Kan sex mellan vänner förbättra vänskapen?

Kan sex mellan vänner förbättra vänskapen?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Många blev upprörda när en studie publicerades som hävdade att 20% av alla tillfrågade personer hade sex med sina vänner. Det mest överraskande var att samma personer sade att sex mellan vänner stärkte vänskapen. I många fall ledde det dessutom till ett förhållande.

Forskningen utfördes vid Boise State University och leddes av Heidi Reeder. Den undersökte 300 personer av båda könen, och 20% uppgav som sagt att de hade haft sex med en vän minst en gång i livet.

“Kärlek är svaret, men medan du väntar på svaret ger sex upphov till intressanta frågor.”

Woody Allen

De svarande indikerade att sexet ifråga ägde rum under en strikt överenskommelse att inte inkludera kärlek. De var även överens om att relationen inte skulle komma med någon form av åtagande. Det klassiska “vänner med fördelar”, med andra ord.

76% av personerna som hade sex med vänner indikerade att deras relation efteråt förbättrades. På samma sätt påbörjade 50% av dem ett förhållande, vilket vid undersökningens start fortfarande pågick.

Par kelar i sängen

Sex mellan vänner – en ny typ av vänskap

När det kommer till problemet med sex mellan vänner skiljer sig åsikterna. Det finns ingen definitiv slutsats, för resultatet av denna typ av vänskap är nära kopplad till karaktärsdragen hos de involverade personerna. I vissa fall går allt bra, i andra fall uppstår total förvirring.

Sanningen är att det för tillfället finns många personer som har “vänner med fördelar”. Det rör sig om spontana och ibland uttryckliga överenskommelser, och ibland inte.

Den grundläggande pakten är att förbli vänner, utan att låta sexet förändra naturen, åtagandet eller etiketten hos relationen mellan dem.

Generellt sett fungerar detta bra när båda medvetet accepterar och respekterar spelets regler. Svårigheter uppstår endast när överenskommelsen inte är tydlig för någon av personerna.

När sex mellan vänner är en strategi, medveten eller undermedveten, för att bli tillsammans med en person du vill ha ett faktiskt förhållande med, kan problem också uppstå.

Vänner med fördelar: sex utan åtagande

I princip sker sex mellan vänner för att två personer känner varandra väl och det finns attraktion men inte kärlek. Ingen av personerna vill heller ha ett åtagande. Denna form av relation är vanligare bland ungdomar än vuxna.

Även om två vänner har sex så är deras relation inte mellan två älskare. Det betyder att vänskapskänslor finns närvarande, men inte känslor som normalt sett finns hos ett par. Dessa vänner spenderar tid tillsammans, pratar mycket, gör upp gemensamma planer men har ingen “förpliktelse” mot varandra.

Därför existerar alla omständigheter för att skapa ett förhållande utom en: villigheten att hänge sig till varandra. På ett eller annat sätt är allt tillåtet, förutom att ställa krav angående relationen.

Spelets regler

Att vara vänner med fördelar fungerar vanligtvis när spelets regler respekteras och man går in i det med total ärlighet. De grundläggande reglerna för en relation som denna kan summeras i följande punkter:

  • Det får inte finnas några krav om hängivenhet.
  • Inga dejtingrutiner etableras.
  • Båda kan ha andra relationer med andra personer närsomhelst.
  • De planerar inte någon framtid tillsammans.
  • De lever inte tillsammans.
  • Sexet är ofta ledigt och oplanerat.

Det är väldigt viktigt att överenskommelsen är så uttrycklig som möjligt. Saker som lämnas outtalade kan leda till missförstånd hos en eller båda parter.

Allt är bättre om personerna som beslutar sig för att påbörja en sexuell relation känner varandra väldigt väl. Tänk på att om du inte vet hur den andra personen agerar i vissa omständigheter, kan det uppstå oangenäma överraskningar (men även trevliga, givetvis).

Det är värt att klargöra att det finns omständigheter när denna typ av relation inte är en bra idé. När en av de två till exempel har en emotionell hängivelse. Denna typ av kärlekstriangel är aldrig en bra idé.

Det är heller inte rekommenderat att starta sexuella relationer mellan vänner när parterna är ex-partners. Det kommer säkerligen leda till missförstånd.

Om en av de två börjar förälska sig är det avslutningsvis bäst att säga det och gå mot ett förhållande eller avsluta relationen som vänner med fördelar om den andra inte känner samma sak.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.