Suzanne Powells citat om visdom och kärlek

Suzanne Powells citat om visdom och kärlek
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 april, 2023

Suzanne Powells citat är en uppmaning till personlig utveckling och andlighet. De manar oss till ett ökat ansvar och större medvetenhet. Denna expert inom självhjälp och Zen-filosofi skickar genom sina ord en underbar livspuls att “återställa” oss med.

Alla vet vi att om det är något som idag finns i överflöd inom detta område – det med andligt uppvaknande och självhjälp – så är det guruer. Vi kan säga att Suzanne Powell är en frisk fläkt på området. Hon ger oss lämpliga grunder från vilka vi kan lära oss, växa, anta lämpliga strategier för att bättre hantera vår verklighet samt expandera inifrån och ut.

Denna irländska kvinna som bor i Madrid är utbildad i alternativa terapier. Hon ägnar sitt liv åt utbildning och undervisning i form av kurser och presentationer för att främja en sann förändring hos människan, ett uppvaknande. På detta sätt samt genom böcker som El Reset Colectivo (Den kollektiva återställningen) ger hon form till vad hon kallar en ny etisk kultur. En där varje individ kan ta emot och därefter sprida ovillkorlig kärlek. De kan främja respekt och leda en värld att vara mer emotionellt och andligt ansluten i.

Meddelandena i vart och ett av Suzanne Powells citat uppmanar oss till att göra detta. De små penseldragen som vi lägger till nedan är ett exceptionellt exempel.

Ögon representerande citat av Suzanne Powell

1. Suzanne Powells citat om kärlek

“Älska varandra. Det finns ingen tid, det finns ingen tid kvar.”

-Suzanne Powell-

Detta är ett av Suzanne Powells citat från en av hennes senaste böcker, Despertar, humanos, ha llegado la hora (Vakna upp, människor, tiden är inne). Bokens sidor är impregnerade med detta meddelande. Det verkar nästan som en uppmaning till handling, att skynda: det uppmanar oss att ändra var vi positionerar oss med hänsyn till tiden.

En framtid med harmoni och balans väntar oss. Det är ett nytt skede hos mänskligheten som bara kommer att inträffa om vi agerar ansvarsfullt här och nu. Vi måste förstå att kärlek är nyckeln, det är den psykologiska och andliga muskel där vi måste finna tillräcklig styrka för att övervinna de utmaningar som ligger framför oss.

2. Lär dig att förlåta

“Förlåt, glöm och acceptera.”

-Suzanne Powell-

De flesta religioner, liksom orientaliska filosofier, har alltid förlåtelse som en del av sin teoretiska kärna. Att veta hur man förlåter förbättrar inte bara samexistensen, utan är även en form av befrielse, tillväxt och expansion.

På så sätt lär Suzanne Powell oss genom sin personliga prisma relevansen av denna handling. Att förlåta är även att veta hur man accepterar det som hände, att lära sig av händelsen eller omständigheten för att kunna gå vidare, känna sig mer fullbordad och samtidigt lättare.

3. Anslut till dig själv för att upptäcka: självkännedom

“Det är så viktigt att vi ansluter till oss själva för att veta vilka vi är, för att upptäcka det förhållande vi har med det som omger oss och vart vi är på väg. Nog med ansamlade titlar och examensbevis, först måste du upptäcka vad du har inom dig.”

-Suzanne Powell-

Detta är ett Suzanne Powells bästa citat, som utan tvekan är värt att tänka på varje dag. Vi fokuserar ofta en stor del av vårt liv på vårt yrke. Vi samlar på oss titlar, tekniska och till och med psykologiska färdigheter som hjälper oss att vara mer produktiva på jobbet.

I själva verket kommer ingen av dessa strategier att öka vår lycka eller ens vår personliga utveckling om vi inte först tar oss igenom den där dörren av personlig kännedom. Att veta hur vi ansluter till oss själva är den väg som verkligen tar oss dit vi vill. Till vad vi verkligen vill ha i våra liv, medvetna om var våra gränser och sanna behov ligger.

