Synestesi: jag hör färger och ser ljud

Synestesi: jag hör färger och ser ljud

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Synestesi är ett fenomen som består av att genom uppfattning av visuell, taktil eller ljudlig stimulus uppleva en medföljande känsla. En av de vanligaste formerna av synestesi är till exempel att associera siffror, veckodagar eller månader med en specifik färg. Personen uppfattar dem tillsammans med en färg, som alltid är densamma för varje siffra eller dag.

Det är inte många personer som upplever detta, men det är vanligare än vi tror. Det finns faktiskt många personer som inte vet att deras sätt att uppfatta viss stimuli skiljer sig från resten förrän de talar med någon och inser att det inte är “normalt”.

Detta fenomen upplevs inte som oangenämt. Inte ens personer med synestesi kan tänka sig en värld där man inte uppfattar saker som de gör. För dem verkar detta tråkigt. Så vi talar inte om en patologi, utan snarare ett annorlunda och rikare sätt att uppfatta världen.

Olika former av synestesi

Det finns många olika former av synestesi. Det finns till exempel personer som när de lyssnar på musik uppfattar färger, och det rör sig inte om hallucinationer. Det är inte så att de ser färger och tror att de är en del av verkligheten, utan istället att de svämmas över av en ström av färger när de lyssnar på en melodi; varje färg associeras med en specifik ton.

Färgglad kvinna och musik

Forskaren Jamie Ward säger att personer med detta tillstånd upplever världen på ett extraordinärt sätt och att de har ett extra sinne som uppfattar stimuli omkring dem. Ord kan frammana smaker, varje siffra en viss färg, smärta kan komma med en smak eller färg, beröringen av vissa ytor orsakar en känsla… Det finns alltså olika sätt att uppleva det på.

Synestesi och konst

Att uppfatta sin omgivning på ett sådant rikt sätt kan uppmuntra kreativitet. Detta kan vara väldigt fördelaktigt för personer som ägnar sina liv åt konst eftersom de kan uttrycka hur världen ter sig för dem genom sin konst.

En konstnär i New York, Carol Steen, använder detta tillstånd för att hämta inspiration till sina skapelser. Denna kvinna säger att hon kan observera färgen, smaken och doften av smärta. Som en form av inspiration använder hon akupunktur för att väcka dessa förnimmelser och översätta dem i sina konstverk.

Penslar och färg

Det finns exempel på berömda personer med synestesi, såsom författaren Vladimir Nabokov som hävdade att bokstavskombinationen “NZSPYGV” bildade en regnbåge för honom. Även fysikern och Nobelpristagaren Richard Feynman samt filosofen Ludwig Wittgenstein.

Är det ärftligt?

Nuförtiden vet vi att synestesi har en biologisk och genetisk komponent, även om de involverade generna ännu inte har identifierats ordentligt. Man kan ärva synestesi, men känslorna behöver inte vara desamma. Tillståndet ärvs, men inte sättet det upplevs.

Så pass att man hos tvillingar upptäckt att upplevelsen inte är densamma eller till och med att bara den ena tvillingen har synestesi. Det kan även vara så att föräldrar inte upplever detta fenomen trots att de bär på genen och har barn som har synestesi.

Färgglad DNA-kedja som symboliserar synestesi

Synestetiska barn upptäcker vanligtvis detta under ungdomsåren: när man talar om en siffra eller ett ljud så inser de att alla inte ser objektet ifråga som de gör. Enligt Ward beskrev ett barn till exempel ljud med färger, och sade att grodors kväkande vanligtvis var brunt, men att det under den dagen lät blått, vilket refererade till att ljuset var skarpare den dagen.

Synestesi och hjärnan

Frammaningen av en känsla genom en annan är nästan omedelbar och upplevs alltid på samma sätt. Vissa ser det på ett papper medan de läser siffran eller ordet, trots att de är medvetna om att arket är vitt. Andra säger att de ser det som en “inre skärm” eller att de ser det som om det vore flytande.

För att summera kan man säga att synestesi är:

  • Stabilt över tid. Man upplever samma känslor med samma stimuli (alltid samma färg för samma specifika siffra).
  • Ärftligt
  • Specifikt, dyker alltid upp med samma stimuli.
  • Snabbt. Direkt efter att man läst ordet, lyssnat på låten, berört ytan eller sett siffran så dyker den ackompanjerande känslan automatiskt upp.

Andra former av tillståndet

Detta fenomen inträffar bara för personer som uppfattar omgivningen på ett speciellt sätt från födseln. Troligen på grund av att man ärvt generna ifråga. Detta är dock inte det enda sättet att uppleva det på. Du kan även uppleva en liknande upplevelse genom att konsumera LSD.

Det kan upplevas även efter att man blivit förblindad. Personer som är blinda kan, genom hörseln, uppleva visuella bilder mentalt. På så sätt är synestesi ett fenomen som fortfarande ger upphov till nyfikenhet bland många forskare. Det resulterar även i många frågor kring sättet vi uppfattar världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.