Kyssarnas språk

Kyssarnas språk

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Vi kysser för njutning, vi kysser passionerat, långsamt och med ömhet. Vi kysser för att lugna sinnet, vi kysser med värme, vi kysser med kyla, vi omsluter oss i en kyss. Och vi säger farväl med en. Genom våra läppar skickar vi otroliga kvantiteter av känslor; läpparna och kyssarna är några av de kraftfullaste verktygen människan har i sin arsenal. Låt oss kika närmare på kyssarnas fantastiska språk.

Det må vara oklart varför våra läppar utvecklades till vad de är idag, men forskaren som Gordon G. Gallup tror att läpparna kan ha utvecklats på detta sätt för att underlätta valet av partner.

I en intervju med BBC i september 2007 sade han att kyssas involverar ett väldigt komplext utbyte av information: luktinformation, taktil information och justeringar i hållningen som kan nyttja underliggande utvecklade och omedvetna mekanismer som gör det möjligt för folk att dra slutsatser om till vilken nivå de är genetiskt kompatibla.

Vad vetenskapen har att säga om kyssarnas språk

I vetenskapliga cirklar har man bekräftat att kyssarnas potential till och med kan sträcka sig till att avslöja hur hängiven en partner är, vilket skulle kunna vara en nyckel när man ska skaffa barn. Vidare kan en dåligt utdelad kyss även slå fast förhållandets utveckling och till med sätta stopp för det.

Bevis för detta är Gallups upptäckt att de flesta undersökta män och kvinnor bekräftade att de någon gång känt sig mindre attraherade till någon på grund av kyssarnas kvalitet. Det är inte så att dessa “dåliga kyssar” har någon specifik defekt. De är helt enkelt inte tillfredsställande, vilket kan vara tillräckligt för att sätta stopp för ett förhållande.

Samma författare bekräftar att kyssarnas inverkan är mycket viktigt för både män och kvinnor, men att de lägger olika typer av vikt vid dem. Män bedömer en djup kyss som ett steg mot ett sexuellt förhållande; “kvinnor använder dock kyssar för att få information om nivån av engagemang när de har ett långsiktigt förhållande”.

Därför verkar det som att kyssen är en känslomässig barometer. Att ju djupare och mer entusiastisk den är, desto hälsosammare uppfattar vi förhållandet vara. Det är en av många situationer där vi kan vägledas av instinkter och undermedvetna impulser, och vi utvecklar otaliga beteendemönster baserat på dessa fakta.

Trots att kyssar är ansedda som en barometer för mänskliga förhållanden från ett evolutionärt perspektiv verkar de dock inte vara strikt nödvändiga för vår utveckling. De flesta djur överöser inte varandra med kyssar för att visa affektion eller som en preliminär mekanism eller indexering för fortplantning. Det finns till och med människor som inte gör det. I början av 1900-talet beskrev den danska vetenskapsmannen Kristoffer Nyrop finska folkstammar vars medlemmar badade tillsammans men ansåg det vara oanständigt att kyssa varandra.

Kuriosa om kyssar

1897 påpekade antropologen Paul d’Enjoy att kineser har sett kyssar på munnen som något förfärligt som till och med kan gå att betrakta som kannibalism. Och i Mongoliet finns det föräldrar som inte kysser sina manliga barn för att visa affektion. Istället luktar de på deras huvuden.

I vår kultur aktiverar dock kyssar från den vi älskar hjärnans njutningscentrum – det ventrala tegmentområdet. Samma område aktiveras av konsumtion av droger, vilket kan förklara den potential kyssar har för beroende.

En annan kuriositet: när vi kysser tenderar vi att vrida på huvudet åt höger. Detta gäller oavsett om vi är vänster- eller högerhänta. Detta verkar delvis gå att förklara av det faktum att de flesta mödrar gungar sina barn uppåt och mot vänster. Det betyder således att barn måste luta sig mot höger för att amma eller krypa ihop. De flesta av oss har därmed lärt oss att associera värme, kärlek och säkerhet med att luta sig mot höger.

Det verkar faktiskt som att vi upplever mindre kärlek och värme när vi kysser åt vänster. Det finns ett försök med cerebral lateralisering: om vi lutar oss åt höger blottar det vår vänstra sida, vilket är sidan som är styrd av den högra hjärnhalvan, som även är den mest känslomässiga.

Det finns ett flertal studier som bekräftar denna idé, men det finns andra påståenden om att preferensen att luta sig mot höger när man kysser snarare är en motorisk preferens än en sentimental. Vem vet, och kanske kommer sanningen om denna fråga bli belyst i framtiden.

Hur det än ligger till är det viktigaste och mest otvivelaktiga att vi i slutänden skickar stora mängder neurala och kemiska budskap genom kyssarnas språk. Detta uppfattar vi som taktila känslor, sexuell upphetsning, intimitet, affektion etc.

Bild från Melpomene.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.