Varför är det så viktigt att förstå andra?

Vad får oss som människor att vilja förstå känslorna hos varandra? I den här artikeln ska vi titta på varför det är så viktigt att förstå andra!
Varför är det så viktigt att förstå andra?

Senaste uppdateringen: 11 april, 2021

Människan är den enda arten som ens kan försöka förstå andra individer på ett djupare plan. Att förstå andra är en uppgift som underlättar socialiseringsprocesserna. Som ett resultat förbättrar det chansen för individer att överleva i olika sammanhang genom ett ömsesidigt bistånd.

Som sociala varelser öppnar förståelsen för andra människor möjligheten att se och förstå situationer ur olika perspektiv. I denna mening gynnar det de processer som är involverade i att skapa empati och de värdesystem som vi människor har. Men även om det att förstå andra människor är en extraordinär skicklighet, betyder det inte att det är ett enkelt mål.

Socialt beteende hos människor

När vi vill förstå andra påverkas vi av flera faktorer. Stämningar, känslor, trötthet och sjukdom bland annat. Dessa faktorer påverkar individens villighet att utföra tjänster eller ge annan hjälp.

Detta innebär att om en person är på gott humör, kommer den att vara mer villig att göra tjänster för andra människor eller visa empati och förståelse. Å andra sidan, om samma person känner sig irriterad, är den mindre benägen att vilja förstå andra människor.

Det finns tillfällen då man lätt kan känna igen en persons känslomässiga tillstånd genom deras uttryck, utseende och manér. Men vid andra tillfällen är det i stället svårt att begripa dessa icke-verbala signaler. Således är den enda lösningen som återstår den att fråga individen vad problemet är.

Den slutliga strategin misslyckas dock ofta, eftersom människor ibland vill dölja sina mer intima känslor, och täcka över eller ljuga om sina känslomässiga tillstånd.

Två kvinnor som dricker kaffe och pratar i en soffa

Empatins roll när det gäller att förstå andra

Empati spelar en viktig roll för att bli införstådd med andra människor. Att förstå andra personers upplevelser genom att se saker ur deras synvinkel och hur det får dem att känna öppnar dörren till förståelse.

Att förstå andra människor innebär att du behöver uppleva deras känslor och jämföra dem med dina egna. Det innebär att komma ihåg liknande upplevelser som du själv har genomgått och uppfatta skillnaderna mellan din och de andras syn på dem.

Aktivt lyssnande är också nyckeln i detta avseende. Du bör inte reagera omedelbart; detta hjälper dig att förstå era personliga meningsskiljaktigheter.

Varför är det viktigt att förstå andra?

Vi vet att människan har överlevt och utvecklats tack vare hennes sociala färdigheter inom gruppsamhällen. Socialisation har ofta underlättat överlevnad genom inlärning och förvärv av färdigheter som lärs ut av andra.

Att förstå andra har varit en av nyckelfaktorerna i utvecklingen av dessa grundläggande färdigheter. Detta hjälper oss att veta när interaktion är nödvändig och implementera mekanismer för att skydda våra egna liv, samt de hos andra människors.

Dessutom, när andra människor i en grupp antingen ignorerar eller missförstår dig, kan detta leda till stora känslomässiga och psykologiska konsekvenser.

En sorgsen kvinna framför en insjö

Fel när man försöker förstå andra människor

Människors tendenser eller avsikter kan variera, oavsett de beteenden de kan visa för andra. Dessa beteenden visar deras sinnestillstånd eller känslor som kan vara lämpliga under omständigheterna. Om du till exempel befinner dig på en flygplats där din avgångsgate ligger en timme bort och du måste springa genom folkmassorna, skulle det då innebära att du är en otålig och respektlös person?

Du kan vanligtvis anta en del nyckelfaktorer, men samtidigt inte ta hänsyn till andra, lika viktiga aspekter. Att förstå andra är därför ofta inte ett enkelt mål att uppnå.

Å andra sidan påverkar andras åsikter om vissa omständigheter också förståelsen för deras situationer och stämningar. Med andra ord kan andras reaktioner påverka förmågan att förstå dem.

Därför är en förståelse för andra en av de viktigaste uppgifterna för människors och samhällets överlevnad. Det är dock inte ett enkelt jobb att överträffa dig själv och ställa dig själv i någon annans skor om du inte är skicklig i att identifiera dina egna känslor och de faktorer som villkorar dem.

Utöver detta kan vissa åsikter och specifika scenarier minska objektiviteten när du ställer dig i någon annans skor. Det är då empatin kan ta fram din mörka sida. Det går inte att komma ifrån att i processen då individer integreras in i samhällen och grupper, är fördomar många gånger oundvikligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.