Martin Luther Kings kamp för medborgerliga rättigheter

Det mest intressanta med Martin Luther King Jr. var hans koherenta idéer. Han var pacifist men samtidigt en radikal aktivist som blev berömd för sin kamp för medborgerliga rättigheter.
Martin Luther Kings kamp för medborgerliga rättigheter
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2019

Martin Luther King Jr. var en inspirerande man som representerade det bästa hos människan. Han var en av de mest inflytelserika historiska personerna i världen för sin kamp för medborgerliga rättigheter.

Denna präst uppnådde stora framgångar gällande medborgerliga rättigheter och att minska rassegregeringen i USA. Det mest intressanta med detta är att han gjorde allt detta utan att ta till våld.

Han använde främst sin intelligens, karisma och sina ledarskapsförmågor.

“Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag kommer leva i ett land där de inte kommer dömas p.g.a. sin hudfärg, utan p.g.a. deras karaktär. Jag har en dröm idag!”
-Martin Luther King Jr.-

Martin Luther King Jr. visade att han omsatte det han sade i handling. Han var inte bara en politisk ledare, utan även en spirituell guide. Han tog även inspiration från sina religiösa övertygelser.

Martin Luther King Jr. var en begåvad ung man

Staty av Luther King.

Martin Luther King Jr. föddes den 15:e Januari 1929 i Atlanta, Georgia. Hans fader var präst och hans mor spelade orgel i kyrkan.

Han hade två syskon: en äldre bror och en yngre syster. Hans farfar var pastor ända tills han gick bort.

Vid sex års ålder sade två av hans vita vänner till honom att deras föräldrar inte lät dem leka med honom eftersom han var svart.

Martin Luther King Jr. gick på offentliga skolor och var en fantastisk elev. Faktum är att han låg före andra studenter tack vare hans fantastiska förmågor. Han kunde därför börja på universitet redan vid 15 års ålder.

Han blev professor i filosofi vid 25 års ålder vid Bostons universitet. Kort därefter gifte han sig med Coretta Scott, som han fick fyra barn med.

Efter att han hade slutfört sina studier så blev han pastor vid baptistkyrkan i Montgomery, Alabama. Det var här som legenden började.

En sann aktivist och hans kamp för medborgerliga rättigheter

Det avgörande i tillfället i Martin Luther King Jr.s liv hände 1955. Vid den tiden förekom det en hel del aggression mot de svarta Alabama.

Det året hände det något som förändrade USA:s historia – en ung kvinna vid namn Rosa Parks vägrade flytta sig på bussen trots att hon satt på en av de platser som var reserverade för vita.

Efter det ledde Martin Luther King Jr. en bojkott mot stadens bussar som varade i över ett år. Den svarta befolkningen vägrade använda bussar och vissa av dem fick gå långa sträckor varje dag till jobbet.

Bojkotten slutade då en domstol slog fast att det var illegalt att diskriminera på Montgomerys bussar.

King slutade aldrig med fredliga protester mot rassegregering.

1963 ledde han en march mot Washington där han framförde sitt berömda tal “I have a dream”, där han uttryckte sin önskan för en egalitär värld.

Försvann alltför snabbt

Man som håller tal.

Även då Martin Luther King Jr. använde icke våldsamma metoder så utsattes han för våld och förföljelse. Han blev arresterad av polisen totalt 20 gånger.

De erbjöd honom alltid borgen för sin frihet, men han vägrade. Hans hem blev även attackerat av kriminella flera gånger och FBI infiltrerade hans kretsar för att övervaka hans aktiviteter.

Under tiden 1957 till 1968 gav han ca 2,500 offentliga tal. Han förberedde inte sitt mest berömda tal “I have a dream” i förväg. Han improviserade framför en stor publik.

Vid 35 års ålder fick han Nobels fredspris. Fyra år senare, den 4:e April 1968, blev han skjuten då han gav ett tal på en balkong.

Efter hans död så gav USA:s regering honom frihetsmedaljen och kongressens guldmedalj. Det finns även en heldag i hans ära i flera och stater.

Det finns också hundratals gator i USA som bär hans namn. Det har till och med byggts ett monument vid namn Martin Luther King Jr. Memorial i Washington DC.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Prat, E. (2004). Pensamiento pacifista: Henry D. Thoreau, Leon Tolstói, Ghandi, Albert Einstein, Virginia Woolf, Hannah Arendt, Martin Luther King, EP Thompson. Icaria.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.