjorde i början, men finns fortfarande där. När allt tar slut känner du kärleken ännu mer intensivt, för du kan mäta hålet den andra personen lämnat efter sig.

Om du verkligen älskar din partner och vill ha ett långvarigt förhållande, är det alltid bäst att förebygga en separation. Det är viktigt att vara på sin vakt och inte tillåta frätande faktorer att lösa upp förhållandet. Bland dessa faktorer hittar vi tre som är vanliga vid separationer. De är:

Överdriven kritik orsakar separationer

Vid starten av ett förhållande finns det bara smicker. Senare kommer många par till en punkt där motsatsen blir vardag; kritik blir alltför vanligt. Denna typ av ifrågasättande och tvivel kommer från en känsla av besvikelse som inträffar när smekmånadsperioden är över.

Överdriven kritik orsakar separationer

Vissa personer klagar på att deras partner inte är den “prins i skinande rustning” de förälskade sig i. Vad de egentligen är upprörda över är att fantasin de hade inte blev sann. De säger att den andra personen “förändrades”.

Till viss del känner de sig lurade över att ha upptäckt att den andra personen inte är den “själsfrände” de drömde om. Deras partner är en människa med tråkiga behov och oattraktiva defekter.

Kritik är viktigt i vissa situationer, såsom på jobbet eller i intellektuella diskussioner. Den är inte speciellt användbar i kärleksförhållanden. Du har alltid alternativet att acceptera den andra personen, eller inte. Men om du inte låter denne acceptera dig, kommer läget bli väldigt spänt.

Många separationer skulle kunna undvikas om vi jobbade på att acceptera vår partner som denne är istället för att pressa personen att förändra sig. Det finns en skillnad mellan att någon inte visar att denne älskar oss och att inte visa kärlek precis som vi vill.

Defensivt beteende

Denna typ av beteende är vanligt i situationer med olösta konflikter. Alla par har problem, alla par upplever situationer som kräver förlåtelse. Men ofta tacklar vi inte problemet tillräckligt, vilket leder till kvarliggande agg som fortsätter att orsaka skada.

Ta av era masker

Defensivt beteende sker även när en partner är extremt osäker och blir beroende av den andra. Precis som i det andra fallet blir resultatet förfärligt för båda parterna. En känner sig hotad, vare sig det är verkligt eller ej. Den andra känner sig evigt misstänksam, ogrundat skyldig eller försöker kontrollera den andres rädsla.

Med dessa omständigheter i åtanke känner sig personerna inte längre förenade av kärlek, utan rädsla. Två personer som bör stödja och ta fram det bästa hos varandra blir till fiender.

De litar inte på varandra; de skyddar sig själva från varandra. Vid denna punkt måste de antingen konfrontera problemet och finna en lösning eller separera. Ett uppbrott kan vara hälsosamt för dem båda.

Att undvika konflikter

Att undvika konflikter är också en typ av defensivt beteende. Detta beteende uttrycks på ett passivt eller latent sätt. Logiken är att man genom att ignorera problem, gräl och avstånd kan undvika separation.

En partner kan agera på ett hänsynslöst eller skadligt sätt mot den andra. Trots det förblir offret tyst. Han säger inget eftersom han vet att det kan vara droppen som får bägaren att rinna över. I detta fall förblir de tillsammans på grund av beroende och rädsla.

Naket par diskuterar

Dessvärre försvinner inte konflikter bara för att man undviker dem. När du lämnar ett problem olöst tenderar det att växa, inte tyna bort. Vanligtvis leder ett olöst problem till massor av ångest. Det kan även orsaka stor sorg och till och med depression. Samtidigt fortsätter det huvudsakliga problemet att bli värre.

Att förbli tillsammans handlar inte bara om tillgivenhet. Du behöver intelligens för att navigera de kontraindikationer som uppstår. Om du är intresserad av att hålla kärleken vid liv och undvika en separation, ska du lära dig att kommunicera på ett älskande men direkt sätt.

Släpp dina tonårsfantasier – de tenderar att göra mer skada än nytta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.