Kärlek i familjen: acceptans, förståelse och beskydd

Tro det eller ej, den perfekta familjen existerar. Det är en familj som beskyddar, förstår, bryr sig om och accepterar sina medlemmar som de är. Att växa upp med dessa viktiga ingredienser hjälper till att stärka vår identitet och får oss samtidigt att känna oss trygga och fria att bygga det liv vi vill ha.
Kärlek i familjen: acceptans, förståelse och beskydd
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kärlek i familjen är ryggraden i vår värld. Att växa upp, lära sig och vara en del av den ursprungliga familjeenheten, omgiven av tillgivenhet, värderingar och trygghet, har utan tvekan ett av de starkaste inflytandena på vår mentala hälsa under våra liv. En stor del av de vi är beror på de tidiga erfarenheter och band vi skapar tillsammans med våra föräldrar.

Salvador Minuchin, en argentinsk psykiater och skapare av strukturell familjeterapi, sa en gång att familjen i alla kulturer präglar sina medlemmar med en känsla av identitet. Denna identitet består av två motsatta element: en känsla av tillhörighet och en känsla av att vara separat. Även om detta kan verka motsägelsefullt, är förklaringen bakom extremt viktig.

Vi är alla en del av ett familjearv, en liten social kärna där vi finner våra rötter och som sträcker sig generationer tillbaka. I sin tur, och oavsett hur mycket eller lite vi älskar våra barn, är målet för varje barn att en dag lämna sina föräldrar och ge sig ut på egen hand. Att vi bygger våra egna liv och odlar kontakter med andra människor är inte bara något som förväntas av oss, det är nödvändigt och definierar i slutändan mänsklig utveckling.

Kärlek är hjärtat i alla goda relationer. Men endast kärlek räcker inte. För att din familj ska vara sund och funktionell måste du lära dig att älska på ett bra sätt. Låt oss ta en titt på denna idé mer detaljerat.

Kärlek i familjen

Kärlek i familjen: viktiga komponenter

Den 15 maj är den internationella familjedagen. Som FN förklarar finns det fortfarande många utmaningar kvar under de närmast kommande åren. Detta är särskilt mot bakgrund av den sociala och ekonomiska krisen under pandemin 2020. Med detta i åtanke måste vi förbättra våra policys gällande familjeskydd, med särskild uppmärksamhet på familjerådgivning och svar på förändrade behov i en alltmer komplex värld.

Den roll som dessa policys spelar för omsorg och utbildning av barn inom alla samhällsområden är obestridlig. Till syvende och sist är det familjen som i huvudsak styr mänsklig utveckling och är grundläggande för att främja social transformation. Men att stödja familjer innebär inte bara att tillhandahålla omsorg och ekonomiska resurser. En aspekt som vi inte kan förbise är att förbättra tillgången till psykologisk vård.

Olika familjestrukturer, samma rättigheter

Familjer finns i olika former och storlekar. Men oavsett vilken form en familj har, är kärlek viktigt. Det finns ensamstående fäder och mödrar som ensamma står inför en berg- och dalbana. Det finns stora utökade familjer där alla bor under samma tak: barn, föräldrar och mor- eller farföräldrar. De möter livets alla problem tillsammans, där alla bidrar till att uppfostra barnen.

I dagens samhälle blir också familjer med två mammor eller två pappor allt vanligare, vilket visar att mångfald har blivit en del av vår dagliga verklighet. Dessa familjer förtjänar samma nivåer av respekt och acceptans som alla andra familjer. Bildandet av dessa typer av hälsosamma sociala kärnor från en ung ålder främjar delandet av värderingar och tillgivenhet, liksom hälsosam fysisk, emotionell och psykologisk utveckling. Det uppmuntrar oss också att fokusera på de vitala komponenterna som är väsentliga för alla friska och funktionella familjer. Dessa är bland annat:

  • Bra kommunikation.
  • Upprättande av tydliga gränser för att tidigt främja förståelse för lagar och regler.
  • Skapande av ett sammanhängande stödnätverk där alla är fria att uttrycka sina känslor och lära sig att hantera dem.
  • Hälsosamt uttryck av känslor. Framförallt måste föräldrar undvika att projicera sina egna tidigare trauman på sina barn.
  • Att lära barnen hur man undviker konflikter, skapar goda sociala relationer och blir trygg i sig själv.
Far och dotter

Kärlek i familjen: att tillföra näring snarare än att begränsa

Kärlek i familjen bör vara sund och närande. Den bör fungera som en källa till stöd för att ge alla familjemedlemmar en känsla av trygghet och låta dem fortsätta växa som individer. De bör veta att de är fria att fatta sina egna beslut och att dessa beslut kommer att respekteras.

Som vi alla vet så begränsar vissa typer av kärlek snarare än att de tillför näring, vilket hindrar god psykologisk och emotionell utveckling hos barn. Ett exempel kan vara överskyddande föräldraskap – en överdriven, dominerande och begränsande tillgivenhet som berövar barnen deras frihet.

Det är viktigt för varje familj att förstå att pengar och resurser inte är det enda som räknas – emotionellt stöd är lika värdefullt. Det spelar ingen roll vilken skola barnen går i eller hur många leksaker eller klädesplagg de har om de inte också får följande:

  • Förståelse. Ingenting är så viktigt som att förstå de olika synpunkterna hos varje familjemedlem. Förmågan att ställa oss i en annan persons skor är avgörande om vi vill bygga starka och hälsosamma emotionella band.
  • Acceptans. Denna andra aspekt är en grundläggande ingrediens för alla familjer. Vi behöver veta att våra nära och kära älskar oss oavsett våra livsval.
  • Omsorg och beskydd. Om det är en sak som vi alla vet så är det att kärlek och omsorg går hand i hand. Få saker är lika betryggande som att känna oss älskade och omhändertagna av de människor vi älskar, och att veta att vi skulle ge dem detsamma i gengäld.

Det finns inget viktigare

Sammanfattningsvis finns det inget viktigare än kärlek i familjen. Det är en kärlek som tar emot oss med öppna armar och vet när det är dags att släppa taget. Att ha tydliga rötter och friheten att bygga det liv vi vill ha, är två av de grundläggande pelarna för sann lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.