Du definieras av dina handlingar, inte dina intentioner

Du definieras av dina handlingar, inte dina intentioner

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det har alltid varit mycket enklare att skapa förväntningar än att möta dem. Därför tenderar vi att bli mer vana vid odds som har att göra med chanser snarare än säkerhet. I slutändan tenderar du att glömma bort att du är vad du gör och inte vad du säger att du kommer att göra. Du är vad dina handlingar säger om dig, och dina intentioner är bara dekoration.

Ett gammalt ordspråk säger:

“Du bör inte räkna dina kycklingar innan de kläcks.”

Genom dina handlingar lämnar du ett spår runt dig som kan leda till andra i framtiden. En reaktion eller attityd mot en situation kan göra den stora skillnaden. Med andra ord, det goda hjärta du har måste gå i linje med dina handlingar och dina tankar. Det du säger smittar av sig på andra personer, men vad du gör skapar en påverkan och känns av.

Frustrationen med förväntningar

Vi älskar förväntningar och till en viss nivå verkar de inspirera oss till att uppnå det vi längtar efter. De skapas som impulser och fyller oss med drömmar. På detta sätt blir förväntningar till startpunkten för autenticitet eftersom de kommer från de djupaste delarna av oss. Men de föds även av ömtålighet och frustration.

“Förväntningar är som porslin. Ju hårdare du håller fast vid dem,
desto större risk är det att de går sönder.”
Brandon Sanderson

Blommor

Utan att vi ens inser det så är många av våra dagliga tankar förväntningar och illusioner som får näring av löften. Inte bara löften från andra utan även från vårt eget personliga hopp i relation till dem. “Han lovade mig att vi skulle gå ut och fira men nu kan vi inte det” “Jag kommer säkerligen att göra bra ifrån mig på intervjun. Jag har förberett mig mycket.” “Hon förväntade sig att jag skulle köpa henne den där CD:n till hennes födelsedag, men jag glömde bort att köpa den”. Detta är vardagsexempel på det vi pratar om.

I vissa fall, när löften och förväntningar inte kommer med den nödvändiga ansträngningen för att de ska bli verklighet, så slutar det med att de skapar besvikelse, ledsamhet och irritation. Intentioner är inte absoluta sanningar. Och det är ett misstag att tro på dem som om de vore det. Du kan därför bara hålla fast vid ett faktum utan rädsla att det ska gå sönder när det verkligen har blivit genomfört.

Du är vad du gör: dina handlingar definierar dig

Någon påpekade i filmen Batman Begins att det är ens handlingar som definierar en. De verkar även ha velat inspirera till en djupare reflektion angående ämnet. Det är inte den som du är på insidan som spelar roll. För den yttre världen är det våra handlingar som spelar roll oavsett vad vi gör med våra ord.

Med andra ord så är du det du gör. För om ditt hjärta är gott kommer dina relationer att notera detta i de små detaljerna. Och om ditt hjärta är ont så kommer löftena och förväntningarna du skapar inte att kunna dölja detta faktum.

I slutet av dagen har vi alla tre personligheter: vad vi är, vad vi tror vi är och vad andra tror vi är. Detta är en tillräckligt stor anledning för att försöka få alla dessa tre att leva i harmoni. Om vi säger att vi kommer att göra något men inte gör det så kommer dessa tre personligheter att krascha mot varandra, och utav detta föds negativa känslor.

Vad kan man då säga om bra intentioner?

Bra intentioner är fundamentala eftersom resultatet inte hade varit bra utan dem heller. Det är fördelaktigt att alltid ha intentionen att försöka förbättra sig själv. Exempelvis på jobbet, där de mål du sätter för dig själv är så viktiga.

“Användbara och goda är de handlingar som har ett syfte och som uppnås.”
-Maimonides-

Du definieras av dina handlingar

Men bara att ha intentionen att uppnå ett mål kommer inte att leda dig till det målet. Exempelvis, hur många nyårslöften har du uppnått under de senaste månaderna? Att ha positiva intentioner ger oss vitalitet och adrenalin, men de måste komma med handlingar och rörelse.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.