Ditt liv kommer förändras samma sekund du slutar vänta

Ditt liv kommer förändras samma sekund du slutar vänta

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi får ofta berättat för oss att det alltid är värt att vänta. Att vi måste vara tålmodiga eftersom goda saker alltid kommer komma till oss. Men vi får aldrig ta det till extrema nivåer och leva vårt liv i ett “pausläge” där vi låter nuet passera förbi oss. Det är dags att vi slutar vänta.

Enligt en studie som publicerats i tidskriften Boston Globe söker folk, och framförallt personer av den yngre generationen, alltid omedelbar tillfredsställelse eftersom de saknar kortsiktigt tålamod. Men när det kommer till framtida prospekt och att uppnå mål, är “behovet av omedelbarhet” inte lika intensivt. Vi är kapabla att vänta långa perioder tills “vår stund” är inne…

Ditt liv börjar förändras samma sekund som du slutar vänta och justerar dina förväntningar till verkligheten. Vi måste vara aktiva agenter i nuet, skapare av nya tankar och känslor som för med sig fler innovativa handlingar.

När du slutar vänta

När väntan blir ett ofrivilligt val

Vissa gör hela sin existens till ett evigt väntrum där allt kan fantiseras om, men inget blir uppnått. Andra personer klarar inte av en fördröjning av deras belöningar eller vitala mål.

Uppenbarligen hanterar vi alla inte dessa vänteperioder på samma sätt. Vissa personer blir otåliga och desperata medan andra känner sig som hemma. I det senare fallet kan vi anta att det finns lite av vad vissa kallar en “modern ondska” – uppskjutande.

Uppskjutande är att systematiskt skjuta upp sysslor vi bör göra. Det är ett socialt och psykologiskt fenomen som inte alltid har att göra med lathet. Det är vanan att skjuta upp eller senarelägga aktiviteter eller projekt i väntan på att framtiden ska lösa dem.

Personer som skjuter upp tenderar att överskatta tiden de har kvar att utföra en viss syssla eller slutföra ett projekt. De tror att det är bättre att vänta på rätt tid och tillfälle; och detta tillfälle är givetvis aldrig “här och nu“.

Vi måste komma ihåg att uppskjutning även sker hos personer som är väldigt aktiva, som njuter av att komma på idéer, men aldrig genomför dem. Detta eftersom de redan har ändrat sig och har ett annat mål i åtanke när stunden är inne.

Saker kommer aldrig igång. Ödet kan ibland ge oss tur, men det är inte särskilt vanligt. Framtiden tar inte hand om saker om vi inte tar tillfället i akt och skrider till handling. Om du slutar vänta kommer din verklighet snart förändras.

Pojke håller ljus

Sluta leva i “pausläge”: var din egen verklighets arkitekt

Trots det faktum att Lev Tolstoj sade “allt kommer i sinom tid till den som vet hur man väntar”, kan att leva i “pausläge” egentligen få oss att falla in i ett tillstånd av frustration och hjälplöshet.

I en studie publicerad av tidskriften Psychological Science 1997 blev vi varnade för hur farligt det kan vara att senarelägga eller skjuta upp saker, eller att vänta på att framtiden ska ge oss våra mål på egen hand.

Vi måste vara aktiva agenter i vår egen verklighet. Därför bör vi ha dessa idéer i åtanke:

  • Sluta fokusera på dina förväntningar för morgondagen. Med detta menar vi inte att du inte bör ha framtiden i åtanke. Vi menar att vi för att få våra drömmar att bli uppfyllda måste agera i vårt “här och nu”.
  • Sluta förvänta dig så mycket från andra människor. Att ha höga förhoppningar på personerna omkring oss för bara med sig lidande. Förvänta dig resultat från dig själv, anta en realistisk attityd om vad som omger dig och låt dig själv vara mottaglig istället för krävande mot personerna omkring dig.
  • Det finns inget perfekt liv, men det finns ett tillstånd i vilket du kan vara lycklig. Med denna idé summerar vi återigen farorna med att etablera höga förhoppningar. Perfektion existerar inte. Men något som faktiskt existerar är en fantastisk balans där du kan vara dig själv och känna dig stolt över vad du har.
  • Träna din förmåga att agera och besluta utan att vara rädd. Att vara huvudkaraktären i din egen berättelse tvingar dig att vara en aktiv agent av kontinuerliga omvandlingar, som måste utföras utan rädsla.
Månar i skogen

Därför är det viktigt att vi slutar vänta

Ibland spenderar vi för mycket av vår tid med att drömma om en framtid som, när den äntligen anländer, inte ger oss något nytt. Så vi börjar vänta igen, projicerar mot en framtid. Istället för att bli frustrerade är det viktigt att vi slutar vänta och blir kapabla att påbörja förändringarna, designa en plan och komma ut ur vår komfortzon, och vidröra månen med fingertopparna varje gång vi lyckas med det… Utan tvivel bör vi alltid sikta högt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.