Varför gillar så många att skvallra?

Varför gillar så många att skvallra?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är inte bara människor i väldigt små städer eller de stereotypiska hemmafruarna som gillar att skvallra under sina kafferep. I dagens värld är skvallret annorlunda. Idag är det ingrott i gemene mans dagliga liv. Men varför gillar så många att skvallra? Vad gör det så populärt?

Språk och osäkerhet

Vissa säger att skvallret uppstod när det mänskliga språket utvecklades. De säger att skvaller till och med spelade en hjälpsam roll under uppbyggnaden av dagens stora moderna samhällen. Historierna som folk berättade om andra var informativa: de talade om social status, rollerna de spelade i grupper och etablerade sociala normer. Dessa historier fyllde även en funktion vad gäller jakten på en passande partner.

att skvallra

På ett djupare plan finns det en underliggande psykologisk princip till skvaller eftersom det kan hjälpa till att eliminera osäkerhet. Folk mår inte bra när de tror att de inte har tillräckligt med information. Så de försöker återställa den kognitiva balansen.

Hur? Genom att få den saknade informationen genom skvaller. Motivationen är att få reda på fakta om andra människor. I praktiken helgar målet medlen. Allt är tillåtet.

Hur är skvallrare? Hur ser en skvallrare på sig själv?

När du faller offer för skvaller börjar du undra. Skvallrar de enbart eftersom de är uttråkade? Har de inget eget liv att leva? Varför vill de göra mig illa? Generellt sett är inte människor som skvallrar särskilt reflekterande. Därför handlar deras samtal mest om ytliga ting. Faktum är att den yttre omgivningen vanligtvis är en reflektion av en persons inre jag. Ju rikare det förra är ju rikare kommer det  senare att vara.

När vi talar illa om andra, talar vi illa om oss själva

Folk som skvallrar har liv precis som alla andra. Men de föredrar att fly från sina problem och tänka på andra människors problem så att de inte behöver tänka på sina egna. Det är deras försvarsmekanism.

Vad de inte är medvetna om är att de slösar bort sin tid när de skulle kunna spendera den på sig själva. En av de intressantaste sakerna med skvallrare är att de sällan erkänner att de älskar att skvallra. De är ofta omedvetna om det.

Kan det vara användbart att skvallra? Är det bra? Är det skadligt?

Generellt sett  associerar folk konceptet om skvaller som onödigt, att det inte medför särskilt relevant information. Ibland är det precis så. Tänk på alla de rykten vi hör om kändisar som faktiskt inte har något att göra med våra liv.

Men ibland kan skvaller vara användbart ur ett individuellt perspektiv. Att ställa många frågor kan ge dig värdefull information, vilket kan öppna upp nya möjligheter för dig. Denna typ av beteende kan dock kallas opportunistisk. Dessutom kan du skada ditt rykte i processen.

Psykologin anser att måttlighet är det bästa alternativet. Det är bra att visa intresse för människor du bryr dig om. Men att vara nyfiken innebär inte att lägga sig i andras liv eller skvallra med andra om dem. I stället betyder det att du måste veta hur man frågar och lyssnar. Det handlar om att visa respekt.

Så om du kontinuerligt trakasserar dem , lägger näsan i blöt och snokar i deras privatliv (och hem) kommer de förmodligen inte att svara positivt på ditt överdrivna intresse.

Diskuterande personer

Hur du agerar när någon vill dela med sig av skvaller

Om du tror att en vän till dig har för vana att skvallra kan du först observera dem. Nästa steg är att ställa dig själv två frågor. Varför berättar den här personen det här för mig? Vilket syfte har det att denne talar om detta för mig?  Du kan till och med ställa dessa frågor direkt till personen ifråga om du anser informationen olämplig. Beroende på svaret kan du bilda en uppfattning om huruvida du bör ta personens ord på allvar.

Normalt sett måste du inte lägga särskild vikt vid skvallret, om det inte handlar om dig såklart. Men ha i åtanke att det kan handla om dig nästa gång. Därför är det bästa du kan göra för att undvika att göra någon illa att inte sprida information om någon annan. På så sätt kommer ryktet eller skvallret att sluta hos dig.

Om någon sedan attackerar dig med frågor är det bästa att säga till denne att du är obekväm med att svara på frågorna, att säga att du helt enkelt inte vill tala om det. Du kan använda vilken ursäkt som helst för att bli av med de här människorna. Din frihet och privatliv står på spel, så det är bäst att du försvarar dig.

Gör det någon trovärdig att ha mycket information om andra människor?

Absolut inte. Tilltro förtjänas genom diskretion och förståelse. Det beror inte på informationen någon kan ha om andra. Om någon berättar en hemlighet som någon annan berättade för dem… tycker du att du kan lita på den här personen med dina egna hemligheter? Varför skulle han bevara dina hemligheter om han inte bevarar andras?

Inte bara sprider de andra människors hemligheter, utan de lägger dessutom till lite dramatik till historien. Det innebär att de ljuger, eller åtminstone far med halvsanningar för att göra vad de berättar mer intressant. I grund och botten visar det här på en inneboende osäkerhet eftersom de är beroende av att framstå som intressanta och få andras uppmärksamhet.

Vid något tillfälle blir vi dock alla informanter om andras liv. Problemen uppstår när du gör det kompulsivt och konstant, utan ödmjukhet och respekt för andra. Blicka inåt och sköt dina egna affärer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.