Demens har många ansikten

Demens har många ansikten

Senaste uppdateringen: 29 november, 2022

Demens har många ansikten, många sätt att lära oss hur fasansfullt glömska faktiskt är. Traditionellt sett är den mest välkända typen av demens Alzheimers, men det är inte den enda som finns. Den är dock den vanligaste.

Tvärtemot vad de flesta tror så är inte alla typer av demens nödvändigtvis permanenta. I vissa fall där orsaken har slagits fast kan den behandlas och till och med korrigeras. Några fall inkluderar: demens på grund av B12-brist, orsakad av vaskulit, hypotyreos eller hydrocefalus, bland andra.

För tillfället inkluderas alla typer av demens i DSM-5 inom neurokognitiva störningar. De klassificeras tillsammans med delirium, amnesistörningar och andra neurokognitiva störningar. Dessa åkommor är sådana där förlusten eller påverkan av kognitionen funnits sedan födseln eller tidig barndom. Därför finns det en försämring om man jämför den nuvarande prestationsnivån med en tidigare.

Äldre händer

Demens av Alzheimertyp

Den består av en degenerativ cerebral sjukdom vars orsaker är okända. Dess start tenderar att vara gradvis, och kommer ofta med en kontinuerlig, långsam och progressiv försämring. Denna demens har vanligtvis en varaktighet på i snitt 8-10 år. För tillfället finns det inget botemedel. Man kan urskilja tre faser:

Den inledande fasen av denna typ av demens (uppskattningsvis 2-4 år)

Dess start är vanligtvis plötslig, och de huvudsakliga karaktärsdragen är en försämring av minnet som refererar till vad som sker i nuet. Alltså kommer den drabbade få svårt att komma ihåg dagliga sysslor och lära sig.

När det kommer till språk är det vanligt för drabbade att förlora mycket av sitt vokabulär. Eftersom de finner det svårt att finna orden (anomi), kommer de försöka lösa detta genom omsvep (att tala runt ämnet) och omskrivningar. Att omskriva innefattar att byta ut ett ord mot ett annat med liknande betydelse.

Förändringar i personligheten kan också inträffa, såsom apati (vilket är generell lathet eller brist på intresse), irritabilitet, aggression, stelhet etc. Stelhet förstås som oförmågan att tänka flexibelt, alltså att de blir besatta av en idé. Oavsett hur mycket du resonerar med dem kommer denna idé inte förändras.

Det kan även finnas affektiva förändringar, såsom ångest och depression. Detta eftersom de ibland är medvetna om sjukdomens start, speciellt eftersom de märker av sina minnesproblem. I dessa fall måste individerna och deras familjer anpassa sig till ett nytt levnadssätt. Och detta är en utmaning som innefattar stress och stor smärta.

Förlorad tidsuppfattning

Den andra fasen (uppskattningsvis 3-5 år)

Den intellektuella försämringen fortsätter med uppkomsten av apraxi, afasi och agnosi. Detta är ett resultat av frekvent glömska, svårigheter att förstå enkla handlingar såsom att klä på sig eller tvätta sig, samt svårigheter att känna igen familjemedlemmar och föremål. Detta tillstånd gör övervakning nödvändigt.

Retrograd amnesi dyker också upp. Detta är alltså oförmågan att komma ihåg händelser från det förflutna. Dessa individer tenderar att försöka dölja detta genom att göra omsvep. Detta består av att hitta på händelser som inte skett för att fylla i de tomrum som finns i minnet. Ja, individerna gör det utan syfte att ljuga.

Deras bedömningsförmåga försämras. De blir mer impulsiva och kan inte längre skilja rätt från fel, och ej heller på vad som är acceptabelt privat eller på allmän plats. Deras kapacitet för abstrakt tänkande försämras också, vilket producerar en brist på förmåga att lösa problem och planera uppgifter.

Resten av symptomatologin försämras och psykotiska symptom kan uppstå. Hallucinationer är ett exempel, såsom att säga att de spenderat tid med sin mamma trots att hon varit död i åratal. Eller vanföreställningar, såsom att säga att saker blivit stulna från dem, när de faktiskt tappat eller placerat dem på fel plats.

Under denna fas vet de inte längre hur de ska orientera sig själva i tiden (timme, dag, månad eller år de befinner sig i), och ej heller i rummet (var de bor, olika rum i huset etc.). Personer som lider av demens av Alzheimertyp är vid det här laget inkapabla att överleva utan uppsikt. De kräver bevakning, även om de kan utföra dagliga sysslor själva.

