Gör gott för andra så finner du lycka

Gör gott för andra så finner du lycka
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2023

Bumerangeffekten, eller “handlingsteorin”, säger att “varje orsak har en effekt och varje effekt har en orsak”. Det är därför positiva tankar, känslor och handlingar kommer tillbaka till oss på ett positivt sätt. När dessa är negativa sker dock motsatsen. Om vi gör gott för andra kommer vi med andra ord få detta tillbaka.

När vi försöker behandla våra grannar bra, oavsett om det handlar om tanke, känsla eller gärning, bereder vi automatiskt väg för vår egen lycka.

Därför är det så viktigt att vara uppmärksam på sättet vi tänker, agerar och känner. Vi måste komma ihåg att vi har makten att förändra konsekvenserna vi kommer stöta på i framtiden.

Att ge ett glas vatten i utbyte mot ett glas vatten “uppfyller” lagen om ömsesidighet. Sann storsinthet består av att återgälda genom handlingar som är värda mycket mer.

Allt som vi gör mot andra gör vi mot oss själva på något sätt. Nyckeln är att låta våra goda handlingar få näring från sig själva, och inte vad vi får i gengäld eller vad vi fick i det förflutna.

De flesta personer gör gott för andra trots omständigheterna. De inspireras av energin som kommer från vad de gör, inte vad de får tillbaka.

Människa i universum

“Gör så mycket gott du kan för så många personer du kan, så kommer du ofta finna dig själv bland personer som fyller dig med glädje.”

-Alessandro Manzoni-

Döda dem med vänlighet

De säger att en person kan vara kraften bakom stora förändringar. Även om världen verkar hotfull ibland så finns det små handlingar vi kan ta för att göra den lite mer välkomnande.

Alla har vi hört det populära uttrycket “låt inte din högra hand veta vad din vänstra hand gör”. Det betyder att vi bör göra saker vi anser vara rätt utan att bry oss om vem som gagnas.

Detta uttryck lär oss att vi inte behöver erkännande eller jämförelser för att göra rätt sak. När vi ser det i det ljuset kommer det goda med ett osjälviskt sätt att vara. Att det är där, tro det eller ej, som vi finner vår belöning.

Hjärta på burk som symboliserar vikten av att göra gott för andra

Att önska andra dåliga saker kommer tillbaka till oss på ett negativt sätt. Det åsamkar oss förbittring och olust. Ingen är helt lycklig om denne vill att andra ska vara olyckliga. I allmänhet vill någon som mår dåligt att den andra personen ska må sämre.

“Du behöver bara ett ögonblick för att bli en hjälte, men du behöver en livstid för att vara en god människa.”

-Paul Brulat-

Idéer om gott och ont och vikten av att göra gott för andra

Grenen inom filosofi som studerar mänskliga handlingar och klassificerar dem som goda eller onda är etiken. När man gör gott för andra har man etik, även om olika filosofer har olika uppfattningar i frågan. I etik är godhet önskvärt och motsatsen till ondska, som inte är önskvärt.

Kulturell relativism accepterar att det finns olika idéer om vad som är gott. Etnocentrism är mindre tillåtande i ämnet.

Hur det än ligger till så finns det handlingar som är väsentligt goda eller dåliga eftersom alla finner dem moraliskt försvarbara eller oacceptabla. Om man gör gott för andra är det den högsta formen av vänlighet, och att attackera eller skada andra för njutning är ett av de främsta uttrycken för ondska.

Människofigurer med hjärtan

Dispyten över gott och ont visar oss att etiken är ett slagfält. Men det visar oss även att den inte är helt relativ. Den visar oss att vissa beteenden är bättre än andra. Och vi talar om absolut bättre, inte bättre för vissa eller i relation till kulturella normer.

Vi bör inte oroa oss över några mord eller terrorister. Det goda väger tyngre än det onda, men vi märker inte av det lika mycket eftersom det är tyst.

Som Facundo Cabral sade: “En bomb låter högre än en smekning, men för varje bomb som förgör oss finns det miljontals smekningar som när livet.”

“Du kommer lära dig att usla människor är orsaken till sitt eget lidande, som varken ser eller hör det goda omkring sig.”

-Pythagoras av Samos-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.