Psykologin bakom e-sport: tävlingar i datorspel

Idag ska vi tala om fenomenet e-sport och hur internet har format nya tävlingsformer och yrken, med tusentals följare.
Psykologin bakom e-sport: tävlingar i datorspel
Francisco Roballo

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Roballo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykologin bakom e-sport har blivit alltmer relevant, för den blir bara mer populär för varje år som går och det är vanligt att höra om den i media.

Internationella e-sporttävlingar har miljontals tittare, och de är utmärkt publicitet för TV-spelsutvecklare och branschen som helhet.

I denna artikel ska vi fokusera på två huvudsakliga frågor. Den första är färdigheterna och beteendena bra e-sportare behöver. Vidare ska vi analysera varför dessa spel är så attraktiva för nya generationer.

Vi ska kolla på de primära dragen hos detta fenomen ur en psykologisk synvinkel. Teknologin har gjort stora framsteg, och TV-spel kan vara ett problem av en rad olika anledningar.

De kan dock även vara ett värdefullt verktyg när man behandlar olika problem och störningar.

E-sport: datorspels-boomen

Globaliseringen har definitivt haft en påverkan på fenomenet e-sport. Datorspelspubliken har ökat dramatiskt på senare år.

Många personer som växte upp med TV-spel och fortfarande spelar dem är nu föräldrar. Deras barn kommer också spela, och så även människor av alla åldrar mellan dem.

I dessa dagar är det svårt att föreställa sig att allt började på 80-talet med folk som samlades för att spela Pac-Man och Space Invaders.

Person spelar datorspel

Internetrevolutionen

Förmågan att koppla upp sig på internet och spela online mot andra revolutionerade marknaden på 90-talet. Stora utvecklare som Nintendo och Sony tävlar konstant med att sälja bättre än varandra.

Runt samma tid insåg industriledarna vikten av att förstå sina användares krav. Det var då man lade grunden för psykologin bakom e-sport.

Professionaliseringen av e-sport

Ökningen har varit så betydande att många nu faktiskt lever på att spela datorspel.

Turneringarna själva har blivit internationellt relevanta. Massiva tävlingar, såsom de som började i Japan och Sydkorea, har nu spridit sig världen över.

Hur mycket marknaden har växt och tillgången till sponsorer har gjort det möjligt för många att livnära sig på e-sport. Det finns olika spelkategorier, varav några exempel är:

 • Realtidsstrategi (RTS). Dessa spel kretsar ofta kring krigföring på stor skala och kräver god simultanförmåga. Ett exempel är StarCraft 2.
 • Förstapersonsskjutare (FPS). Klassiska “skjutarspel” där man med olika vapen ska besegra motståndare. Ett exempel är det väldigt populära Counter-Strike.
 • Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). En av de mest populära genrerna inom e-sport där man i lag utkämpar strider och slutför uppdrag för att förstöra motståndarnas bas. League of Legends är ett av de mest populära MOBA-spelen.

Varför är e-sport så populärt?

Att titta på Youtube-videor av andra personer som spelar spel är en mycket populär aktivitet i den yngre generationen. Detta fenomen förbryllar dock många föräldrar och äldre.

Vad är trots allt lockande med att titta på någon annan som spelar utan att själv delta? Psykologer har lagt fram följande förklaringar:

 • Estetik: konsten att spela bra. Professionella spelare erbjuder även kommentering av vad de spelar.
 • Drama: att se andra som deltar i tävlingsaktiviteter är spännande. När det finns två eller fler spelare blir det ännu mer spännande.
 • Flykt: precis som andra former av underhållning är detta en form av distraktion för tittarna.
 • Känsla av tillhörighet: inbitna fotbollsanhängare identifierar sig som fans medan e-sportföljare identifierar sig som “gamers”. Med andra ord identifierar de sig också med en specifik spelare eller ett lag.

Psykologin bakom e-sport

I dessa dagar används datorspel i en rad olika syften: från pilotutbildning och behandling av personer med ADHD till skolundervisning.

Många studier stödjer idén att datorspel förbättrar de kognitiva förmågornaDeras ökande komplexitet kräver dock just de färdigheter som de hjälper oss att utveckla.

De huvudsakliga psykologiska färdigheter inom e-sport

Ur en psykologisk synvinkel finns det flera “krav” för att vara en bra spelare. När vi talar om “kognitiva förmågor” så talar vi om de verkställande funktionerna i hjärnan som det krävs mycket av.

Låt oss ta en titt på vilka som används mest inom e-sport:

 • Uppmärksamhet: att spela dessa spel kräver höga nivåer av ihållande uppmärksamhet. Spelare måste vara uppmärksamma på varje detalj på skärmen och vissa spel kan pågå i timmar.
 • Planering: eftersom strategi är en vital del av e-sport är planering en fundamental förmåga. Dessa spel kräver hög förmåga att bearbeta händelser i spelet. De kräver även att du kommer fram till snabba, intelligenta svar.
 • Arbetsminne: denna förmåga består av att använda alla dina kognitiva resurser för en uppgift. Att göra kopplingen mellan vad du just nu ser på skärmen och saker som redan skett är en vital förmåga.
 • Inhibition: att kunna kontrollera dina impulser och fokusera uppmärksamheten på ett mål är ytterligare en viktig färdighet inom e-sport. En viktig aspekt hos spelandet är att ignorera möjliga distraktioner.
Datorer på webbcafé

Vad vill fans av e-sport ha?

Kraven från e-sportfans och den ständig utvecklande teknologin innebär att denna industri är i ständig förändring. Psykologer har märkt av dessa förändringar.

I dessa tider verkar de följa en trend. Man insåg att spelarna och tittarna värderade vissa drag, såsom:

 • Inlevelse: ju mer realistiskt ett spel är, desto bättre. Spelare vill känna att de är “inuti” spelet.
 • Tävlingsinriktning: utvecklarna tenderar att erbjuda bättre scenarion och spellägen.
 • Handlingen: spelare vill spela något med komplexa berättelser. Detta ökar spelarens förmåga att leva sig in i spelet.
 • Realism och fantasi: grafiken är extremt viktig. Detta eftersom den erbjuder en viss nivå av verklighet. En dos realism kan dock även komplettera mer fantastiska scenarion och berättelser eftersom den väcker spelarens nyfikenhet.

En industri med många problem

E-sportorganisationer kämpar med problem som man även kan se i andra sportorganisationer, och de utgör ett hot för deras framtid.

Ett av problemen är spridningen av droger och läkemedel som hjälper spelarna att vara uppmärksamma och prestera bättre.

Problematiska könsstereotyper är också ett problem, såväl som den potentiellt vanebildande naturen som TV-spel kan ha på barn.

Psykologifältet blir bara mer och mer intresserat av e-sport. Tittar man på detta fenomen ur en psykologisk synvinkel så blir det lättare att förstå vad som gör det så populärt.

Vissa forskare debatterar hur “sportigt” e-sport faktiskt är, men att det krävs avsevärda kognitiva såväl som fysiska förmågor för att utöva det på professionell nivå rådet det ingen tvekan om.

Psykologin bakom e-sport kan även hjälpa till att identifiera problem i spelen såväl som potentiella terapeutiska användningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.