Kvinna som bryter sig loss

4. Suzanne Powells citat om Zen

“… allt du behöver är de resurser som är nödvändiga för att behålla inre frid, lugn och harmoni, oavsett omständigheterna. Detta är konsten med Zen.”

-Suzanne Powell-

När vi tänker på Zen är det vanligt att vi tänker på det kulturellt. Kanske tänker vi på kampsport, inredning, trädgårdar etc. Suzanne Powells engagemang är stort inom detta område. Förutom att hon är president för Zen-stiftelsen i Spanien och samarbetar med olika frivilligorganisationer, förmedlar hon den autentiska essensen av denna buddhistiska inställning till sina läsare, för att hjälpa oss att förbättra våra liv.

Zen innebär välbefinnande, balans för sinnet och för kroppen. Zen tillämpar ett strukturerat tillvägagångssätt och ett ansvarstagande för att skapa verkliga förändringar. Suzanne Powell menar till exempel att vi lär oss att andas och aktivera områden som hjälper oss att balansera våra chakran.

5. Var tålmodig, var optimistisk

“Om du inte förstår något, ha tålamod, acceptera din situation med glädje, be att få veta orsaken till saker och ting.”

-Suzanne Powell-

Vi befinner oss i en värld av hast där omedelbarheten förtär allt. Där vi ofta kan ha samma tolerans för frustration som ett 5-årigt barn. Att lära sig att ha tålamod är här lika viktigt som att andas.

Det här är utan tvekan ett av Suzanne Powells mest intressanta citat, där vi inte bara är inbjudna att känna till hur man accepterar vissa situationer – något som ibland sätter oss i en korsning omgiven av osäkerhet. Vi måste dessutom veta hur man tolererar dessa stunder med optimism och självförtroende.

Man som tittar på stjärnorna och representerar ett citat av Suzanne Powell

6. Var det bästa exemplet att följa

“Döm inte någon för att inte bli dömd, skada inte för att inte bli skadad. Var det exempel som andra kan följa.”

-Suzanne Powell-

Kan du förneka det? Vi dömer utan att ens tänka på det. Vårt sinne dömer snabbt beteenden, ord, handlingar och människor som vi känner, och framförallt människor som vi inte känner. Vi dömer för att vi behöver ha en karta för att styra oss i vår tillvaro. Vi klassificerar i kategorier och sätter motsvarande etiketter på dem.

Hur bra är detta? Suzanne Powell är tydlig – med denna typ av beteende, där vissa skadas och andra skickar tillbaka skadan, där dåliga handlingar ges och tas, är det enda vi uppnår själviskhet. Ingenting växer i denna miljö, mänskligheten går inte framåt genom att sätta enkla etiketter på allt. Om vi avser att uppnå en framtid med större harmoni måste vi börja med oss själva: vara de bästa exemplen att följa.

7. Suzanne Powells citat om att dra nytta av här och nu

“Njut av nuet, var dig själv i varje ögonblick och med alla följder.”

-Suzanne Powell-

Att dra nytta av “här och nu” är utan tvekan en av dagens mest återkommande och mest tillämpade idéer. Men tillämpar vi verkligen denna princip, denna pelare för personlig tillväxt?

Sanningen är att vi inte alltid gör det. Vi gör det inte eftersom vi drar för mycket av det förflutna med oss, och vi har stora bekymmer rörande framtiden. Nuet är diffust när vi ser saker på detta sätt. Så låt oss följa en av Suzanne Powells mest värdefulla uppmaningar: uppskatta nuet, vi är ansvariga för oss själva.

Lotus som representerar citat av Suzanne Powell

Avslutningsvis är vi säkra på att dessa små penseldrag av visdom har fått oss alla att tänka. Det räcker dock inte att bara reflektera, att sympatisera med denna uppsättning idéer. Låt oss agera, låt oss försöka tillämpa var och en av dessa riktlinjer på ett riktigt, upplevt och levande sätt för att skapa en mycket mer intim, kärleksfull och generös verklighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.