Hur du kan förbättra ditt känslomässiga ansvar

Känslomässigt ansvar inbjuder dig att bli medveten om känslornas kraft i dina relationer.
Hur du kan förbättra ditt känslomässiga ansvar
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Att ta ditt känslomässiga ansvar innebär inte bara att du kontrollerar ditt beteende, utan också vad du tänker och känner. Kort sagt din egen existens.

Under hela ditt liv pratar du för det mesta om dig själv när du interagerar med andra. Även om du förmodligen tror att du pratar om dem.

Dessutom tenderar du att placera hos andra de känslor som du inte är beredd att anta själv. Du projicerar med andra ord dig själv och lägger ansvaret för hur du känner på andra.

Därför kan det du ser hos andra i själva verket vara en sann återspegling av vad som händer dig. Deras yttre talar till dig och fungerar som en spegel.

“Den största dagen i vårt liv och sinne är när vi tar totalt ansvar för våra attityder. Det är den dagen vi verkligen växer upp.”

-John C. Maxwell-

Ledsen kvinna vid fönster

“Du är ansvarig för hur jag känner” (personlig projektion)

Du är van vid att hålla andra ansvariga för dina egna känslor. Samtidigt tenderar du att ta ansvar för hur andra känner.

Med andra ord, om någon i din omgivning inte mår bra, känner du ansvar och försöker göra något åt det, som om du har förmågan att lösa personens lidande.

Men när du är den som mår dåligt lägger du ansvaret för den känslan på yttre omständigheter. Till exempel en annan person eller en situation.

Behovet av att ta kontroll

Att ta ansvar för andras känslor kan lägga en stor börda på din egen utveckling. På samma sätt är det lika oansvarigt att försöka tränga undan sitt eget personliga obehag genom att projicera det på andra.

  • Du måste forma ditt känslomässiga ansvar för att ta kontroll över allt som händer dig. I detta avseende genomförde institutionen för kognitiv neurovetenskap vid University College i London en studie som visade att när vi tillämpar denna strategi förbättrar vi vår psykologiska hälsa.
  • Du kommer förmodligen ofta på dig själv med att säga saker som “Du gör mig arg” eller “Du får mig att må dåligt”. Om så är fallet är det dags att lära sig att hantera din ilska, svartsjuka och sorg. Du hittar svaren inom dig.

Sluta titta utanför dig själv. Titta inom dig och du kommer att fortsätta växa.

Faktum är att om du inte tar kontroll över dina känslor, kommer ingen annan att göra det.

Detta betyder dock inte att du ska sluta uttrycka dig själv och säga hur du känner om andra. I själva verket betyder det att du tar ansvar för hur du mår. Med andra ord, istället för att lämna ditt välbefinnande eller ditt obehag i händerna på andra, ska du ta tag i tyglarna själv. Ta kommandot.

Acceptera dina negativa känslor men ta kontroll över dem

Du har lika stor rätt att bli upprörd över något som har hänt som någon annan. Genom att du tar hand om dessa känslor kommer situationen att förbättras.

Det beror på att du befinner dig i en process av upptäckt och personlig tillväxt. Dessutom kommer varje obehag som uppstår, oavsett om det är i relation till andra eller din egen situation, att vara en möjlighet att fortsätta lära känna dig själv.

Annars kommer du alltid att vara utlämnad till andra och dina omständigheter. Faktiskt till allt utom dig själv.

Av denna anledning, när du ger en åsikt eller kritiserar någon, bör du försöka att vara lite mer medveten om vad du säger. För det mesta tenderar nämligen det du uttrycker att existera inom dig och du identifierar dig med det.

Det är ditt känslomässiga ansvar att förstå hur du känner

Först måste du förstå att det finns en möjlighet att du projicerar dig själv på andra. Detta är inte lätt att acceptera.

Dessutom måste du acceptera det faktum att du tenderar att motstå att ta ansvar för dina egna reaktioner.

Vi bör betona att det att ta ansvar inte är samma sak som att hållas ansvarig. Att du tar ansvar betyder inte att du är den skyldige eller orsaken till en händelse. Istället innebär ansvarstagande att du ser dig själv som ett aktivt subjekt och inte bara ett föremål för viljan och kraften som du har överlämnat till en annan person.

“Du kan känna ilska, sorg eller raseri på grund av olika omständigheter som uppstår i ditt liv. Du bör inte avvisa eller undvika dessa omständigheter, utan acceptera dem och se vad du kan göra med dem. Kom ihåg att du framför allt är ansvarig för dig själv.

När du tar ditt känslomässiga ansvar tar du på dig allt som tillhör dig. Du äger dina egna känslor, tankar, handlingar och konsekvenserna av dem.

Kvinna som kramar sig själv och tar sitt känslomässiga ansvar

När du väl är medveten om din egen känslomässiga verklighet kan du arbeta med ditt inre universum för att fortsätta utvecklas och växa. Kom dock ihåg att detta inte är lätt. Ofta kommer du att hamna i motsägelsefulla situationer eftersom ditt ego verkligen gillar att skydda sig självt.

Du kan dock tycka att den här processen för självupptäckt är ganska vacker. Du kommer att hitta alla dina affirmationer och självbedrägerier som du äntligen kan integrera i dig själv.

En aktivitet för att arbeta med ditt känslomässiga ansvar

Det finns specifika tekniker som kan hjälpa dig att hålla dig mer ansvarig för vad du känner. En av dem är att identifiera vilken känsla du har upplevt mest under de senaste dagarna. Har du känt dig lycklig? Irritabel? Ledsen?

När du har identifierat den, analysera detta känslomässiga tillstånd genom att ställa dig själv följande frågor i föreslagen ordning:

  1. Vad är det som får dig att känna så? Genom att svara på detta kommer du lära känna dig själv lite bättre och du kommer att veta hur du identifierar vilka specifika stimuli som framkallar vissa känslor hos dig.
  2. Hur kan du kontrollera det så att du kan förbättra dig, både med dig själv och andra? Att svara på den här frågan hjälper dig att hantera dina känslor på det mest lämpliga sättet.
  3. Om din känsla är negativ, fråga dig själv, hur kan du ändra den? Genom att svara på den här frågan kommer du att kunna reflektera över vilken roll varje känsla spelar inom dig. Sedan kan du modifiera ditt känslomässiga universum på ett sådant sätt att du kan uttrycka känslor och attityder mer i linje med situationen.
  4. Hur kan du förstå andra människors känslor utan att döma dem? Det ideala skulle vara att ställa den här frågan till dig själv varje gång du kommer på dig själv med att hålla någon annan ansvarig för vad som har hänt dig. Eller när du tror att du är ansvarig för andras känslor. Slutligen, kom ihåg att för att förstå andra är det viktigt att du arbetar med dina empatiska färdigheter.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  •  McKay, Gary (2002) How You Feel Is Up To You: The Power of Emotional Choice (Mental Health). Impact

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.