Den tredje fasen (varierande varaktighet)

Under denna fas känner individerna inte igen sig själva i spegeln eftersom de tror att de är yngre än personen de ser i reflektionen. De känner heller inte igen de närmsta personerna i deras liv. Deras tal blir progressivt långsammare och de blir till slut stumma.

Allvarliga förändringar i deras gång inträffar. En gång med väldigt korta steg och släpande fötter är till exempel vanligt. Detta kan ge upphov till snubblingar och fall, och leda till gångmässig apraxi (oförmåga att gå eftersom man glömt bort). I denna fas kommer patienterna kräva hjälp med att utföra i stort sett varje aktivitet. Det slutar vanligtvis med sängliggande.

Man med demens

Lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens är en av de svåraste typerna att känna igen, utöver att vara en av de senaste man har upptäckt. Så är fallet på grund av att den har delade symptom med Alzheimers och Parkinsons. Därför tenderar den att blandas ihop med någon av dessa. Den anses för tillfället vara den näst vanligaste typen.

Dess symptom är vanligtvis som följer:

  • Apraxi, afasi och agnosi: den är karaktäriserad av samma typ av demens som Alzheimers, vilket består av glömskhet, svårigheter att utföra enkla uppgifter och att ha svårt att känna igen familjemedlemmar såväl som föremål. I detta fall karaktäriseras det av starka variationer i uppmärksamhet och vakenhet.
  • Återkommande, komplexa visuella hallucinationer: såväl som ljudmässiga hallucinationer och vanföreställningar. Symptom som är associerade med åkommor i koppling till REM-sömnen är väldigt vanliga (vilket kan vara ett tidigt symptom), utöver hallucinationer av andra typer av sinnesmässiga modaliteter, depression och vanföreställningar.
  • Parkinsonliknande symptom: som med Parkinsons sjukdom, vilket inkluderar skakningar och stelhet i lemmarna.

Spontana Parkinsonliknande symptom bör ses efter starten av den kognitiva försämringen. De allvarligare neurokognitiva defekterna kommer dyka upp minst ett år innan de motoriska symptomen. De bör även skiljas från de extrapyramidala symptom som produceras av neuroleptika. Dessa är motoriska symptom som är orsakade av läkemedel som man använder för att behandla hallucinationer och vanföreställningar.

De drabbas ofta av upprepade fall och synkoperingar, vilket är tillfällig förlust av medvetandet. Dessa kommer tillsammans med tillfällig paralys i hjärtats rörelser såväl som andning. Detta inträffar på grund av en brist på blodflöde till hjärnan, såväl som oväntade transitoriska episoder av förlust av medvetandet.

Vaskulär demens

Vaskulär demens är orsakat av en serie små slaganfall över en längre tidsperiod. Dessa vaskulära slaganfall är blockeringar eller störningar av blodflödet till vissa delar av hjärnan. Detta producerar neuronal död i det drabbade området.

Därför är den karaktäriserad av gradvisa försämringar som är svåra att förutse eftersom de beror på det cerebrala område som är drabbat. Det karaktäriseras i sina tidiga skeenden av frekvent glömska och problem att orientera sig. Personlighetsförändringar eller svårigheter att tala kan också inträffa.

Förlorat minne

Parkinsondemens

Denna typ av demens, Parkinsondemens, måste skiljas från Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är karaktäriserat av skakningar i händer, armar, ben, käke och ansikte; stelhet i armar, ben och överkropp; samt sega rörelser och problem med balans och koordination.

Denna typ av demens är karaktäriserad av de typiska skakningarna från Parkinsons sjukdom, såväl som kognitiv minskning av primära funktioner och viktiga känslomässiga förändringar. Det är typiskt att hitta dessa patienter i allvarligt depressiva tillstånd.

Den skiljer sig från de andra typerna eftersom apraxi, afasi och agnosi inte dyker upp, till skillnad från Alzheimers sjukdom, och även eftersom hallucinationer och vanföreställningar inte är lika vanliga som vid Lewykroppsdemens. Vi vill dock betona den kognitiva segheten och de kroppsliga skakningarna.

I denna artikel har vi beskrivit de vanligaste typerna av oåterkallelig demens. Det finns dock andra typer av demens, såsom de frontotemporala typerna – där Picks demens är den vanligaste – Huntingtons sjukdom, demens associerad med HIV, demens som är orsakad av prioner, med flera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.