Kan man vara för ansvarsfull? - När ansvar blir en börda

Att vara ansvarsfull anses vanligtvis vara positivt. Men kan du vara för ansvarsfull?
Kan man vara för ansvarsfull? - När ansvar blir en börda
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De flesta av oss vaknar varje dag och tänker på alla saker som vi “måste” göra, “behöver” göra eller “borde” göra. Ansvar och skyldigheter kan vara betungande samtidigt som de stärker oss på många sätt. Men kan en person vara för ansvarsfull?

Det är bra att ha ansvar. Det är faktiskt omöjligt att leva utan det. Men om du inte vet hur du ska göra för att hantera alla för- och nackdelar med dina olika ansvarsområden så är det dock lätt att hamna i skadliga tanke- och beteendemönster.

I själva verket är denna överdimensionerade känsla av ansvar relaterad till många problem. Ångest, depression, besatthet, ätstörningar och kommunikationsproblem är alla potentiella konsekvenser av en överväldigande känsla av ansvar.

En orolig man

Karaktärsdrag hos en person som är för ansvarsfull

Att vara ansvarsfull är att vara medveten om och engagera sig i sina skyldigheter. Men för någon som känner sig alltför ansvarig för olika saker kan det finnas andra psykologiska problem.

Perfektionism

Att vara ansvarsfull innebär att man vill fullgöra sina skyldigheter. De flesta tycker om att vara effektiva och prestera bra resultat. Men vissa människor är på jakt efter perfektion.

Problemet med detta är att perfektion är subjektivt. Det bygger endast på vad varje individ personligen anser vara idealiskt. Perfektionister tenderar att sätta ribban mycket högt, och innan de når den känner de inte att deras arbete är fullgjort.

Som ett resultat lägger de ner mycket tid på att försöka nå sitt mål och det kan leda till att de uppför sig på ett mycket stelt och potentiellt kontrollerande sätt. Men under hela tiden de arbetar mot sitt mål så lider de för att de inte har uppnått det ännu. Samtidigt växer deras känslor av osäkerhet och brist på självförtroende. Perfektionister är sällan nöjda med sina resultat och de anser att varje litet misstag är ett personligt misslyckande.

Att vara för krävande

Människor som är väldigt ansvarsfulla tenderar också att vara alltför krävande. De vill ta på sig många olika uppgifter samtidigt, ofta för att de känner att det är det enda sättet dessa kommer att göras “på rätt sätt”. De är väldigt hårda mot sig själva och försöker övervinna alla motgångar och uppfylla alla skyldigheter. Dessutom sätter de upp krav som potentiellt är omöjliga att uppfylla.

Att vara krävande och ansvarsfull kan bli en slags fälla. Målet börjar alltmer att handla om att överträffa dig själv eller andra istället för att uppfylla skyldigheterna. När så är fallet känner du dig frustrerad, skamsen och skyldig om ett oförutsett hinder uppstår eller om resultaten inte blir som du förväntar dig.

Förväntningar

Att ha ansvar och skyldigheter innebär att man måste uppfylla vissa förväntningar. Oavsett om det är att avsluta ett viktigt arbetsprojekt eller att hämta upp ett paket åt en släkting, betyder det att någon förväntar sig att du utför en viss uppgift. När du är en för ansvarsfull och krävande perfektionist kan du inte tillåta dig själv att misslyckas med ditt uppdrag.

Människor som är för ansvarsfulla ställer också mycket höga förväntningar på sig själva. Som med allt vi redan har nämnt har detta till synes positiva drag en mörk sida. Ja, höga förväntningar kan hjälpa dig att nå dina mål. Men tänk om du inte uppnår dem? Saker och ting blir ofta inte exakt så som du förväntar dig, och efter att ha investerat all din tid och energi kan du uppleva det förödande att inte kunna uppfylla de olika förväntningarna.

Att vara för ansvarsfull har sina konsekvenser

Ansvar leder oundvikligen till en mer fast uppfattning om vad som är rätt. Det leder också till fler bekymmer. Så ju större ansvar, desto skadligare kan konsekvenserna bli om de inte hanteras korrekt.

De psykologiska konsekvenserna av att vara för ansvarsfull

Att oroa sig är helt enkelt att försöka förutse framtida händelser. Så om du bara fokuserar på ifall du kommer att lyckas eller inte, uppnå önskat resultat eller kommer kunna övervinna hinder, så blir du orolig.

En studie från Hiroshima University och University of Central Florida fann att ansvar i själva verket är den gemensamma nämnaren för generaliserade ångestsyndrom och tvångssyndrom (OCD).

Forskarna identifierade tre huvudtyper av ansvar: det subjektiva behovet av att ta hand om och skydda andra, ansträngningen för att hitta en lösning på ett problem samt skuldkänslor (att känna ansvar för allt).

De fann också att den sistnämnda var den som orsakade deltagarna mest ångest. Detta eftersom att denna faktor hela tiden handlar om att tänka på de återverkningar som deras handlingar har på omgivningen, vilket i sin tur orsakar fler bekymmer och fler känslor av ansvar.

En kvinna som är för ansvarsfull dricker te

Sociala konsekvenser

Som vi nämnde ovan kräver människor som är för ansvarsfulla mycket av sig själva. Således tenderar de också att kräva mycket av andra.

De tycker att alla borde dela deras rigida övertygelse och precisa uppfattning om vad som är rätt. Det är svårt för dem att förstå beteenden som skiljer sig från deras eget. Följaktligen kan mycket få människor uppfylla deras förväntningar.

Kort sagt, ja, du kan vara för ansvarsfull. Människor med en överdriven känsla av ansvar har ett förvrängt och slutet perspektiv på verkligheten. De tar på sig skyldigheter som kanske inte ens existerar och de kräver framgång av sig själva. Om du tycker att detta beskriver din personlighet är det viktigt att du lär dig att prioritera och identifiera vad du faktiskt kan ta på dig och vad du realistiskt kan utföra. Du måste känna till dina egna gränser, annars kan du känna du dig ångestfylld och även skapa ångest hos dem omkring dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.