Finns det människor utan känslor?

Vi har alla någon gång träffat personer som helt verkar sakna empati. Men är det egentligen möjligt? Finns det människor som inte kan uppleva känslor?
Finns det människor utan känslor?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Finns det människor utan känslor? Många har ställt sig denna fråga mer än en gång. Du kanske ställer dig frågan när du möter någon som är kallsinnad och visar brist på empati och känslomässig anknytning. Sättet de agerar på får dig att tro att de är kallhjärtade. Utan tvekan kan en sådan attityd ibland få dig att känna obehag.

Å andra sidan är det också vanligt att associera dessa typer av profiler med psykopatiska personligheter. Det är väldigt lätt att tro tanken att de som inte kan förstå andras emotionella verkligheter har någon form av problem. Det kan göra att du kanske tror att de har en tendens att skada personer i sin omgivning (fysiskt eller psykiskt).

Det ligger något skrämmande i detta. Tänk på det. Föreställ dig en person som inte har några känslor alls, som inte kan uppleva kärlek, rädsla, sorg, skam eller lycka. Ärligt talat skulle en människa utan känslor helt enkelt inte vara mänsklig, utan snarare någon sorts sofistikerad robot utrustad med artificiell intelligens.

Men även om det är ganska vanligt att höra någon säga till en annan person att de inte har några känslor, är det viktigt att komma ihåg att det inte är sant. Alla har känslor, det är det som gör oss mänskliga. Nu är det en annan sak att kunna förstå och uttrycka dem korrekt. Och det är vad vi kommer att prata om i den här artikeln.

Människor utan känslor

Om det finns något som psykiatriker är bra på så är det att läsa andras känslor. Många individer kan känna ilska, vrede, besvikelse eller frustration och ändå se helt oberörda ut. Alla har sina personliga önskningar och mål, och oavsett om det ligger goda eller dålig avsikter bakom, ligger det alltid en känsla i botten.

Utgångspunkten i denna artikel är att det i grund och botten inte finns människor utan känslor. Vi har alla känslor eftersom de psykofysiologiska tillstånden orkestrerar vilka vi är. Känslorna underlättar vårt lärande, vår utveckling, vår dagliga interaktion och i stort sett allt vi är. Dessa processer finns i varje enskild hjärna. Men det faktum att de är närvarande betyder inte att de alltid ”arbetar” på rätt sätt.

Låt oss analysera detta vidare.

En kvinna som sitter framför havet och undrar om det finns något sådant som människor utan känslor

Antisociala personligheter: det affektiva tomrummet och instrumentella känslor

När vi undrar huruvida det finns människor utan känslor så är det vanligt att psykopater kommer i åtanke. Numera används inte begreppet ”psykopat” särdeles ofta. Istället hänvisar vi till dem som individer med en antisocial personlighetsstörning, ett tillstånd som drabbar cirka 1 % av befolkningen. Följande är några egenskaper hos personer med denna störning:

  • De är oförmögna att skapa starka känslomässiga band.
  • Motiveringen ligger i instrumentella ändamål. Med andra ord söker de nya upplevelser, samt att få vad de vill som ett resultat.
  • De flesta tror att antisociala individer saknar empati, men det gör de inte; det finns dock nyanser.
  • En studie genomförd vid Erasmus University Rotterdam, Nederländerna, visade att dessa individer har en kognitiv empati (de förstår vad den andra känner). De saknar emellertid affektiv empati (de anknyter inte till den andra på en emotionell nivå). Detta gör det naturligtvis lättare för dem att manipulera och lura andra.

Individer med alexitymi

Dessa människor kan säga att de älskar dig, men visar det inte, åtminstone inte som det vanligtvis förväntas. De är avlägsna och kalla. För det mesta saknar de humor och blir lätt uttråkade. Dessutom är de ganska tystlåtna och saknar gnistan som antänder en känslomässig anknytning till andra. Många menar att personer med alexitymi är tydliga exempel på att det finns människor utan känslor. Men att förutsätta detta är ett misstag.

Orsaken till alexitymi är en emotionell inlärningsstörning eller en neurologisk störning. Vilken av de två som orsakar åkomman spelar dock ingen större roll eftersom slutresultatet är detsamma. De är människor som inte kan förstå sina egna, eller andra människors, känslomässiga tillstånd. De tycker att det är extremt svårt att utröna exakt hur de känner just nu.

Trots det kan de älska andra och uppleva lycka, rädsla, längtan, ångest och hopp. Men även om de har känslor upplever de dem på ett förvrängt sätt och kan som en följd av detta inte uttrycka dem normalt.

Ett par skrattar tillsammans

Finns det faktiskt människor utan känslor?

Svaret är nej – det finns inga människor utan känslor. Verkligheten är att alla människor har förmågan att uppleva känslor. Endast de som saknade ett limbiskt system i hjärnan skulle vara oförmögna. Låt oss komma ihåg att detta område är det som i stor utsträckning orkestrerar varje grundläggande psykologisk process, varje känsla och varje impuls som får dig att skratta, gråta, bli rörd, komma ihåg ett ögonblick eller önska att du kunde glömma det.

Människor är inte rationella av naturen. Snarare är de känslomässiga med förmågan att resonera. Å ena sidan är känslor neurokemiska och hormonella reaktioner som härrör från upplevelser hos en person. Å andra sidan är känslor de mentala framställningarna av impulser och humör. Båda dessa processer är konstanta hos samtliga människor. Tänk bara efter själv, du upplever alltid någon känsla.

Alla människor känner men inte på samma sätt. Dessutom är det inte alla som använder känslor som ett verktyg för att främja samexistens eller skapa berikande relationer med andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.