Så hanterar du förändringar i livet

Hur gör du för att hantera förändring? Vilka strategier kan hjälpa dig att hantera dessa situationer? Här är fyra viktiga idéer föreslagna av kända specialister.
Så hanterar du förändringar i livet
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Det finns ett talesätt som säger: “Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du hela tiden hålla dig i rörelse”. Detta är verkligheten du möter varje dag. Du stöter kontinuerligt på nya situationer du måste möta, förändringar i livet du måste anpassa dig till och förluster du måste genomlida.

Men hur hanterar man förändringar? Är det enkelt? Vilka verktyg kan man använda? Experter från olika områden (psykologi, coachning och affärsvärlden) har gett sina åsikter i denna fråga och föreslagit några strategier för hur man ska hantera förändringar.

Hur man hanterar förändringar i livet

Förändringar är normala delar av livet och händer nästan varje dag. Att lära sig att hantera dem kan hjälpa dig att växa som person.

Det är dock inte alltid lätt att anpassa sig till de nya situationer som livet ger dig, särskilt de oväntade. Hur hanterar du förändringar? Här är fyra grundläggande idéer som kan hjälpa dig!

Kvinna som blundar

Försök att acceptera situationen

Livet är fullt av upplevelser och hinder. Och förändring kan utgöra ett verkligt hot mot din stabilitet. Men förändring behöver inte vara något negativt. Tvärtom kan det faktiskt vara en fantastisk möjlighet. Sanningen är dock att förändring ibland innebär obehagliga eller obekväma situationer, och det kan innebära en fullständig omstrukturering av ditt liv.

Därför kan arbete med acceptans hjälpa dig att möta förändringar. Men vad betyder detta? I grund och botten att du måste anpassa dig till en ny verklighet varje dag, acceptera förlusterna när de anländer och komma ihåg att endast nuet är av betydelse.

César Piqueras, coach, tränare och författare talar om vikten av acceptans när man står inför förändring. Han menar att: “När vi accepterar väljer vi visdomens väg. Det finns inga mer klagomål eller ilska, utan bara acceptans”. Dessutom, med acceptans undertrycker du inte din drivkraft och du har inte heller gett upp, och du klarar av att ta emot den kommande förändringen.

Blicka framåt

Psykoterapeuten Demián Bucay säger att förändringssituationer mycket väl kan innebära större vinster än förluster, men det betyder inte att du inte känner smärta för det du har lämnat. Att känna smärta är normalt när man står inför att acceptera att ett skede i livet är över.

Men att i detta läge blicka framåt kan hjälpa dig att närma dig situationen medvetet och lugnt. Det förflutna kommer inte tillbaka, men du har ett nu, ofta fullt av möjligheter, som gör att du kan bygga din framtid.

“Framtiden beror på vad du gör idag.”

-Mahatma Gandhi-

Förändra

César Piqueras menar att det finns fyra sätt att hantera förändring: att invända och klaga; att ge efter; att acceptera och att förändra. Den här artikeln fokuserar på de två sistnämnda, som är de mest anpassningsbara (även om det att ge efter ibland kan vara anpassningsbart).

Vi har redan nämnt strategin acceptans. Piqueras menar att med strategin förändring har du möjligheten att vinna mer eftersom du går längre än att bara klaga eller ge efter. Du går framåt när du är villig att förändra det du inte gillar.

Följande kan låta lite som en upprepning, men ett annat adaptivt sätt att hantera förändring är att ingripa när du anser det nödvändigt. Det är sant att förändringar ibland innebär ytterst lite utrymme att påverka händelseförloppet. Men ibland finns det möjligheter att göra det, så detta är värt att tänka på. Och skulle det inte finnas, kan du alltid ändra det sätt på vilket du ser på händelserna eller även ändra dig själv.

“När förändring kommer måste du också hitta sätt att förändra något, så att förändringen blir positiv.”

-Cesar Piqueras-

Var medveten

Affärscoachen Ignacio Martinez menar att när du möter förändring så måste du vara medveten om vad du tänker göra med den. Om det är en förändring du inte har valt, måste du tillåta dig att känna alla känslor som omger situationen (sorg, ilska, raseri etc.) och börja acceptera den när du sedan känner dig redo.

Ignacio påpekar också att det kan vara fördelaktigt att vara medveten om konsekvenserna av att inte förändras, liksom möjligheterna i den nya situationen eller kontexten. Även om han huvudsakligen fokuserar på affärer kan detta också extrapoleras till andra områden.

“Det första steget mot förändring är medvetenhet. Det andra steget är acceptans.”

-Nathaniel Branden-

En kvinna som ser osäker ut

Betydelsen av flexibilitet och medvetenhet vid förändringar i livet

Som du kan se finns det mer än ett sätt att hantera förändringar. Faktum är att varje person måste hitta sin egen väg eller använda en av de ovannämnda strategierna, beroende på situationen. Dessutom är inte alla förändringar i livet desamma. Du kan uppleva betydelsefulla förändringar som giftermål, byte av bostad och förluster av närstående. Och det kommer också att finnas andra av mindre betydelse, såsom att du exempelvis byter gym eller får en ny vänskap. Men det som är viktigt är hur du värdesätter varje typ av förändring och hur du bestämmer dig för att möta den nya verkligheten. Att ha de nödvändiga verktygen kan hjälpa dig genom livet. Du behöver mental flexibilitet, en bra dos medvetenhet och framförallt förståelsen för att livet ger dig chansen att börja om varje dag.

Giorgio Nardone, strategisk psykoterapeut och psykolog, och filosofen Paul Watzlawick säger att all förändring är en process, en konst och ett konstant flöde av tankar, känslor och sinnesstämningar. Och du kommer segrande ut på andra sidan om du inom detta flöde, detta blivande, använder ett flexibelt, medvetet och öppet perspektiv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lahey, Benjamin B. (2007). Introducción a la Psicología. 9na. edición. China: McGraw Hill.
  • Neff, K. (2012). Sé amable contigo mismo. El arte de la compasión hacia uno mismo. Madrid: Oniro.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.