Förstå att du är en fantastisk person

Förstå att du är en fantastisk person

Senaste uppdateringen: 21 april, 2024

En fantastisk person kan korsa din väg varsomhelst. Var och en av oss har nämligen denna essens inom oss; vår känslighet, våra känslors uttryck, kärleken som vi delar med oss av, och var och en av de handlingar som föds av vår godhet utan gränser.

Själva naturen har gjort dig till en fantastisk person, detta är något fundamentalt inom dig som människa. En grundläggande aspekt som kännetecknar alla människor. Att vara en fantastisk person är inte något som är reserverat för några få eller de mest privilegierade. Det är vi alla och vi har alla kraften att upptäcka detta.

“Att vara en fantastisk person kommer av de saker som omger en: naturen, folket, idéerna.”

-Jiddu Krishnamurti-

Det finns inte personer som är mer eller mindre fantastiska, det finns bara dem som agerar i enlighet med sin egen natur och som kan manifestera allt det fantastiska som de har inom sig. De gör sina liv till en upplevelse, tack vare den godhet och kärlek som de sänder ut.

Du är en fantastisk person, lär känna dig själv

Lär känna dig själv; du kommer att se en person som har gått igenom många saker i livet. Du har gått igenom många svårigheter sedan dagen du föddes. Du har fått gå igenom smärta, lidande, bitterhet, ensamhet och många andra svårigheter som du har fått bemöta; och du har gjort ditt bästa i varje situation.

Vidare har du fått konfrontera dig själv, din obeslutsamhet och dina känslor. Allt som du har genomlevt för att bli till den du är idag, en person med mycket mer erfarenhet. Du har vunnit förmågan att uppskatta allt fantastiskt runt omkring dig.

“De mest fantastiska personerna som jag har haft runt mig är de som har gått igenom smärta, de som fått känna, de som har känt av förlust och hittat sitt sätt att komma ur detta. Dessa personer har en känslighet och förståelse för livet som fyller en med ödmjukhet, passion och kärlek. En fantastisk person kommer inte från ingenstans.”

-Elisabeth Kubler-Ross-

En fantastisk person i en båt

Lyssna på dig själv och du kommer att bli förvånad

Lyssna på dig själv, du har fått kraften till att göra detta, för att ge värde och mening åt allt som du genomlever, för att uppskatta varje ögonblick som unikt. Du behöver bara lyssna på dig själv och tro på det som du känner. Allt det fantastiska du klarar av att känna är tack vare ditt inre tillstånd.

“Alla vill vara fantastiska personer, men de som inte vet hur man är detta sminkar sig, klipper håret, provar olika kläder, går på dieter och andra saker för att vara fantastiska. Men de förstår inte att detta inte hjälper mycket. Att vara fantastisk är något som kommer från ditt inre. Då du en gång har upptäckt detta är det något som kommer att lysa genom din kropp, ditt sinne och allt som du består av. Då du upptäckt det fantastiska inom dig påverkas allt.”

-Osho-

Lär känna dig själv och du kommer att förbättra dig själv och lära känna vad du behöver som människa. Att vara en fantastisk person beror bara på dig. Det är ditt ansvar…

Träd

Låt oss tacka vår skönhet

Att vara tacksam för den man är och det man har innebär att man visar ödmjukhet och medkänsla, för att man ska kunna acceptera sig själv och den man är; då man förlåter sig själv kommer man åter att finna sig själv.

Du hittar det fantastiska i din attityd, dina tankar, dina idéer, i dina uppfattningar, i allt som har att göra med detta, och i din lust att leva. I alla de känslor och tankar som du upplever, i allt som ditt hjärta uttrycker. Hela du är fantastisk.

Lär därför känna dig själv och lyssna på dig själv; du är en fantastisk person full av kärlek. Du förtjänar respekt, beundran och förståelse. Straffa inte dig själv, behandla inte dig själv illa. Ditt värde som person står över allt. Du är själva livet i sig och i dina händer är det säkert.

Bilder av Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.