Kopplingen mellan artificiell intelligens och psykologi

Den artificiella intelligensen och psykologin håller på att forma en väldigt produktiv symbios, men den kan vara komplicerad.
Kopplingen mellan artificiell intelligens och psykologi
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns en relation mellan artificiell intelligens och psykologi. I den här artikeln kommer vi gå in på djupet rörande konsekvenserna av denna koppling. Fortsätt läsa för att få reda på mer.

Låt oss börja med att definiera var och en av dessa principer.

Ordet psykologi betyder “vetenskapen rörande sinnet och beteendet och de mentala och beteendemässiga egenskaper som en individ eller grupp utgörs av”.

Termen “artificiell intelligens” definieras som en “förgrening av datavetenskapen som hanterar simuleringen av intelligent beteende hos datorer och en maskins förmåga att imitera människor”.

“Livets mest tragiska aspekt just nu är att vetenskapen samlar in kunskap snabbare än samhället samlar in visdom“.
-Isaac Asimov-

De grenar inom psykologin som är associerade till artificiell intelligens

Kvinna med teknisk bakgrund.

Det finns en relation mellan artificiell intelligens och psykologi. Båda pekar på mentala processer, beteenden och känslor, men faktumet att de är olika discipliner innebär inte att de är ömsesidigt exklusiva.

Låt oss titta på de förgreningar inom psykologin som är relaterade till artificiell intelligens:

 • Utbildningspsykologi. Den pedagogiska innovationen tar upp inlärningen på ett annorlunda men effektivt sätt. Den använder element inom den artificiella intelligensen för detta, som exempelvis inlärningsrobotar och neuroutbildning.
 • Neurovetenskapen. Artificiell intelligens förstärker forskning inom detta fält.
 • Klinisk. Kommer robotar att ersätta psykologer?
 • Kognitiv psykologi. Den uppstod från cybernetiska paradigm. Den påverkade även förståelsen av människans förmågor. Faktum är att forskningen fortfarande bidrar med nya upptäckter i detta fall.
 • Hugo D’Alarco visar exempelvis i sin artikel “Artificiell intelligens: myter och verkligheter” den process som psykologin har gått igenom som vetenskap. Han visar även hur den är relaterad till artificiell intelligens. Enligt denna författare så påverkar dessa två vetenskaper varandra kontinuerligt.
 • Organisationsmässigt. En av utmaningarna med denna förgrening inom psykologin är att förstärka urvalsprocessen med hjälp av artificiell intelligens.
 • Kriminalteknisk. Man kan använda artificiell intelligens vid brottsutredningar.

Som du kan se så kan den artificiella intelligens bidra till vissa ämnen inom psykologin. Carlos Gonazález Tardón är en psykolog som skrev en artikel rörande ämnet.

Han pratar om hur simulerade varelser kan ingripa inom psykologin och psykoterapin. Han bidrar dessutom med information rörande nya redskap inom den experimentella psykologin.

Artificiell intelligens och psykologi inom nuvarande och framtida psykoterapi

De framsteg inom den artificiella intelligensen som används för att hjälpa till med terapeutiska processer är redan här. Fantastiskt eller hur?

Idéer som förr bara hade en plats i människans fantasi håller nu på att bli en del av vår verklighet.

Det finns exempelvis robotar som känna igen känslor som underlättar livet hos vissa personer. Dessa assistansrobotar kan exempelvis hjälpa personer med Alzheimers sjukdom.

Men det finns många andra projekt som kan göra livet enklare för de som behöver hjälp med att röra sig.

Men artificiell intelligens handlar om mer än att skapa robotar med mänskliga karaktärsdrag. Dessa system är också lämpliga att använda inom psykoterapeutiska processer.

Terapeuter använder exempelvis virtual reality då de arbetar med sina patienter.

Kvinna och nätverk.

Etiska aspekter

Idén med att ha revolutionära metoder som förbättrar människans välmående kan verka fantastisk, men det finns även vissa etiska problem som man måste lösa innan man kan använda dem inom vardagslivet.

Det råder ingen tvekan om att teknologisk assistans kan förbättra livskvaliteten hos många personer. Det är allt fler familjer som faller isär varje dag och det är inte alltid tiden räcker till.

Då man exempelvis installerar ett program på datorn eller an app på telefonen så godkänner man villkor som man sällan läser. Man tror att man själv bör acceptera dem om alla andra gör det.

Då du gör detta så ger du teknologin många privilegier som du inte ens är medveten om.

Du anförtror andra en utvärdering som du egentligen borde göra själv. Se bara hur de sociala nätverken fungerar.

Dina vänners murar är konstant omgivna av marknadsföring och andra kommersiella intressen.

Dessa mötesplatser drivs av ekonomiska initiativ som vill lära sig om dina preferenser och intressen för att kunna tjäna pengar på dig.

Varje utövande psykolog styrs också av en etisk kod. De är medvetna om reglerna och vet att de kommer bli granskade om de bryter dem. Detta är en medvetandenivå som en maskin ännu inte kan uppnå.

Slutsats

Kanske är det så att de två största farorna när det gäller relationen mellan artificiell intelligens och psykologi är följande:

 • Att dela med sig av känslig information med en maskin som är programmerad i ett språk som användaren inte känner till.
 • Bristen på medvetenhet när det gäller standarder eller etiska koder som reglerar vissa tjänster och aktiviteter.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Franco, L.A.R. (2014). Psicología cognitiva e inteligencia artificial: mitos y verdades. Avances en psicología, 22 (1), 21-27.

 • González Tardón, C.G. (2006). Interacción con Seres Simuladas. Nuevas Herramientas en Psicología Experiemental. En Una perspectiva de la inteligencia artificial en su 50 aniversario: Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia, CMPI 2006, Albacete, España, 10-14 de Julio del 2006 actas. Universidad de Castilla y la Mancha, pp. 438-449.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.