Vad händer i kroppen vid sköldkörtelproblem?

Vad händer i kroppen vid sköldkörtelproblem?

Senaste uppdateringen: 01 april, 2018

En subtil ökning eller minskning av sköldkörtelhormonet kan helt förändra folks beteende. Det kan leda till förändringar i våra prioriteringar, sexuella beteenden, aptit och attityd. Kopplingen mellan sköldkörtelproblem och vårt humör är därför en väldigt nära sådan.

Sköldkörteln är lika stor som ett ekollon, fjärilsformad och ‘en av de viktigaste delarna av kroppen. Om vi börjar lida av sköldkörtelproblem är det därför väldigt troligt att detta visar sig i form av fysiska och emotionella åkommor.

Läs vidare för att lära dig mer om kopplingen mellan sköldkörteln och humöret.

Funktioner och felfunktioner i sköldkörteln

Sköldkörteln har hand om att reglera ämnesomsättningen och tillhandahåller även kroppen med den energi den behöver för att utföra sina grundläggande funktioner. Enkelt sagt är dess jobb att besluta hur snabbt våra celler bränner kalorier och hur snabbt vårt hjärta slår. Den finns vid halsen, strax under struphuvudet, och utsöndrar tre typer av hormoner.

Ett av dessa är kalcitonin, som reglerar nivån av kalcium i blodet. Det kan behandla sjukdomar såsom osteoporos tack vare dess förmåga att spara detta mineral i benen.

De andra två är tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som accelererar cellmetabolismen och ökar kroppstemperaturen. T4 är den huvudsakliga formen av sköldkörtelhormon i blodet. T3 påverkar tillväxten samt utvecklingen av nervsystemet och stabiliserar hjärtrytmen.

Undersökning av sköldkörteln

De två vanligaste sköldkörtelproblemen är:

 • Hypotyreos (långsam sköldkörtel): detta är när körteln inte är aktiv och producerar otillräckliga mängder hormoner.
 • Hypertyreos (överaktiv sköldkörtel): här är körteln för aktiv och producerar för mycket hormoner.

Även om båda dessa tillstånd kommer från en förändring i funktionen hos denna körtel, har de väldigt olika effekter, både fysiskt och psykologiskt.

Fysiska symptom på sköldkörtelproblem

De fysiska symptomen kommer skilja sig beroende på vilket av tillstånden vi talar om; de kan vara rakt motsatta. Men vad de har gemensamt är att det finns en otillräcklig stimulans av olika organ i kroppen.

Fysiska symptom på hypotyreos:

 • Viktuppgång
 • Oförmåga att tolerera kalla temperaturer
 • Oregelbunden menstruation
 • Lägre puls
 • Trötthet
 • Förstoppning
 • Torr hud
 • Håravfall och spruckna naglar
 • Muskelkramper

Fysiska symptom på hypertyreos

 • Tankspriddhet
 • Viktnedgång
 • Intolerans mot värme
 • Högre eller oregelbunden puls
 • Struma
 • Trötthet eller muskelsvaghet
 • Diarré, illamående och kräkningar
 • Svårigheter att somna
 • Skakande händer

Hur visar sig sköldkörtelproblem i humöret?

Som vi redan påpekat är kopplingen mellan sköldkörteln och humöret en väldigt nära sådan. Variationer i hormonnivåerna påverkar direkt inte bara det fysiska, utan även det kognitiva och emotionella.

Av denna anledning är de psykologiska symptomen och hur de påverkar vårt humör lika viktiga. Psykologiska åkommor är faktiskt en vanlig anledning till att personer med hypotyreos uppsöker en psykolog. De klagar ofta på progressiv förlust av initiativförmågan och intresset på grund av en generaliserad nedsaktning av de mentala processerna.

Detta får dem att drabbas av minnesproblem, intellektuell försämring samt problem med koncentrationsuppgifter (speciellt uppgifter som involverar uträkningar). Det finns även stor förvirring i deras tankar. Sköldkörteln är väldigt känslig för psykologisk stimuli.

Därför är känslorna hos patienter med låg sköldkörtelaktivitet fulla av sorg, nostalgi, melankoli och till och med depression. I värsta fall kan åkomman leda till demens om den inte behandlas.

Å andra sidan producerar hypertyreos vanligtvis irritabilitet, nervositet, hyperaktivitet, otålighet och plötsliga humörsvängningar. Det är kopplat till ökad ångest, mental upprördhet, emotionell instabilitet (de är benägna att gråta och kan inte kontrollera det) samt sömnlöshet.

Om dessa symptom inte behandlas kan vanföreställningar och hallucinationer dyka upp, såväl som allvarliga problem med hjärta, ben, muskler och fortplantning.

Trött kvinna

Depression och sköldkörteln

Intressant nog har både hypertyreos och hypotyreos en sak gemensamt: tydligt depressiva symptom. Vi måste vara försiktiga med att inte blanda ihop depression med sköldkörtelproblem – något som dessvärre händer alltför ofta. Även om det kan finnas till synes tydliga tecken på depression, betyder det inte att det strikt talat handlar om depression.

I fallet hypotyreos är tecknen på klinisk depression tydligare. Detta eftersom en sänkning av produktionen av hormoner och kroppens metabolism resulterar i att nivåerna av serotonin, norepinefrin och gamma-aminosmörsyra (GABA) i hjärnan också sjunker.

Vi har redan sett att oscillationer och förändringar i sköldkörtelfunktionen kan gå hand i hand med allvarliga psykologiska störningar. Därför måste vi vara försiktiga med att inte göra en felaktig diagnos. Innan man påbörjar en behandling av depression ska man kolla sköldkörtelaktiviteten.

Din sköldkörtel och ditt humör är nära kopplade

Det är lätt att se fysisk och emotionell instabilitet när våra sköldkörtelhormon höjs eller sänks. När sköldkörtelproblem behandlas korrekt kan psykologiska och psykiatriska åkommor ofta förbättras och till och med försvinna.

Kopplingen mellan sköldkörteln och humöret blir alltmer uppenbar, vilket betonar vikten av att förebygga och få en tidig diagnos.

Det finns många tecken och symptom som säger att vår kropp inte fungerar korrekt. Vissa av dessa symptom inkluderar radikala förändringar i trötthetsnivån jämfört med tidigare, påtaglig irritabilitet eller problem med att somna.

Därför är vår rekommendation att man vid minsta misstanke träffar en specialist. Kom ihåg att ett enkelt blodprov kan avslöja hur din sköldkörtel mår.

Detta kanske intresserar dig
Ibland säger vi att vi är trötta när vi är ledsna
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ibland säger vi att vi är trötta när vi är ledsna

Ibland känner vi oss nere, som att livet är tomt. När folk frågar oss vad som är fel säger vi att vi bara är trötta. Vi säger detta även när vi är ... • Bauer, M., Goetz, T., Glenn, T., y Whybrow, PC (2008). La interacción tiroides-cerebro en trastornos de la tiroides y trastornos del estado de ánimo. Revista de Neuroendocrinologíahttps://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2008.01774.x
 • Bauer, M., Heinz, A., y Whybrow, PC (2002). Hormonas tiroideas, serotonina y estado de ánimo: sinergia y significado en el cerebro adulto. Psiquiatría Molecularhttps://doi.org/10.1038/sj.mp.4000963