Begränsande övertygelser innebär ett begränsande liv

Verkligheten är komplex, dynamisk och full av osäkerhet. Därför kommer personer med begränsande övertygelser och en oflexibel inställning inte bara att missa livets nyanser utan också leva i ett tillstånd av kontinuerlig frustration. Detta beror på att världen inte överensstämmer med deras önskningar och förväntningar.
Begränsande övertygelser innebär ett begränsande liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Människor med begränsande övertygelser ser inte bortom sitt eget perspektiv. I själva verket är de övertygade om att deras egna åsikter är de rätta. De ser också problem där det inte finns några. Dessutom tillämpar de sina egna stela resonemang för varje situation. Det betyder att de inte är öppna för andra perspektiv. Oavsett om de gillar det eller inte, ger denna kognitiva absolutism dem en stor nackdel.

I en värld som är full av förändring och osäkerhet är det bara flexibla personligheter som kan anpassa sig framgångsrikt. Faktum är att inte bara arbete och socialt liv är komplicerade utan också relationer. De har alla sina nyanser och egenheter. Av denna anledning tenderar människor med stela sinnen att möta motsägelsefulla situationer som orsakar dem lidande.

Att ha en ståndpunkt innebär att upprätthålla en attityd eller åsikt gentemot en viss stimulans. Ingenting runt dig är neutralt för din hjärna. Faktum är att allt passerar genom dina känslor, ditt resonemang och dina erfarenheter.

En intressant faktor är dock att dina åsikter förändras över tiden. Som barn förändras de till exempel på grund av lärande och nya upplevelser. Sedan, i vuxen ålder, kommer många av dina åsikter att vara mer eller mindre stabila. Men du justerar dem alltid.

Du gör det för att du ibland upptäcker att du hade fel. Därför anpassar du din syn mot vissa idéer, människor eller diskurser. Det beror på att du upptäcker nya fakta att ta hänsyn till. Allt detta hjälper dig att överleva och att tolerera komplexitet både klokt och framgångsrikt.

En man med begränsande övertygelser

Begränsande övertygelser och kognitiv stelhet

Många människor har begränsande övertygelser. John Maynard Keynes, den berömda brittiska ekonomen, sa en gång att problemet med samhället inte är att det finns brist på människor med nya idéer. Det finns faktiskt många av dem. Problemet är dock att för många människor är ovilliga att göra sig av med de gamla idéerna.

Många män och kvinnor, oavsett ålder, fastnar i oflexibla tankesätt. Det är de som säger till dig “Jag har alltid gjort det så här, varför skulle jag behöva ändra något?” eller “Om det fungerar, varför ändra det?”.

Denna kognitiva stelhet döljer faktiskt ett element av rädsla. Med andra ord, vad dessa människor inte vet eller inte har provat på, skrämmer dem. Dessutom betraktas deras starka envishet när de vägrar att acceptera idéer och tillvägagångssätt som skiljer sig från deras egna som ganska barnslig.

Den här typen av människor kan anklagas för att inte se bortom sina egna näsor.

Bristen på flexibilitet och lycka hos människor med begränsande övertygelser

Denna typ av personlighet kan generera en viss mängd fientlighet. Att leva med någon som verkar vara oförmögen att ta hänsyn till andras åsikter är faktiskt komplicerat. Det är dock värt att komma ihåg att dessa människor faktiskt hela tiden känner sig frustrerade själva.

Faktum är att människor som begränsar sig till att bara se saker ur deras synvinkel kommer så småningom att möta motsägelser och motsatta åsikter. Det beror på att livet aldrig är svartvitt. Faktum som du utan tvekan vet är att verkligheten är full av olika nyanser.

Vi är alla tvungna att leva med motsägelser och ständiga förändringar. För dem med stela tankemönster och en svartvit syn på världen visar det sig mycket svårt. Förr eller senare börjar de känna att de absolut inte har kontroll över någonting och att allt har blivit överväldigande förvirrande och osäkert. Detta förklarar varför dessa människor ofta hamnar i depression eller ångest.

En man som funderar på vilken väg han ska gå.

Behovet av att acceptera flera synvinklar

En intressant teori om detta ämne är Herberts begränsade rationalitet. Detta tillvägagångssätt tillämpades på både ekonomi och psykologi. Det föreslogs av Herbert A. Simon, professor i psykologi, statsvetenskap och datavetenskap vid University of California, Berkeley.

Han föreslog att vi i allmänhet tenderar att behålla extremt begränsade åsikter. Dessutom fattar vi beslut baserade på känslor, inte logik. Till detta kommer oförmågan att förstå vissa komplexiteter i varje situation och hur saker och ting relaterar till varandra.

Med andra ord kan du kritisera andra för deras synvinkel. Men du har också dina egna brister. Dessutom blir du ibland lurad av falska nyheter utan att först kolla fakta ordentligt. Ibland gör du också samma misstag om och om igen, efter att ha misslyckats med att lära av dina tidigare erfarenheter.

Varför händer detta? Herberts teori föreslår att det beror på tidsbrist. Det här kan vara sant. I själva verket kanske du inte bryr dig tillräckligt mycket om att ge dig själv tid att tänka igenom varje upplevelse. Du kan ha så mycket på gång att du glömmer att trycka på lugnknappen.

En annan aspekt du saknar kan vara intellektuell ödmjukhet. Det är bättre att anta att du inte vet allt. Det betyder att du blir mer mottaglig för andras tillvägagångssätt och åsikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.