Alkemisten och drömmaren Paracelsus: en biografi

Paracelsus var så historiskt viktig att en asteroid och en månes krafter döptes efter honom. Hans liv och arbete inspirerade stora poeter som Goethe och Borges. Han ansågs vara den moderna toxikologins fader. Lär dig mer om honom i den här artikeln!
Alkemisten och drömmaren Paracelsus: en biografi
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 08 december, 2021

De flesta personer har hört om honom som alkemisten och drömmaren Paracelsus, men hans riktiga namn var Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.

Han var en av de mest intressanta figurerna inom medicinvetenskapens historia. Av vissa ansågs han vara lite galen, en visionär och utan tvekan väldigt uppfinningsrik.

En av Paracelsus främsta drag var hans stora intellektuella ambition. Han var väldigt mån om att hitta “de vises sten” – en okänd substans som enligt sägen kunde omvandla bly till guld.

Han ville också uppfinna ungdomens elixir, något som han jobbade väldigt hårt med.

Paracelsus blev en framstående forskare och många anser att han är medicinvetenskapens fader. Man skulle kunna säga att han var en form av hybrid mellan en magiker och en forskare.

Han var definitivt före sin tid, givet att han stod bakom sina mytiska och mystiska uppfattningar.

Ett geni ser dagens ljus

Paracelsus föddes 1493 i ett område som ligger nära dagens Zürich i Schweiz. Flera medlemmar av hans familj var läkare, inklusive hans far, och detta hade stor påverkan på hans intresse för ämnet.

Under hans ungdom så arbetade han som gruvanalytiker, vilket gjorde att han fick stor kunskap om mineraler. Detta visade sig sedan vara avgörande för hans verk.

Då han var 16 år gammal började han på universitetet i Basel. Några år därefter avlade han en doktorsexamen vid universitetet i Ferrara.

Paracelsus var övertygad om att medicin inte var något som man kunde lära ut på en institution. Han var redan från början väldigt kritiskt rörande de mediciner som fanns på den tiden.

Ritning av Paracelsus.

Paracelsus experiment

Paracelsus gick väldigt tidigt in för att experimentera och arbeta direkt med de sjuka. Detta gjorde att han fick ett dåligt rykte.

Folk dömde honom även efter hans fysiska utseende. Han var kort, skallig och tjock, vilket gjorde att många personer stötte bort honom.

Det var kanske anledningen till att detta geni alltid föredrog att beblanda sig med de personer som var som mest försvarslösa.

De experiment och innovativa metoder som han började applicera gjorde att många drog öronen åt sig. Han kallades ofta för “den förbannade läkaren”. Man anklagade honom för magi och trolldom trots att han var djupt troende.

Spänningarna med hans kolleger och andra auktoriteter gjorde att han började flytta från plats till plats. Det tog inte lång tid innan det uppstod konflikter med folk omkring honom, oavsett vart han gick.

Han var dock känd för att vara en väldigt bra läkare.

Flaska med laudanum.

Alkemisten och drömmaren Paracelsus: Alkemi och kemi

Paracelsus använder mineraler och kemikalier för att behandla sjukdomar; något som ingen annan gjorde vid denna tid.

Detta gjorde att han kunde behandla patienter som hade sjukdomar som annars inte gick att behandla. Det finns vittnesmål som berättar att han lyckades behandla fall av epilepsi, spetälska och gikt.

Han var den första läkaren som identifierade syfilis och föreslog en behandling med kvicksilver för det.

Alkemisten och drömmaren Paracelsus uppfann även laudanum. Detta var en av de första kemiska lugnande medlen. Han undersökte även gifter och myntade ett ordspråk som man använder än idag: “Dosen gör giftet”.

“Konsten att läka kommer från naturen, inte från läkaren. Läkaren måste därför börja med naturen och ha ett öppet sinne”.

-Paracelsus-

Till skillnad från andra läkare vid denna tid så hade Paracelsus en väldigt nära relation med sina patienter. Han trodde också att denna kunskap borde bli offentlig.

Han gav därför tal där han förklarade vetenskapen så grundläggande som han bara kunde.

Alkemisten och drömmaren Paracelsus och medicinen

Paracelsus menade att medicinen hade fyra kategorier: den naturvetenskapen, astronomin, kemin och kärleken.

Han ansåg att växter och mineraler inte hjälpte personen att bli bättre endast av sig själva. För att de skulle kunna vara effektiva så behövdes godhet och inspiration från gud.

Till skillnad från hans kolleger så var han väldigt övertygad om att det var bra med kirurgi. Vid den tiden så var barberarna de enda som fick utföra kirurgi och endast under väldigt speciella omständigheter.

Flera århundraden senare kände sig många läkare inspirerade av deras metoder.

Det är viktigt att påpeka att det inte var varje läkare som var hans fiende. Bland hans beundrare hittar man exempelvis Erasmus av Rotterdam, som var läkare och nära vän.

Han gavs också skydd av en tysk prins.

Paracelsus dog vid 47 års ålder under ett rånmord. Den grupp som attackerade honom gjorde det dock förgäves eftersom han redan hade donerat alla sina saker till de fattiga.

“Medicinen är inte bara en vetenskap; det är en konst. Den består inte av att äta piller och sätta på plåster; den hanterar livets egna processer, som måste förstås innan de kan vägledas.”

-Paracelsus-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Santos, S. E. (2003). Paracelso el médico, Parecelso el alquimista. In Anales de la Real Sociedad española de química (No. 4, pp. 53-61). Real Sociedad Española de Química.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.