Fem tecken på bristande empati

Bristande empati kan ha en enorm inverkan på en människas liv och relationer. Det är ett stort hinder för många och kännetecknas ofta av själviskhet och fördomsfullhet.
Fem tecken på bristande empati
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 november, 2020

Bristande empati kan bli ett stort hinder när det gäller att upprätthålla hälsosamma relationer med andra. Begreppen ”mig själv ” och ”den andra” är verkligheter som får ett stort ömsesidigt inflytande, kompletterar och definierar varandra. Som sådan är en oförmåga att förstå andra ofta en indikation på att du inte förstår dig själv.

Egenintresse och underlåtenheten att empatisera med andras synvinklar är egenskaper som ofta leder till negativa och ohjälpsamma beteenden. En av de egenskaper som har gjort det möjligt för människor att skilja sig från andra arter och skapa enorma och komplexa civilisationer är förmågan att samarbeta. Men när vi inte klarar av att visa medkänsla för dem omkring oss blir det mycket svårare för oss att samarbeta effektivt.

Många av oss har väldigt lite förståelse för vad empati egentligen innebär och förväxlar det ofta med egenskaper som generositet. Därför är det viktigt att prata om några av de tecken som indikerar på en bristande empati. Läs vidare för att ta reda på mer!

Empatin ligger i vår förmåga att vara närvarande utan åsikt.

–Marshall Rosenberg–

Bristande empati kan göra relationer svåra

1. Använd dig själv som ett exempel

Bristande empati går ofta obemärkt förbi. Det manifesterar sig vanligtvis i form av en rådgivande situation. Till exempel, om någon berättar om ett problem de har, svarar du genom att prata om hur du löst ett liknande problem i ditt eget liv.

På samma sätt, om en person upplever svårigheter med att göra något, svarar du genom att prata om de dygder du uppvisat när du mött en liknande situation. Allt detta är ett tydligt tecken på brist på empati. Sann empati betyder att se situationer ur någon annans perspektiv, snarare än ditt eget.

2. Brist på takt

Ibland stöter vi på ”överärliga” människor. Vissa människor känner stolthet över att vara uppriktiga och kan ibland uttrycka sina uppfattningar slarvigt utan närmare eftertanke. I praktiken kan de vara sårande, oförskämda eller helt enkelt hänsynslösa mot andra.

I mänsklig kommunikation är vem vi pratar med och förhållandet vi har med den personen mycket viktigt. Språket ska inte användas alltför rakt på sak om det inte är absolut nödvändigt. Annars riskerar det bli ett sätt att påtvinga andra sitt eget obehag.

3. Stereotyper och fördomar – tecken på bristande empati

Att applicera stereotyper på andra är ungefär så långt du kan komma från empatiskt tänkande. Tendensen att generalisera och förenkla egenskaper och karaktärsdrag hos andra är ett tecken på stor oförmåga att se andra människor för dem de är. Även om objekt kan ha identiska funktioner, har människor inte det.

Fördomar bygger på en liknande mekanism, baserad på generaliseringar som saknar verklig grund. De upprätthålls endast av brist på kunskap och eget tänkande. För att visa empati måste du vara öppen mot att se en annan persons verklighet, hellre än att hålla fast vid överflödiga etiketter.

4. Bristande empati och spridning av skvaller

Att skvallra är en handling som visar fullständig respektlöshet gentemot andra. Genom att granska privatlivet hos andra visar vi bristande respekt för deras integritet. Att sprida information om en annan person, vare sig det är av nyfikenhet, avund eller tristess, är detsamma som att exploatera dem.

Rykten är som en spegel, var och en av oss ser en reflektion i den person som ryktet handlar om. Alltså använder vi det vi ser i dem för att upptäcka vad andra skulle kunna tänka om oss om de någonsin skulle få reda på våra svagheter och misstag. Verkligheten är att skvaller bara tjänar till att tillfredsställa en slags barnslig egoism, vilken skadar andras rykte för att öka sin egen självkänsla.

Två kvinnor som skvallrar

5. Utilitarism

Utilitarism visar sig ibland i beteenden som försöker förvandla andra till verktyg som vi använder för att uppnå våra egna mål eller tillgodose våra egna behov. Det kan i andra fall också manifestera sig som en partisk bedömning av andra, baserat på hur användbara de är för att hjälpa den oempatiske utiltaristen uppnå privata eller sociala mål.

I båda fallen är denna utilitarism ett tecken på bristande empati. Därmed gäller att varje människa har ett inneboende värde och en värdighet – helt enkelt för att den existerar. Vi är alla en del av samma art, och vi förtjänar alla en nivå av respekt och omtanke från andra. Alltså spelar det ingen roll om du sitter i fängelse, ligger på sjukhus eller lever i fattigdom.

Tecknen på bristande empati är just det, tecken. Alla, till någon del, kan se, förstå och acceptera synvinklar hos andra. Genom att ständigt försöka förstå och visa medkänsla mot andra kan vi alla lära oss att visa mer empati. Detta gynnar dig lika mycket som dem omkring dig, och kan öppna dörren till tidigare okända världar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moya-Albiol, L., Herrero, N., & Bernal, M. C. (2010). Bases neuronales de la empatía. Rev Neurol, 50(2), 89-100.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.