Brännande fötter: orsaker och symtom

Händer det att du får stickningar i fötterna om natten? Åtföljs dessa av en brännande upplevelse? I så fall kan du lida av brännande fötter-syndromet.
Brännande fötter: orsaker och symtom
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Brännande fötter, även känt som Grierson-Gopalans syndrom, är en nattlig tortyr för dem som lider av det. Smärta som strålar ut i vristerna, stickningar och en brännande upplevelse som känns som om man gick på glödande kol… Detta är ett tillstånd som kan göra livet svårt för dem som brottas med det varje natt.

Detta problem kanske påminner en del om en annan störning som människor kan drabbas av nattetid och som kan inverka på deras livskvalitet. Här talar vi naturligtvis om Willis-Ekboms sjukdom eller  restless legs syndrome. Även om det är sant att båda besvären har ett neurogent ursprung, så skiljer de sig åt på olika sätt.

Vi vet till exempel att brännande fötter är vanligare bland kvinnor och personer med diabetes. Vidare drabbas cyklister i regel mer än den allmänna befolkningen.

Det finns vissa nyanser som gör detta till ett säreget syndrom. Låt oss ta en djupare titt på dessa.

Det är viktigt att få rätt diagnos för brännande fötter

Brännande fötter: symtom, orsaker och behandling

Brännande fötter är ett syndrom som kan komma och gå. Ibland är symtomen mer intensiva, medan de periodvis kan försvinna helt. Symtomen varierar eftersom det finns ett brett spektrum av tänkbara orsaker.

Det är viktigt att notera att detta tillstånd sällan uppträder på egen hand. I regel är det förbundet med andra problem, som exempelvis sköldkörtelproblem, ledvärk och allmän svaghet. Emellertid uppsöker folk oftast hjälp för brännande fötter på grund av att symtomen är så besvärande och får så negativ effekt på sömnen.

Symtom

Som framgår av namnet är det vanligaste symtomet en brännande känsla som går från fotsulan upp i vaden. Många människor måste hålla sina fötter nedstuckna upp till vaderna i kallt vatten för att få lindring.

Vad är orsakerna till brännande fötter?

Olika studier, varibland en som genomförts vid avdelningen för neurologi vid universitetssjukhuset i Münster, ger en del intressanta insikter i detta tillstånd. Forskning visar att brännande fötter är ett autosomalt syndrom. Med andra ord är det ärftligt. Om någon i din familj har det löper du större risk att du själv drabbas.

 • I de flesta fall är ursprunget till syndromet neuropati eller en förändring i de små nervfibrerna. Till följd av dessa förändringar sänder nervsystemet smärtsignaler till fötterna. Detta är ett tillstånd som kommer och går, och som vi redan nämnt berör det fler kvinnor än män.
 • En annan utlösande faktor är brist på vitamin B12. Otillräcklig tillförsel av vitamin B12 kan leda till problem i nervsystemet. Det första tecknet på detta är stickningar och brännande upplevelser i armar och ben.
 • Metatarsalgi eller överbelastning på metatarsalbenen (mellanfotsbenen) är en annan vanlig orsak. Detta är ett problem som ofta drabbar cyklister.
 • Sköldkörtelrubbningar. Brännande fötter är också ett symtom som ofta uppstår hos personer med hypotyreos.
 • Bristfälligt näringsupptag. Personer som har tarmproblem eller är alkoholister kan få brännande fötter.
 • Diabetes mellitus. Typ 1- och Typ 2-diabetes kan påverka de perifera nerverna i kroppen, särskilt dem i fötter och ben. Detta beror på förhöjda blodsockernivåer, vilket förändrar signalöverföringen mellan nerverna liksom motståndet i blodkärlen.

Hur diagnostiserar man brännande fötter?

Som du ser finns det en mängd tillstånd som kan ge upphov till brännande fötter. Så hur kan läkare gå tillväga för att ställa rätt diagnos? Hur kan de ta reda på vad som orsakar tillståndet? Här är några av de vanligaste diagnostiska testerna:

 • Fysiska undersökningar. Läkaren undersöker det beröra området och söker efter svullnader, ledproblem, allergiska reaktioner osv.
 • Blodprover. Man mäter dina blodsockernivåer och söker efter brist på vitamin B12 och sköldkörtelproblem.
 • Eventuellt kommer man också att utföra tester för att kontrollera hur ditt nervsystem fungerar (dvs elektromyografi eller EMG). Det är en teknik för att mäta den elektriska aktiviteten i dina muskler.
Brännande fötter är vanligare bland kvinnor än bland män

Behandling

Medicinska interventioner för brännande fötter varierar beroende på orsak. Dock finns det en del grundläggande rekommendationer som kan hjälpa i de flesta fall.

Avslutningsvis gör du bäst i att uppsöka din läkare för att få rätt diagnos, även om du tror dig veta vad som är orsaken till dina besvär. Du bör alltid rådgöra med en läkare innan du försöker dig på några huskurer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hitendrabhai, K. Ganatra R., Dudhamal, T. (2022). Siravedha (venesection therapy) in the management of Burning Feet Syndrome-A Single Case Study. International Journl of ayush case reports, 6(2). Recuperado de: https://ijacare.in/index.php/ijacare/article/view/335
 • Lai, C., Ransome L. (1970). Burning-Feet Syndrome: Case Due to Malabsorption and Responding to Riboflavine. Br Med J, 2:151. Recuperado de: https://www.bmj.com/content/2/5702/151.abstract
 • Ravinder, PSM., Anju, A., Amitabh, M., Ajay, KG., Surabhi, M. (2022) Burning Feet syndrome. Clinical Practice. Australian Family Physician, 31:1006-9. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14708150/
 • Peralta M. (1947). El complejo sintomático de Madrid: síndrome parestésico causálgico. Revista Clínica Española, 26:225-244.
 • Stögbauer, F., Young, P., Kuhlenbäumer, G., Kiefer, R., Timmerman, V., Ringelstein, E., Wang, J., Schröder, J., Van Broeckhoven, C., Weis, J. (1999) Autosomal dominant burning feet síndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999;67:78-81. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10369826/
 • Volmer-Thole M, Lobmann R. (2016). Neuropathy and Diabetic Foot Syndrome. Int J Mol Sci,  10;17(6):917. doi: 10.3390/ijms17060917. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926450/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.